Ocenění za celoroční práci

Projekt Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, menších projektů, ale také přímou účastí dětí a jejich rodičů na sběru použitých baterií, mobilů, cartridgií a vysloužilých elektrospotřebičů. V tomto školním roce jsme se umístili ve sběrové soutěži na krásném 3. místě v Jihomoravském kraji. Ve třetím ročníku Celoroční hry pak na 12. místě z celkového počtu 1 600 zapojených škol z celé ČR. Chtěli bychom Vám proto všem, kteří nás stále podporujete a pomáháte nám, moc poděkovat. I díky Vám získali naši žáci finanční podporu na nákup pomůcek do výuky a na exkurzi do zpracovatelského závodu, do kompostárny, úpravny, čistírny vody nebo na ekofarmu.

                                                                                                               Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1