Miroslavský slavíček 2023

Po dvouleté pauze proběhl na naší základní škole II. ročník pěvecké soutěže v lidové písni s názvem Miroslavský slavíček. Celkem 23 zpěváků a zpěvaček ve čtvrtek 23.3. v odpoledních hodinách soutěžilo ve třech kategoriích od přípravné třídy až po 5. ročník.

Lidová písnička je naším kulturním dědictvím a my se jí na škole snažíme aktivně podporovat právě třeba i touto soutěží.

Děti si připravily lidovou píseň dle svého výběru a capella, prošly třídním kolem a ti nejlepší ze tříd překonali trému a předstoupili před tříčlennou porotu, kterou tvořili paní učitelka Miloslava Růžičková, paní asistentka Zdeňka Dočekalová a pan učitel Ota Nožka. Hodnotila se intonace, radost ze zpěvu, ale i výraz, který soutěžící podtrhli například vhodným oděvem nebo dokonce jednoduchou choreografií.

Vítězové jednotlivých kategorií:

I. kategorie (PŘT a 1. ročníky)

  1. místo Teodor Šilhan (1.B)
  2. místo Klára Hrubá (1.A)
  3. místo Robin Beneš (1.A)

II. kategorie (2. a 3. ročníky)

  1. místo Sofie Hráčková (3.A)
  2. místo Julie Drastíková (2.A)
  3. místo Valerie Benešová (3.A)

Čestné uznání bylo uděleno Vojtěchu Sterzikovi (2.B)

III. kategorie (4. a 5. ročníky)

v této kategorii byla udělena pouze Čestná uznání Tobymu Kuncovi (4.A) a Šarlotě Brackové (4.A)

Mgr. Jana Benešová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1