Adaptační dny 2023

Ve dnech 19. a 20. září 2023 proběhly adaptační dny pro žáky 6. ročníků, jejich třídní učitele a paní asistentku. Třídy se zapojily do seznamovacích, kolektivních a sportovních her, při kterých ukázaly svého sportovního ducha, ale také schopnost vzájemné spolupráce. Čekalo na ně mnoho aktivit, žáci si zahráli molekuly, vlaky či štafetu s míčem. Nejoblíbenější aktivitou byla “Novákovi, Dolákovi”. Co je to za hru? Žáci si vylosovali z klobouku lísteček, na kterém bylo napsané příjmení rodiny a role, kterou v dané rodině budou hrát. Každý žák si musel najít svoji fiktivní rodinu, se kterou odjel na dovolenou k moři. Cesta vedla přes hory, řeky, potoky, dálnici a velmi přísné policisty. Na konci každé dovolené si rodiny pořizují fotografie a to bylo také úkolem našich žáků. K dispozici měli několik rekvizit, paruk a kusů oblečení. Měli se obléct tak, aby na fotografii bylo poznat, jakou roli v rodině představují. Neskutečně jsme se u této aktivity nasmáli.

Završením každého dne byla aktivita pod názvem “Místo po mé pravici”. Žáci ocenili, pochválili nebo poděkovali někomu ze své třídy za to, že je dobrým kamarádem, umí naslouchat, dokáže pomoci… Umět ocenit někoho v tomto věku bylo pro ně velmi náročné, ale zvládli to.

Celé dny se nesly v přátelském duchu a doufám, že to našim šesťákům vydrží až do konce studia na naší škole.

Přejeme jim, aby byli dobrými kamarády, uměli si pomáhat a společně zažili krásné chvíle, na které budou s láskou vzpomínat.

Bc. Lucie Bindzarová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1