Sdílíme dobrou praxi

Mgr. Jiří Beran je ředitelem ZŠ a MŠ Višňové, vyučuje fyziku, badatelství, polytechniku, finanční gramotnost a podnikavost. Současně je koordinátorem podnikavosti, který prošel 60 hodinovým studiem podporujícím zavádění výchovy k podnikavosti na škole. ZŠ a MŠ Višňové není v tématu podnikavosti nováčkem. Jako jedna z prvních škol uchopili výchovu k podnikavosti koncepčně, a to prostřednictvím samostatného předmětu zaměřeného (zaostřeného) na rozvoj a podporu podnikavých dovedností. Stěžejními jsou žákovské miniprojekty jako běžná součást výuky a badatelsky orientovaná výuka napříč druhým stupněm. Využili jsme tedy příležitost a přijali pozvání na návštěvu do ZŠ a MŠ Višňové. Na této partnerské škole jsme mohli, zatím jen pedagogové, nahlédnout do vyučovacích hodin a konzultovat nejen s panem ředitelem, ale i s konkrétními vyučujícími, které metody a formy práce s žáky využívají nejčastěji a co se jim nejvíc osvědčuje. Abychom se alespoň částečně odvděčili za velmi podnětnou a motivující návštěvu, přizvali jsme zájemce z řad pedagogů z Višňové do naší školy na workshop věnovaný 3D tiskárnám a těšíme se na další kreativní spolupráci.

Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1