Zahájení školního roku a slavnostní otevření nového hřiště u školy

První zářijový týden se nesl v duchu slavnostních událostí.

V pondělí 4. září bylo na radnici města Miroslav přivítáno 58 žáků 1. ročníku naší školy. Po krásném vystoupení žáků 2. ročníku, které naše nováčky rozveselilo a pozitivně namotivovalo ke školní docházce, následovaly proslovy pana starosty Martina Plechatého a pana místostarosty Svatoslava Ryšavého. Na závěr předali každému žákovi pamětní list a dárek od města Miroslav s důležitými pomůckami do školy.  Děkujeme také paní Janíčkové, která v zastoupení společnosti Generali Česká pojišťovna předala všem dětem balíček s dárky.

Ve čtvrtek 7. září v 11.00 hodin se shromáždili všichni žáci a pedagogové naší školy na nově vybudovaném hřišti u školy. Na novotou zářícím  prostranství si všichni hosté vyslechli slavnostní projevy a dozvěděli se vše důležité o rekonstrukci. Poté byla přestřižena páska a žáci si mohli poprvé zasportovat na této krásné ploše. Žáci druhého stupně si symbolicky oběhli ovál a žáci 4. a 5. ročníku zůstali na hřišti další hodinu a využili pod vedením vyučujících tělesné výchovy nové zařízení k různým sportovním disciplínám. Poté na ně čekala odměna v podobě diplomu a sladké odměny, kterou připravila firma Ryšavý s.r.o.

Děkujeme městu Miroslav za krásné dárky pro naše prvňáčky a jménem všech žáků i vyučujících tělesné výchovy za vybudování skvělého nového hřiště.

Všem přejeme, ať posilují sportovního ducha a formují tělo.

Mgr. Jana Kadlecová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1