Hodina vlastivědy 4.A a 5. A s J. A. Komenským na miroslavském zámku

O tom, že se hravou formou dá něco naučit, se přesvědčili žáci čtvrtého a pátého ročníku. Při prohlídce neopravené části zámku hledali pět klíčů, které budou potřebovat k odemčení truhly, ve které je na závěr přednášky pro ně schovaná odměna. Cestou se dozvěděli zajímavé informace týkající se historie zámku. Během poutavé přednášky Jana Amose Komenského, kterého všichni známe jako ,,Učitele národů´´ se žáci dozvěděli podrobnější informace o životě a dílech, která napsal v průběhu svého života. Žáci se do přednášky aktivně zapojovali a snažili se závěrečný zadaný úkol splnit co nejlépe.

Mgr. Zdeňka Novotná

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1