REGIONÁLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2023

Po dvouleté odmlce se ve čtvrtek 23. února uskutečnil  další ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu. Celkem 14 recitátorů ze ZŠ Hostěradice, Mor. Krumlov-Ivančická, Olbramovice a Miroslav soutěžilo ve třech kategoriích s tímto umístěním:

I. kategorie – 1. ročník

1. místo: Teodor Šilhan (ZŠ Miroslav)
2. místo: Veronica Mertens (ZŠ Hostěradice)
3. místo: Martin Caha (ZŠ Mor. Krumlov-Ivančická)

II. kategorie – 2. a 3. ročník

1. místo: Valerie Benešová (ZŠ Miroslav)
2. místo: Elen Fialová  (ZŠ Olbramovice)
3. místo: Valerie Suchá (ZŠ Miroslav)

III. kategorie – 4. a 5. ročník

1. místo: Anna Ludvíková  (ZŠ Hostěradice)
2. místo: Marek Matyšek  (ZŠ Miroslav)
3. místo: Barbora Baštová (ZŠ Mor. Krumlov-Ivančická)

Velké poděkování patří porotě ve složení p. uč. Věra Ševčíková, paní Miluše Hrbová a pan Roman Klíma za jejich čas a nelehké rozhodování, učitelům 1. stupně za přípravu recitátorů a organizaci soutěže a p. uč. Široké za moderování celé akce. Děkujeme také Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav za finanční příspěvek na knižní dary a občerstvení pro soutěžící.
Všem vítězům gratulujeme a recitátorům děkujeme za účast. Těšíme se příští rok opět na setkání při recitačním klání.

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně děkujeme za přípravu a organizaci regionálního kola recitační soutěže.

Mgr. Olga Široká

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1