Absolventské práce žáků 9. ročníku 2024

Druhý červnový týden byl v naší škole mimořádný. Patřil prezentacím absolventských prací žáků 9. tříd. Tato vystoupení mívají často velmi vysokou úroveň, na to jsme již zvyklí. Přesto nás někteří žáci překvapili: někteří precizní přípravou, jiní nápaditým designem prezentace, další jistým a přirozeným vystupováním nebo uměním přenést na posluchače své nadšení pro dané téma. A někteří si zase naše uznání zasloužili tím, že dokázali překonat sami sebe. Třebaže jsou introverti, trémisti nebo se potýkají s jinými překážkami, zvládli své vystoupení výborně.

Absolventské práce se skládají ze třech částí: nejdříve žáci písemně na několika stránkách zpracují téma, které si sami zvolí a na němž se domluví s vedoucím své práce. Písemné zpracování musí obsahovat všechny formální náležitosti jako je úvodní strana, úvod, závěr, obsah vytvoření formátováním, nadpisy, podnadpisy, přílohy, citace zdrojů ad. Dále na toto téma vytvoří prezentaci. Dnes vedle klasických prezentací (powerpoint, google slides) získávají na oblibě prezentace vytvořené v populárním nástroji canva. A poslední, bezesporu nejtěžší, část je samotné prezentování zhruba devadesáti spolužákům a několika vyučujícím. Těžko předem říct, kdo z žáků prezentaci zvládne dobře, kdo výborně a kdo doslova zazáří. Úspěch je totiž zpravidla kombinací pečlivé přípravy, nadšení pro téma a energie, kterou člověk dokáže přenést na ostatní. A to se může povést jak dětem s výbornými známkami, tak těm, kdo s učením spíše bojuje. I v tom je koncept absolventských prací výjimečný.

Témata absolventských prací bývají pestrá. Týkají se třeba sportu, literatury, umění a koníčků našich žáků. Letos bylo i několik témat vědeckých, např. robotika, vesmírné teleskopy, číslo π a umělá inteligence.

Absolventské práce jsou také velmi důležité k rozvoji klíčových kompetencí, tedy velkého tématu současného vzdělávání. Vedou žáky nejen k rozšíření znalostí o nějaké problematice, ale učí je, jak systematicky pracovat, využívat zdroje a kriticky myslet. Během konzultací, ale hlavně při nácviku prezentace žáci rozvíjejí své komunikační dovednosti. 

Zároveň mimoděk pracují na svém osobním růstu: překonávají sami sebe a nakonec téměř všichni odchází s dobrým pocitem, že něco dokázali, i když je to stálo spoustu úsilí a vypětí. K naší radosti vidíme i to, jak si vzájemně pomáhají a podporují se. Třeba když si jedna žákyně opravdu nevěřila a pár spolužáků ji podpořilo a pomohlo jí zapracovat na prezentaci i na samotném vystoupení. Nebo jsme byli svědky vrstevnického učení, kdy jeden žák svou velmi povedenou prezentaci představil druhý den spolužákům z osmé třídy. A k tomu přidal i dobré rady, na co si mají dát pozor, čeho se vyvarovat a na co se zaměřit. I takto se posiluje sociální kompetence a i takto může vypadat vzdělávání v 21. století.

V době rozmachu umělé inteligence se nestačíme divit, v čem všem je člověk nahraditelný. Ale umět se postavit před ostatní a představit sám sebe, svůj projekt nebo produkt, to zatím zůstává na lidech. Věříme, že právě v těchto věcech odcházejí naši deváťáci posíleni. 

Za letošními absolventským pracemi se ohlížíme s hrdostí, co naši žáci a žákyně dokázali. Také trochu s lítostí, že už ve škole nemůžeme zúročit to, co jsme do nich v těchto týdnech vložili a co se oni sami během této doby naučili. Ale zároveň vnímáme, že odchází dobře vybaveni do dalšího vzdělávání a profesního života. Přejeme jim do jejich další životní cesty to nejlepší.

Mgr. Daniela Bednaříková

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1