Den otevřených dveří SOU a SOŠ Přímětické v Miroslavi

V minulém týdnu se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili akce Den otevřených dveří v Miroslavi, který pro naši školu a okolní školy uspořádalo Střední odborné učiliště a střední odborná škola Přímětická ze Znojma. Žákům byly představeny obory, které škola nabízí. Kromě získání užitečných informací si žáci mohli následně vyzkoušet, co daný obor obnáší. Miroslavská Slavie se tak na chvíli stala kosmetickým a kadeřnickým salonem, truhlářskou dílnou, restaurací, pro kterou připravili občerstvení budoucí kuchaři, cestovní kanceláří, grafickou dílnou a informačním centrem s informacemi o dalších oborech, které tato škola nabízí. Žáci i zúčastnění učitelé tuto akci hodnotili velmi pozitivně. SOŠ a SOU Přímětické tímto děkujeme za možnost účasti a doufáme, že se podobná akce uskuteční i v nadcházejících letech. 

V rámci další spolupráce naší školy s Přímětickou školou si v listopadu budou moci žáci 9. ročníků, kteří zvažují studium některého z nabízených oborů SOŠ a SOU Přímětické, využít možnosti stát se na jeden den studenty některého z oboru a vyzkoušet si daný obor prakticky, na což se už velmi těší. 

Kromě toho nás v listopadu čeká ještě plno dalších akcí, které zjednoduší našim deváťákům rozhodování o budoucím povolání. Snad se vydaří alespoň z části tak, jako Den otevřených dveří střední školy Přímětické v Miroslavi. 

Kateřina Mašová, kariérová poradkyně

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1