Projektové dny Digitální řemesla ve výuce a FabLab University na naší škole

Ve dnech 15.12. – 20.12.2023 jste mohli spatřit u kulturního domu v Miroslavi návěs FabLab University, který se opět proměnil v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Naši žáci se tak mohli vzdělávat v oblasti digitálních výrobních technologií pod odborným vedením lektorů z FabLab Brno. Seznámili se s digitálními řemesly , což je spojení tradičních řemeslných postupů a nástrojů s digitálními výrobními stroji. 

O nové zkušenosti se přišli obohatit žáci 6. ročníku, kteří v letošním školním roce propojují dovednosti z informatiky s pracovním vyučováním. V kamionu se seznámili s řezacím plotrem a termolisem. Navrhli a vyrobili si samolepku nebo potisk na textil, který si pak pomocí termolisu nažehlili přímo na tričko.

Žáci 7. a 9. ročníku se ve FabLabu zúčastnili workshopu, v rámci kterého rozvíjeli kreativitu, podnikavost, spolupráci, digitální dovednosti a seznámili se s novými technologiemi. Výstupem byl návrh, výroba a prezentace konkrétního výrobku, např. vizitka, podtácek, přívěsek apod.

Celá akce pro žáky 7. ročníku neprobíhala jen v kamionu, ale i ve škole, kde pro ně měli p. uč. Buchtela a p. uč. Počarovská připraveny další aktivity. Část dopoledne strávili žáci s programovatelnými LEGO sadami a věnovali se 3D tisku.

Projektový den pro 7. ročník Digitální řemesla ve výuce se stává již nedílnou součástí vzdělávání žáků naší školy.

Kamion si přišli prohlédnout i děti ze školní družiny ze 4. a 5. oddělení. Dozvěděly se, jak vypadá a k čemu slouží laserová řezačka, 3D tiskárna, řezací plotr a termolis, modelovací frézka, robotické rameno.

Vše by nemohlo proběhnout bez týmu FabLab University, za což velice děkujeme a vážíme si jejich spolupráce.

Poděkování patří nejen pedagogům, ale i žáku 8.C Matěji Jelínkovi, kteří se podíleli na realizaci aktivit. Za realizační tým Mgr. Radka Holcrová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1