Ozoboti ve škole aneb programování hrou

Současné trendy výuky informatiky kladou důraz na tzv. informatické myšlení. První kroky bývají nejčastěji realizovány prostřednictvím specializovaných robotů. I nás tato metodika velice zaujala a pokoušíme se ji aplikovat. Požádali jsme proto pana Tomáše Hájka z @Prototýpci, který jako robotýpek šéfuje bandu dvanácti Ozobotků, ale machr je především na vzdělávací sady LEGO®  – je totiž certifikovaným  LEGO® Teacher Trainer.  Ozobot je miniaturní robot, nejmenší svého druhu. Jedná se o interaktivní hračku, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice. Schopnosti Ozobota jsou založeny na optických senzorech. Při sledování čáry Ozobot zaznamená zakreslené instrukce vytvořené z barevných kódů a dle zadaných příkazů reaguje. Čára může být libovolné barvy, Ozobot ji rozpozná a stejnou barvou rozsvítí LED diody, umístěné v horní části těla. Ozobot ke komunikaci využívá unikátní barevný jazyk, založený na různých variacích zelené, modré, červené a černé, přičemž každá variace znamená pro Ozobota jiný povel – tzv. ozokódy, které jsou dvou- až čtyřmístné. Do zábavného, ale zároveň i velmi poučného programování se zapojili žáci ze druhých a třetích ročníků. Kreslili různé cesty, které Ozobot sledoval, a postupně pak přidávali první příkazy a sledovali jeho chování. Dále pak vytvářeli různé příběhy na cestě ozobotka k danému cíli. Byli všichni skvělí, programování je moc bavilo. Panu Hájkovi moc děkujeme za představení báječných tvorečků, se kterými se během tří dnů prošli po krkolomných cestách vpřed, vzad a třeba i s tanečkem naši „malí“ programátoři. Ozobotky pro děti už jsou objednaní a těšíme se, že co nejdříve dorazí do naší školy a budou rozvíjet kreatitu, logické myšlení a podnikavé aktivity našich dětí.

Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1