Prevence není nikdy dost

Dráček Hasík navštívil letos již podruhé naše druháčky, spolu se svými dvěma kamarádkami, aby se ujistil, že děti ví, jak se mají správně chovat v případě, že se stanou třeba svědky požáru. Jedná se o preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který učí děti rozpoznávat oheň „dobrý“ a „zlý“, upozorňuje na nebezpečí hry se zápalkami, které do dětských rukou vůbec nepatří. Děti se také naučily rozpoznávat varovné signály, ale také už ví, co musí udělat, pokud na nich začne hořet jejich oblečení nebo na co nesmí zapomenout, pokud, v případě ohrožení, musí opustit svůj domov. Bezpečně už poznají nejen hasiče v dýchacím přístroji, ale také telefonní linky tísňového volání. Hasičkám- instruktorkám moc děkujeme za skvělou prezentaci.

Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1