Kavárnička pro rodiče

Ve čtvrteční podvečer 1. prosince 2022 proběhla Kavárnička pro rodiče, kde zúčastnění  besedovali s paní  Bc. Marií Bartoškovou nejen na téma práva a povinnosti našich dětí, ale dotkli se i oblastí týkajících se návykových látek, alkoholu, záškoláctví, domácí přípravy na vyučování, odměňování a nastavování limitů. Vyprávění paní Bartoškové, vedoucí OSPODu Moravský Krumlov, bylo mnohokrát doplněno kazuistikami z její praxe. Nakonec si rodiče vyzkoušeli jednu z aktivit, ve které byla důležitá spolupráce. A právě bez ní bychom se neobešli ani my učitelé, ani my rodiče.

Prožili jsme příjemný večer s příjemnými lidmi, příjemnou vůní a chutí kávy a výborných koláčků, které upekly naše paní kuchařky.

 Všem zúčastněným rodičům děkujeme, byli jste báječní:-)

Mgr. Radka Holcrová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1