Podzimní výstava 2023

V podvečer 25.října se konala na malé budově naší školy Podzimní výstava. Žáci prvního stupně a speciálních tříd se nechali inspirovat pestrou paletou barev babího léta a přicházejícího podzimu. Návštěvníci výstavy mohli zhlédnout nejrůznější výtvory z papíru, ale i z jiných netradičních materiálů. Do akce se zapojili samotní rodiče s dětmi, kteří doma vytvořili výrobky z podzimních darů. Letos jsme po několika letech obnovili tradici ochutnávky dobrůtek od maminek a babiček našich dětí. 

V rámci spolupráce s Místní akční skupinou Znojemské vinařství jsme pod výzvou Podporujeme místní aktivity získali 5000,- Kč na podporu této akce prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s. Cílem této akce je propagace SCLLD MAS Znojemské vinařství, z.s. a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí, prohlubování identifikace jednotlivých subjektů na území MAS Znojemské vinařství, podpora vytváření společné kulturní identity, podpora spolupráce oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou, ať už finanční nebo materiální, přispěli k organizaci. Velké poděkování patří paní Halvové za upečení vynikajících perníčků pro naše návštěvníky.

Velká letošní návštěvnost svědčí o tom, že se jedná o velmi oblíbenou akci, a proto se budeme těšit zase za rok.

Mgr. Jana Kadlecová a Mgr. Vladimíra Vančurová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1