DĚTSKÁ SCÉNA 2023

V úterý 7.3. 2023 se uskutečnil ve Znojmě další ročník okresního kola v recitaci Dětská scéna.
Naši školu zde reprezentovaly dvě žákyně 3.A třídy, Valerie Benešová a Sofie Hráčková.
V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd získala Valerie Benešová za svůj přednes Čestné uznání poroty.
Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.

Mgr. Olga Široká

foto Mgr. Ivana Klímová
                             

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1