Podzimní výstava 2022

A je tu zase. Jedinečné období, kdy nám příroda nabízí tu nejširší paletu barev. Podzim plný listí, vůní, plodů, vlhka a jinovatky je zkrátka tady. Spoustu podzimní inspirace jsme mohli načerpat v úterý 25.10.2022 na Podzimní výstavě konající se jako každý rok na malé budově školy. Žáci prvního stupně a speciálních tříd vytvořili různorodé výrobky s podzimní tematikou. Návštěvníci výstavy si mohli také prohlédnout podzimníčky z přírodnin. Celou budovu rozzářily strašidelně vyřezávané dýně, které dodaly celé akci tu správnou podzimní atmosféru. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě podzimních dekorací či přispěli finančním darem. Poděkování patří také paní Halvové za upečení a nazdobení perníčků pro naše nejmenší návštěvníky.

Velmi nás těší velký zájem návštěvníků z řad rodičů, ale i široké veřejnosti. Budeme se těšit opět za rok. 

Mgr. Vladimíra Vančurová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1