Barborková sobota 2022

Takhle pěkně se nám to včera podařilo. Po krásném úvodu v podobě pěveckého vystoupení žáků 4.A pod vedením pana učitele Oty Nožky se malí a velcí návštěvníci vydali do vánočních dílniček, kde si vyrobili spousty ozdob a drobných dárků. Poté také nakoupili na vánočním jarmarku, kde žáci naší školy prodávali výrobky z hodin pracovních činností, výtvarné výchovy a hlavně ze všech pěti oddělení školní družiny. Sváteční odpoledne potom návštěvníci zakončili v naší kavárničce, kde mohli ochutnat dobroty našich dětí připravené ve spolupráci s jejich maminkami či babičkami. Všem, kteří přispěli sladkým či slaným občerstvením, děkujeme.

Za rok se budeme opět těšit.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1