Prototýpci ze 2.B uklízeli Miroslav

Počasí nám dnes hrálo pěkně do karet, tak jsme, vyzbrojeni hygienickými a bezpečnostními pomůckami, vyrazili pomáhat přírodě, tentokrát sběrem odpadků jak plastových, tak i papírových. I malí druháčci naznali, že lidé by se už konečně mohli naučit házet odpadky všeho druhů do košů, kterých je ve městě celkem dost, a ne na zem! Splnili si tak další úkol z projektu Recyklohraní a už přemýšlí, kam se vydají uklízet příště, protože pomáhat přírodě už nemusí, ale chtějí!

Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1