Robotické stavebnice na ZŠ Miroslav

V přípravném týdnu jsem nezaháleli a 21 pedagogických pracovníků se pilně se školilo pod vedením pana Tomáše Hájka z @Prototýpci. Ten zastupuje firmu Insgraf, od které jsme nakoupili 26 kusů robotických stavebnic. Konkrétně LEGO Spike Essential pro žáky 1. stupně a LEGO Spike Prime pro žáky 2. stupně.

Školení probíhalo ve dvou termínech po osmi hodinách a s nadšením se těšíme, až vše představíme naším žákům nejen v hodinách informatiky, ale využijeme je i v dalších předmětech a odpoledních kroužcích.

Tyto stavebnice rozšířili naši sbírku stavebnic LEGO WeDO a čtyř 3D tiskáren, které jsme využívali již v loňském školním roce.

Tyto digitální pomůcky byly zakoupeny z projektu Národní plán obnovy, který je podpořený MŠMT a financovaný EU.

Již brzy vám nabídneme další reportáže o tom, jak je zapojujeme s našimi žáky ve výuce.

Mgr. Jana Kadlecová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1