Geometrie hravě

Geometrie hravě 3 (2)Pro žáky jsou některé matematické pojmy velmi abstraktní, zejména v geometrii. Učivo o tělesech děti na 1. stupni většinou baví, ale hůře si dokáží představit těleso v prostoru, popsat jej, vidět ho i z jiných úhlů a to vše zakreslit na papír, tedy do roviny ve 2D. Proto se snažíme s dětmi již v nižších ročnících ZŠ vyučovat tyto pojmy především manipulací, pracovat s dřívky, vytvářet různé modely krychle, kvádru, zkrátka aby jim to vše prošlo tzv. rukama. Každý takový model si pak různě natáčí a zkouší popsat. Ve 3.A třídě jsme tomu věnovali několik hodin matematiky i pracovních činností. Pomocí párátek a téměř rozmrazeného hrášku si vytvářeli nejen modely krychlí, ale zkoušeli i jiná tělesa, mnohem větší a pro ně zajímavější. Samozřejmě zkoušeli popsat a spočítat jejich vrcholy a hrany. Tuto levnou a dostupnou pomůcku si můžete zkusit i doma, je to velká zábava a navíc si některé hrášky děti nechaly stranou a zjistily, že jsou lepší než bonbóny. 🙂 Stěny krychle si zase vyzkoušely na aktivitě, kdy kostku oblékaly, neboli vytvářely střihy (sítě krychle) pro krychli a zkoušely, které střihy jí padnou a které naopak nepůjdou. Takové aktivity sice zaberou velkou část vyučovací hodiny, někdy i několik, ale tu zkušenost a radost z objevování dětem již nikdo nevezme.

 Mgr. Jana Benešová

Fotogalerie