Miroslavský slavíček  2023/2024

Soutěž v lidové písni s názvem Miroslavský slavíček se nejenom snaží v dětech naší základní školy podpořit hudební tradice naší země v oblasti folklóru, ale hledá i nové pěvecké talenty. Proto se začátkem prosince sešli ti nejlepší zpěváčci 1. stupně ZŠ, aby si zazpívali sólově lidovou píseň před tříčlennou porotou. V tomto školním roce se soutěže zúčastnilo 29 zpěváků a zpěvaček, kteří prošli třídními koly a jejich výkony hodnotili pedagogové i hudebníci, jmenovitě Mgr. Ludmila Schlesingerová, Zdeňka Dočekalová a Jan Hlaďo. Soutěžilo se ve třech kategoriích a zde jsou výsledky:

 1. kategorie (PŘT+1.třída)
 1. Pavlína Komendová (1.B)
 2. Nikita Laptanovich (1.B)
 3. Nina Benešová (1.A)
 1. kategorie (2. + 3. třída)
 1. Ema Chudobová (2.A)
 2. Valerie Suchá (3.B)
 3. Julie Drastíková (3.A)

Adéla Šimšová (2.A)

 1. kategorie (4. + 5. třída) 
 1. Sofie Hráčková (4.A)
 2. Valerie Benešová (4.A)
 3. Lukáš Kinzl (4.B)

Čestné uznání za svůj pěvecký výkon získali: Elena Caklová, Kateřina Suliková, Štěpán Janeček, Ondřej Filip a Lucie Mikulková.

Vítězům pogratulovala paní ředitelka Mgr. Jana Kadlecová a ceny sponzorované Sdružením rodičů předala organizátorka soutěže Mgr. Jana Benešová. Vítězové školního kola si budou moci na jaře zazpívat v soutěži Znojemský slavíček. Přeji jim hodně úspěchů a aby jim to krásně zpívalo i nadále.

Jana Benešová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1