Burza SŠ Amos v Ivančicích

Žáci osmých tříd nedávno navštívili Burzu středních škol Amos v Ivančicích, kde se setkali s bohatou nabídkou středních škol z Jihomoravského kraje. Zúčastněné střední školy představily žákům různorodé obory, od technických po umělecké. Cílem této akce bylo představit žákům nabízené obory a pomoci jim lépe pochopit své možnosti a představy o dalším studiu.

Návštěva burzy nejen rozšířila obzory žáků, ale především zdůraznila, že je již v 8. ročníku základní školy důležité začít přemýšlet o své budoucí kariéře. Burza středních škol se stala impulsem pro přemýšlení o volbě povolání již v osmé třídě, a tím dala žákům pevnější základ na jejich cestě k budoucnosti.

Kateřina Mašová, kariérová poradkyně ZŠ Miroslav

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1