Logická olympiáda 2023

Vážení rodiče,

rádi bychom pozvali Vaše děti k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V roce 2023 proběhne již 16. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce 2022 zaregistrovalo 94 657 soutěžících z 3 751 škol z celé České republiky. Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:

Kategorie MŠ: děti předškolního věku

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída)

Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých

gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých

gymnázií)

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých

gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let.

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e-

mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního

kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů

probíhá od 1. září do 30. září 2023. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15

let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný

zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Uživatelský profil

učitelům umožňuje přehled o přihlášených studentech i o jejich výsledcích v soutěži.

Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ, A1 a A2

probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí.

Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách,

zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Základní kolo pro:

kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2023,

kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2023,

kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2023

kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2023

kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2023