Mikulášská nadílka pro děti hospitalizované v nemocnicích

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola se zapojila do projektu „Mikulášská nadílka v pražských nemocnicích“.

Spolek mediků českých organizuje tradiční sbírku a následnou distribuci „Mikulášské nadílky“pro děti hospitalizované v nemocnicích.

Jedná se o akci, kdy především medici z 1. LF UK navštěvují 5. prosince dětská oddělení a snaží se umožnit nemocným dětem i přes veškerá omezení prožít plnohodnotného Mikuláše.

Tuto sbírku můžete podpořit do 18. listopadu i vy svými drobnými dárečky (zakoupením např. plyšáků, hraček, sladkostí, hračky mohou být i použité, vyprané a zachovalé). Sběrná místa budou na budově 1. st. ve třídě 3. A u pí.uč. Hanzelové  a na 2. st. v 1.patře vedle sborovny.

Za veškeré dary Vám předem mockrát děkujeme i za Spolek mediků českých.

Mgr. Jana Kadlecová