Prototýpci opět v kurzu

Jednu z mnoha výzev od Prototýpků již vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše akční paní učitelka Adámková. Tentokrát pro děti z pátého ročníku vybrala „Dokreslovací výzvu“, kdy rozdala dětem, které už měly své výrobky hotové, papíry, na nichž už měla předpřipraveny roztodivné variabilní tvary, které měli žáci, dle své fantazie dokreslovat. Žáci tuto výzvu přijali s nadšením a ihned ve tvarech viděli roztodivná zvířátka a předměty (hlava hrocha, loďka, had, voliéra v ZOO, citrón, fotbalová aréna, míč…). Během 15 minut byli schopni vytvořit překvapivě velmi originální výtvory, z nichž měli všichni obrovskou radost. Touto kreativní a tvořivou aktivitou si mohli vyzkoušet, jak bohatou mají fantazii a představivost. No posuďte sami, je to úžasné!

IMG_6835IMG_6838 2IMG_6837 2

Mgr. Jana Pavlů

 

Desatero pro primární prevenci

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.  Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování.

Po shlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní online kvíz, který si žáci jednoduše vyplní přes online rozhraní.  Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.

Projekt „Život v lese“ – Šablony II

Již první školní dny vylákaly naše „malé“ ekology a ochránce přírody ze třídy 4.B na velmi zajímavou a poutavou vycházku po lese v okolí miroslavského koupaliště. Celým dopolednem je provázel a o životě v lese zasvěceně vyprávěl odborný lesní hospodář a jednatel Městských lesůIMG_20210903_085213 z Dačic, Ing. Kamil Kupec. Žáci poznávali lesní flóru, faunu, určovali stáří a výšku stromů pomocí praktických pomůcek, ale využívali i vlastní odhad, čímž si i pomalu opakovali učivo matematiky a prvouky ze třetí třídy. Zaujala je i hra na hledání stromů podle hmatu a zjistili, že přírodu může člověk vnímat opravdu všemi smysly.

Procházka probíhala v dost náročném terénu, proto není divu, že všem přišlo vhod super občerstvení u provizorního ohniště, které pro děti připravil pan Raboň. Každý si tedy opekl nad ohněm svého „buřtíka“, vždyť v přírodě přece chutnají špekáčky úplně jinak než doma na grilu! A po naplnění bříšek se ještě p. Kupec, pomocí hry, přesvědčil, jestli všichni během výkladu dávali pozor a pozorně poslouchali, o čem jim povídal. Na připraveném starém koberci měli žáci za úkol sestavit strukturu stromu a určený „Lýkožrout smrkový“ se musel do smrku nějakým způsobem zavrtat. No to Vám byla legrace! Snad budeme moci absolvovat takových praktických a poučných vycházek na čerstvém vzduchu ještě více. Pan Kupec nám slíbil, že za dětmi rád znovu přijede a tentokrát se budou společně zabývat problematikou budování mokřadů a výsadbou školního lesa nebo větrolamu. Velmi zajímavá výzva, nemyslíte? moc se všichni těšíme.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

„PROTOTÝPCI“ porostou i v Miroslavi

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využívat. Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí odvahu.

Prototýpci - Home | Facebook

Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, které děti budou do života potřebovat.
Právě v mladším školním věku dochází u dětí k největšímu poklesu úrovně divergentního myšlení, které je nezbytnou podmínkou kreativity.

Komplexní vzdělávací program PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE je zaměřený na rozvoj kompetencí k podnikavosti. Atraktivní materiály jako jsou pracovní listy, rozvojové hry nebo kvízy jsou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro všechny děti bez rozdílu věku nebo dovedností. Nehodnotící přístup, hravost a zároveň nutnost hlubšího průniku do jednotlivých témat děti baví a aktivizuje.
Časově nenáročné aktivity rozvíjející divergentní myšlení je možné a vhodné do výuky zařazovat denně, zatímco pracovní listy navazující na ucelené metodiky, poskytnou smysluplnou náplň projektových bloků.

PROTOTÝPCI

Pomocí jednoduchých aktivit, které pedagogy nezatíží, rozvíjíme u dětí:
schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity
najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou
prohlubovat růstové myšlení (growth mindset)
schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují
vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe
chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují
přicházet na neotřelá a kreativní řešení
mít potěšení z tvoření
zvládnout frustraci a překonávat překážky
umět komunikovat a spolupracovat
získávat, vybírat si a ověřovat informace
umět klást správné otázky
vyrovnávat se se změnami
realizovat projekty na základě svého vlastního nápadu

Aby bylo možné zajistit zařazení podnikavých témat do škol i během rotační nebo distanční výuky, je mnoho materiálů připravených pro on-line použití v prostředí Jamboard.

Nad rámec uvedeného, jsou pedagogové vítáni na webinářích, na kterých mají možnost proniknout hlouběji do tématu. Tato on-line školení probíhají v průběhu celého školního roku a mohou se do nich přihlásit všichni pedagogové zapojených škol.

Rozvoj podnikavosti by neměl být odpovědností pouze školních zařízeních, proto je i pro rodiče dětí připravena spousta volně dostupných informací na blogu Prototýpků nebo ucelená nabídka webinářů.

Budeme velmi rádi, když se k nám připojíte a už teď se těšíme na spolupráci. Věříme, že i Vás „Prototýpci“ naplno pohltí a nebudete litovat.

Mgr. Jana Pavlů

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

2

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Díky této dotaci budou otevřeny kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a bude využíváná ICT technika ve vzdělávání.

 

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Dr. Zdědil a pan Zdražil

Dne 8. a 9. 6. 2021 byla na naší škole poprvé vyzkoušena simulační hra Dr. Zdědil a pan Zdražil, která má žáky prakticky provést oblastní finanční gramotností. Hru vyzkoušely 9. ročníky, 8. 6. 2021 se účastnila 9.A, dne 9. 6. 2021 si hru zahrála 9.B. Oba dva dny byl projekt uveden v rozsahu 4 vyučovacích hodin v učebně Informatika 1, jelikož nutností ke hře je připojení k internetu a přístup každé skupiny (rodiny) k počítači. Na začátku hry se představila hra a téma tím, že žáci se měli pokusit vyjádřit svou představu o ideálním měsíčním příjmu. Byla zmíněna výše minimální i průměrné mzdy a žáci se snažili si spočítat, kolik má na den jeden člen rodiny v případě tříčlenné, čtyřčlenné domácnosti. Následně se náhodně rozdělili do skupin/ rodin, podle nové “identity”, kterou si ve hře vylosovali. Každá rodina se snažila po dobu pěti měsíců finančně vyjít, ušetřit, přivydělat a vypořádat se s nenadálými událostmi. Na konci hry měli žáci možnost ostatním představit svou rodinu a zároveň zhodnotit hru. Byl dostatek času také na vysvětlení pojmů, se kterými se během hry setkali. Hra byla žáky kladně přijatá a ohodnocená. Během hry se u žáků podporovala:                                                                               Orientace v oblasti finanční gramotnosti

  • na co vše člověk peníze potřebuje (jídlo, nájem, energie, provoz auta, oblečení, náklady na koníčky… a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy domácnosti);

  • seznámení se základními pojmy: příjem a výdaj, pravidelný a jednorázový, kreditní x debetní karta, hypotéka, půjčka, účet, spoření, pojištění…;

Skupinová spolupráce

  • žáci pracují ve skupinách (v rodinách) a společně se snaží během pěti měsíců finančně vyjít;

Kreativní myšlení

  • žáci se snaží vymyslet, co můžu udělat pro to, aby si jejich fiktivní rodina finančně polepšila, aby si mohla splnit navržená přání, kde mohou ušetřit, který výdaj je zbytečně nákladný a jak ho mohu snížit…;

Ekologické myšlení 

  • žáci mají na výběr několik možností, jak ekologicky zhodnotit svou domácnost a snížit dopad na životní prostředí  ( např. menší spotřeba masa, nakupování biopotravin a místních sezónních produktů, pořízení nádrže na využití dešťové vody, využití solární energie ve vlastní domácnosti…), které musí během hry čtyřikrát vybrat a zapracovat do svého rozpočtu.

Mgr. Adéla Hlávková a Mgr. Jarmila Maiová

Bylinkáři ze 3.B

Podnikavost a kreativitu jsme s dětmi ve třetí třídě  podpořili  dalším společným projektem pod názvem „Bylinkáři ze 3.B“ . O nejznámějších a nejpoužívanějších bylinkách z našich zahrádek, ale i obchodních řetězců, jsme vyhledávali všechny dostupné informace (k čemu jednotlivé bylinky slouží, jak se o ně musíme starat…) a tvořili visionboardy, které žáci doma, ve spolupráci se svými rodinnými příslušníky, zpracovali a následně prezentovali ostatním. IMG_20210520_143225 Seznámili jsme se tak s kouzelnými bylinkami, ke kterým jsme si také mohli přivonět a ochutnat je v různých formách domácí přípravy. Někteří si pod nutným dohledem vyzkoušeli přípravu bylinkového čaje či sirupu, jiní připravili oblíbený domácí pokrm, do nějž bylinku přidali a jiní si jednoduše nakrájeli např. pažitku na čerstvý chléb s máslem. Samozřejmě jsme si některé bylinky také zaseli, ale to již v předchozím jarním projektovém bádání. Projektový bylinkářský úkol všichni zvládli na jedničku, společně se doma při kulinářských receptech malinko možná  i zpotili, ale to nejdůležitější se opět potvrdilo, a to, že zábavnou a praktickou formou se žáci, a mnohdy i jejich rodiče, dovědí mnoho zajímavého a užitečného, a to nejen o bylinkách kolem nás.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Podporujeme podnikavost a kreativitu našich dětí

V letošním školním roce  se naše škola zapojila do  nového projektu s názvem „Implementace KAP JMK II“, jehož součástí je také klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity. Projekt připravil Jihomoravský kraj , aktivitu koordinuje Lipka- školské zařízení pro environmentální vzdělávání a bude probíhat v období 2020 -2023. Projekt navazuje na projekty KaPoDaV a Polygram realizované v letech 2017 – 2020.

Cílem výchovy k podnikavosti je podnikavý absolvent školy, který během školní docházky natrénoval a osvojil si dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života (také nazývané soft skills) – sociální a komunikativní dovednosti, dovednosti řešit problémy, stanovit si cíle, přijímat roli a spolupracovat v týmu lidí, přehodnocovat zvolené postupy. Byli bychom rádi, kdybychom tento cíl mohli naplnit a připravit naše žáky pro život, třeba i výběrem programu k podpoře podnikavosti, které nám jsou nabízeny. Součástí je i studium P-koordinátorů, kterými se za naši školu staly Mgr. Radka Holcrová a Mgr. Jana Pavlů.     V rámci projektu jsme se zapojili do jednodenního výukového programu- tematického dne s využitím PC aplikace k finanční gramotnosti- Dr. Zdědil a pan Zdražil. Žáci 9. ročníku v simulované aktivitě mohli prožít několik měsíců v roli člena domácnosti. Proškolené p.uč. prováděly studenty touto “hrou” a podněcovaly je ke kreativním nápadům, které ovlivní finanční výsledky jejich domácnosti.

Mgr. Radka Holcrová

 

Ptačí hodinka

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností.

Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Cíle Ptačí hodinky jsou

  • Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.
  • Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách.
  • Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.

V letošním roce jsme se, v rámci našeho projektu, zaměřeného na ochranu přírody a ekologie, zúčatnili této velkolepé akce i my. Společně, i když každý u svého domácího krmítka pro ptáčky, jsme pozorovali a zaznamenávali  počty sýkorek, vrabců, hrdliček, kosů a jiných druhů ptáčků z našeho regionu. Doufáme, že naše pečlivé záznamy poslouží dobré věci a my jsme měli možnost si touto zajímavou aktivitou alespoň zopakovat, jak a čím přikrmovat ptáčky v našich zahrádkách, aby se jim u nás líbilo a svou přítomností nám dělali nejen radost, ale i užitek.

Mgr. Jana Pavlů a žáci 3.B

Grantový projekt O2 Chytrá škola

banner, O2 Chytrá škola

Náš projekt Rizika internetu a komunikačních technologií byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola.

Projekt O2 Chytrá škola finančně  podpořil školení a besedy  na téma rizika internetu a komunikačních technologií vedené odborníkem z praxe Mgr. Lukášem Látalem, pro žáky, rodiče i učitele.
V rámci školení se účastníci seznámí se základními riziky internetu a komunikačních technologií jako kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě, sexting, hoaxy atd., se kterými se mohou děti při pohybu ve virtuálním světě setkat. Kurz účastníkům poskytne rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy kyberšikanovaného dítěte, jak k virtuálnímu světu dětí přistupovat a jak je účinně chránit při jejich využívání moderních technologií, sociálních sítí, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Představíme také nové kazuistiky, doporučení, reálné případy zneužití moderních technologií z praxe. Závěr přednášky bude patřit dotazům a diskuzi.

 

Zážitkem k porozumění v 1.A podruhé

V listopadu naše prvňáčky v jejich třídě navštívila paní Štibrányi z PdF MU Brno z projektu Zážitkem k porozumění a připravila si pro ně 1. workshop. Projekt podporuje začlenění dětí se sluchovým postižením do běžné výuky v základních školách. Při dvouhodinové netradiční výuce si děti osvojily pro ně nové slovo IDEÁLNÍ a nakreslily si svoji ideální školu. Spontánně se zapojily do práce, která je velice bavila a společnou diskusí si také určily 

Workshop1_Zážitkem k porozum._11_2019 (3)vlastnosti ideálního žáka. Nakonec zjistily, že vlastně jsou takovými ideálními žáky a rádi by vytvořily i ideální třídní klima, kde si žáci navzájem pomáhají, podporují se a chovají se k sobě ohleduplně. Přejme, ať se jim vše daří! 

Mgr. Jana Benešová

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

2Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Díky této dotaci může na naší škole pracovat karierový poradce, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2019_20 a 2020_21, budou otevřeny kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, bude využíváná ICT technika ve vzdělávání, budou pořádány projektové dny ve škole i mimo školu za účasti odborníka z praxe. 

Bude zapojena i školní družina, ve které budou také kluby pro účastníky ŠD, projektové dny v ŠD i mimo ŠD, opět za účasti odborníka z praxe.

 

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

2Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Díky této dotaci může na naší škole pracovat školní psycholog, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2017/2018  budou otevřeny kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.