Digitální řemesla ve výuce – projektový den – 7. ročník

Výchova žáků k podnikavosti je předpokladem jejich úspěšného profesního uplatnění, aktivního zapojení do života společnosti i zvládání osobního a rodinného života. Bez podnikavosti, kreativity a iniciativy se v praxi 21. století určitě neobejdou. 

To byla hlavní myšlenka, která nás vedla k uspořádání projektového dne pro žáky 7. ročníku s názvem “ Digitální řemesla ve výuce”, ve spolupráci s FabLab Brno. 

Ve dnech 15. a 16.6.2023 byl na náměstí Svobody v Miroslavi přistaven FabLab University https://www.fablabuniversity.cz/kamion/ kamion, návěs, který se po zaparkování proměnil v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žáci se zde dozvěděli aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale především si jimi vybrané stroje vyzkoušeli a něco si vyrobili. Jedna skupinka žáků pracovala s laserovou řezačkou, dvě skupinky si vytvořily krásné potisky na trička a naučily se zacházet s řezacím plotrem a termolisem.

Ve škole se žáci věnovali 3D tisku. Z plastového filamentu mohli vymodelovat cokoliv, co si dokážete představit, ale rozhodli se vyrobit  praktickou klíčenku. Po celou dobu byli výbornými lektory kromě p. učitele Buchtely, kterému tímto velmi děkujeme, i Matěj Jelínek, žák 7.C a Karel Kurka, žák 6.B.

Část dopoledne strávili žáci s programovatelnými LEGO sadami. V úvodním tutoriálu se naučili připojit a ovládat motory a senzory. Pak už ve dvojicích samostatně stavěli a programovali. Někteří žáci využili připravené návody, které si pak sami upravovali, zbytek stavěl a programoval od začátku do konce podle vlastního designu. Výsledkem bylo několik pojízdných vozítek, robotické ruky, katapult, tanečník a dokonce i uzamykatelný trezor. Skvělou lektorkou byla p.uč. Počarovská, které také patří velké díky.

Nezbývá říct, než…”všichni jsme si to užili”.

Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala skvělému týmu z FabLabu, Miroslavské kultuře a p. Michalu Klejdusovi.

Za realizační tým R. Holcrová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1