OPĚT ÚSPĚCH V ANGLIČTINĚ!

V uplynulých týdnech na naší škole proběhla soutěž konverzace v angličtině. V kategorii I.A (6. a 7. ročník) a II.A (8. a 9. ročník) se celkem zúčastnilo rekordních 36 žáků. 

Žáci nejdříve absolvovali poslech a poté anglicky mluvili k vylosovaným tématům. Do následujícího kola postoupila polovina z nich. Ve finálovém kole museli prokázat nejen velmi dobrou znalost angličtiny, plynulost projevu a vynikající výslovnost-ale i kreativní myšlení. S tímto si žáci velmi dobře poradili. Rozhodnout, kdo naši školu bude reprezentovat v okresním kole, nebylo tedy vůbec jednoduché.

Nakonec nejvíce bodů získali Simona Rambousková ze 7.C (kat. I.A) a Drahomír Sobotka z 9.A (kat. II.A). A jak se jim v okresním kole vedlo? Opět výborně! Soutěže se celkem zúčastnilo 20 základních škol okresu Znojmo. V této konkurenci obsadila Simona Rambousková  skvělé 4. místo a Drahomír Sobotka dokonce 3. místo!

Oběma blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci.

V angličtině se nám již několik let daří minimálně v jedné z kategorií vždy umístit do 3. místa v okresním kole (minulý rok díky Vojtovi Bartoňkovi dokonce 2. místo v krajském kole). Doufáme, že si tento trend udržíme i nadále a že naše žáky bude angličtina i v dalších letech bavit!

Za vyučující angličtiny Mgr. Andrea Bartuňková