Přijímací zkoušky na střední školy

Duben letošního roku představoval pro naše žáky 9. ročníků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia jednu z největších výzev v jejich životě – přijímací zkoušky. V letošním roce se na střední školy hlásil rekordní počet žáků, což zvýšilo nejen konkurenci, ale i nároky na uchazeče. 

Vzhledem k této náročné situaci jsme společně s učitelkami českého jazyka a matematiky a metodičkou prevence uspořádaly pro žáky 9. ročníků v týdnu před přijímacími zkouškami přípravný týden. V tomto týdnu měli žáci každý den dvě hodiny českého jazyka a dvě hodiny matematiky, ve kterých si opakovali jednotlivé typy úloh, které se na přijímacích testech objevují,  a jednu hodinu psychohygieny, ve které se žáci učili pracovat se stresem. Schopnost pracovat se stresem byla před zkouškami velmi důležitá, protože stres může negativně ovlivnit výkon žáka během zkoušek. V hodinách psychohygieny byly žákům nabízeny různé relaxační techniky a aktivity, které jim pomohly lépe zvládnout tlak před přijímacími zkouškami a v průběhu zkoušek si udržet klidnou a soustředěnou mysl. 

I přes skutečnost, že se na střední školy hlásilo nejvíce žáků za posledních několik desítek let, se všichni naši žáci 9. ročníků dostali na střední školu již v 1. kole přijímacího řízení. Většina z nich se dostala na 1. vybranou školu. Tento výsledek nás všechny velmi těší. Naši žáci se na přijímací zkoušky pečlivě připravovali po celý školní rok. Jejich úspěch u přijímacích zkoušek je důkazem jejich tvrdé práce, odhodlání a v neposlední řadě kvalitní školní přípravy. Velkou měrou k jejich úspěchu přispěl dle slov našich žáků i rodičů i přípravný týden. Z žáků hlásících se na víceletá gymnázia také téměř všichni uspěli. 

Nyní žáky čeká poslední měsíc na základní škole a poté se rozlétnou do světa. Od září někteří z nich nastoupí na gymnázia Matyáše Lercha, kpt. Jaroše, Elgartovo gymnázium či gymnázium v Moravském Krumlově nebo ve Znojmě, kde se budou připravovat na další studium na vysoké škole. Někteří žáci se budou připravovat na práci elektrotechniků, IT techniků, ekonomů, vojáků z povolání, zdravotních sester, automechaniků, kuchařů, cukrářů, kadeřnic, kosmetiček a dalších profesí. Paleta oborů, které si naši žáci vybrali a které budou po absolvování naší školy studovat, je opravdu velmi pestrá. 

Ještě jednou všem našim žákům k jejich úspěšně složené první velké životní zkoušce gratulujeme a přejeme jim mnoho štěstí a dalších úspěchů na cestě za svými sny. 

Za kolektiv učitelů ZŠ Miroslav Bc. Kateřina Mašová, DiS., kariérová poradkyně