Sběr papíru – vyhodnocení

thumbs-up-4007573_1280Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 3. a 4. června proběhl na naší škole sběr starého papíru.

Bylo sesbíráno celkem 10 910 kg.

Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky.

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru.

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim!

Bezpečně na internetu na ZŠ Miroslav

193733552_2847533898845768_3896025130922718865_nV úterý 25.5. 2021 se na naší škole v Miroslavi konal projektový den, který jsme mohli uspořádat díky programu O2 Chytrá škola. V rámci tohoto programu proběhlo již několik přednášek, o kterých jste byli informováni na našich webových stránkách již začátkem školního roku. Tato školení pokračovala i v pondělí 24. 5. 2021.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci s naším partnerem, kterým je organizace  „Nebuď oběť“, zastoupená panem Mgr. Lukášem Látalem. Pod jeho vedením bylo v celé budově školy připraveno 11 stanovišť, které spojovalo stejné téma, jak správně používat moderní technologie, sociální sítě. Jedním slovem, jak se bezpečně pohybovat na internetu.  Role průvodců na jednotlivých stanovištích se zhostili žáci devátých ročníků, kteří ve skupinkách po čtyřech či pěti organizovali všechny úkoly, které na stanovištích bylo třeba plnit. Všichni přistupovali ke svým úkolům velmi zodpovědně a díky tomu se nám projektový den opravdu vydařil.

Této akce se zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých ročníků, kteří byli rozděleni do družstev po 15. Každé družstvo doprovázel jeden vyučující, který pouze dohlížel na dodržování časového harmonogramu. Organizaci měli na starost naši „deváťáci“, kteří v roli instruktorů museli každé zadání vysvětlit, zorganizovat jeho splnění, objasnit jeho účel a důvod. Tak skupiny prošly všech 11 stanovištˇ a úspěšné splnění úkolu bylo zaznamenáno do karty účastníka. Úkoly byly různorodé, od tvoření plakátů, myšlenkových map, přes ztvárnění komiksu nebo natočení krátké filmové scénky. Děti tak mohly uplatnit různé talenty. Družstva byla úspěšná a postupně získala všechny podpisy. Ani pro deváťáky nebyla jejich nová role snadná.  Vysvětlit zadání opakovaně každé skupině, zajistit alespoň trochu potřebné kázně, dohlédnout na zdárný průběh akce není vždy úplně jednoduché. Zkusili si tak práci učitele a odpoledne se cítili už značně unaveni.

Celý projektový den proběhl ve vnitřních prostorách školy. Organizačně byl dost náročný, ale společnými silami se nám podařilo vše zvládnout a užít si ho.

Za všechny zúčastněné

Karin Boháčová, metodik prevence ZŠ Miroslav

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů 3. a 4. 6. 2021

newspapers-2586624_1920Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne 

 • ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 7 do 8 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin a
 • v pátek 4. 6. 2021 od 7 do  8 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

Provoz školy od 24.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24. 5. 2021 dochází k obnovení běžného provozu školy.

 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v Bakalářích.
 • Testování žáků bude probíhat každé pondělí antigenními testy.
 • Výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

Děti docházející do ŠD přebírá po ukončení výuky paní vychovatelka, s ostatními odchází paní třídní učitelka.

3.P – 13.15

6. – 9. ročník – dle rozvrhu s vyučujícím poslední hodiny.

 

Duben ŠD

smartTento rok jsme si několikrát vyzkoušeli, jaké to je, opakovaně se vracet nejen do školy, ale i do družinky a několikrát jsme se cítili jako první školní den. Kam patřím?? Jak to má být?? Jsem tu správně?? Ještěže na nás čekala spousta zajímavých aktivit. Hned v prvním dubnovém týdnu byl Mezinárodní den kosmonautiky. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Už víme, který člověk byl první ve vesmíru, kdo se poprvé prošel po měsíci nebo to, že slunce je hvězda. V dalším týdnu jsme si připomněli, jak je důležité starat se o naši planetu. Zopakovali jsme si jak správně třídit odpad. Jak pomáhat zvířátkům a to nejen v zimě, kdo je čí mládě a mnoho dalšího. Poslední dubnový týden jsme věnovali Čarodějnicím. Povídali jsme si o tradici Pálení čarodějnic. Také jsme si je vyrobili, vytvořili a nakreslili. Někteří z nás získali letecké průkazy na košťata. Jiní prošli Čarodějnickou stezku, na které plnili různé úkoly, a na konci je čekala sladká odměna a za správné vyluštění tajenky jsme získali hru Čarodějný dobble. Co nejvíce času jsme každé odpoledne trávili s dětmi venku. Chodili jsme na procházky, na hřiště a na družinovou zahradu, kde jsme hráli různé hry. Duben je za námi a těšíme se na květen.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. 5. 2021 A OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY – DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

Testování

 • žáci 1. stupně budou testování vždy v pondělí, žáci 2. stupně budou testování  vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy neinvazivními antigenními testy pro samoodběr

 • můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 72 hodin

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny

Výuka – 1. stupeň – POZOR ZMĚNA 

 • dle platného rozvrhu v Bakalářích

 • ráno žáci již nečekajÍ před budovou školy na paní učitelku, ale vcházejí volně do šatny a do svých tříd

Výuka – 2. stupeň 

 • žáci 8. a 9. ročníku - dle upraveného rozvrhu – viz Bakaláři

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd

 • třída 8.B v učebně 7.B,  8.C bude v učebně D a třída 9.A bude v učebně 7.A a 9.B v učebně 6.C v přízemí

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

8.A,B,C – 13.25

3.P – 13.30

9.A, B – 13.35

Ranní  družina – POZOR ZMĚNA

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin dle běžného režimu, a to:

 • žáci 1. – 3. ročníku a speciálních tříd jdou do budovy ŠD

 • žáci 4. – 9. ročníku jdou na budově 2. stupně do učebny 7.B v přízemí

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do ranní družiny

Odpolední družina – POZOR ZMĚNA 

 • mohou chodit všichni přihlášení žáci

 • protože se obnovuje činnost SVČ a ZUŠ, vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod.

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme

1.A, B, C – p. vychovatelka Vostalová a Svobodová v ŠD1 a ŠD2 – budova ŠD

2.A,B – p. vychovatelka Koubková v ŠD 3 – budova ŠD

3 A,B – p. vychovatelka Leitnerová v ŠD 4 – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

4.A,B – p. asistentka Málková – učebna AjBo – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

„Nebuď plýtvák“

Malí ekologové ze třídy 3.B by se rádi pochlubili svým úspěchem  v soutěži „Nebuď plýtvák“,IMG_20210513_103843 která byla zaměřena na šetření nejen vodou. Tomuto tématu se společně věnují i v hodinách prvouky a mohli tedy své zkušenosti a vědomosti využít při práci nad skupinovým jamboardem. Ve tvoření visionboardů a jamboardů všech typů jsou již „specialisté“, proto zaujali porotu natolik, že se umístili mezi nejlepšími. V ekologickém kroužku, který snad už bude od příštího školního roku opět pokračovat, určitě využijí i krásnou knihu „Voda voděnka“, která, jako jedna z hlavních cen, obohatila naši školní knihovničku a seznamuje žáky s mořem informací, jak nebýt plýtvákem, ale také s tím, že voda není nuda a skrývá v sobě spoustu tajemství a zajímavostí. Třeťáčkům tedy moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalších ekologických aktivitách.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Přestup žáků do ZŠ Miroslav, školní rok 2021_22

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat přestup žáků do naší školy, elektronicky. Systém pro podání žádosti o přestup je zpřístupněn od 19. dubna do 31. května 2021.

1. krok

Elektronickou přihlášku zpřístupníte kliknutím na banner pod tímto textem

ZapisyOnline 930x180

Přihlášku vyplníte a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

Vyplněné dokumenty si uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

3. krok

Oba dokumenty doručte škole, nejpozději do 31. května 2021, některým z těchto způsobů:

 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

Po zpracování dokumentů, budete informováni o dalším postupu.

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

Konzultační hodiny pro rodiče

Vážení rodiče,

příští týden ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 16 hodin budou KONZULTAČNÍ HODINY probíhat ONLINE.

 • Rodiče žáků 1. stupně obdrží bližší informace od třídních učitelů.
 • Rodiče žáků 2. stupně, kteří budou mít zájem o konzultaci s daným vyučujícím, ho osloví prostřednictvím obecné zprávy v Bakalářích. Učitel rodiči pošle pozvánku na Meet na školní email žáka na konkrétní čas, max. 10 minut, aby byl prostor pro všechny zájemce o konzultaci. Rodiče se mohou přihlašovat na konzultační hodiny k jednotlivým vyučujícím nejpozději do  úterý 11. 5. 2021 do 23:59 hodin, aby měli vyučující dostatek času k vytvoření pozvánek.

Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Radka Holcrová, z.ř.š.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 5. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 5. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

 1. TÝDEN OD 10.5. DO 14.5. 2021 – žáci 6. a 7. ročníku

 1. TÝDEN OD 17.5. DO 21.5. 2021 – žáci 8. a 9. ročníku

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watchv=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují  a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd,

 • třída 6.A bude v učebně 8.A v přízemí,

 • platný rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích během víkendu, 

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

6.A – 13.05 hod.

6.B – 13.15 hod.

6.C – 13.25 hod.

7.A – 13.35 hod.

7.B – 13.40 hod.

Výuka – 2. týden 

 • bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 2. st., kde nad nimi vykonává dohled p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

Čarodějnická stezka

Probudili jsme se do pochmurného rána. To však neměnilo nic na tom, že jsme se všichni těšili na celodenní výlet. Středisko volného času Miroslav vytvořilo báječnou Čarodějnickou stezku, která nás tento den čekala. Děti byly nedočkavé od té doby, co jsme jim krásnou novinu s paní učitelkami sdělily. Byla to pro všechny konečně změna mezi školní výukou a online vyučováním.IMG-20210504-WA0013

Před školou na nás čekaly usměvavé tváře dětí, kterým zářily oči radostí. Vydali jsme se směr SVČ, kde nás přivítaly dvě čarodějnice – Eufrozína s kamarádkou. Malinko nás postrašily, ale protože už jsme prvňáci, tak jsme se báli jen trochu. Čarodějnice nám rozdaly tajemný lístek, který jsme po cestě museli rozluštit. Přečetli jsme si záhadu o čarodějnici Eufrozíně a pavouku Utrhnožkovi a vydali jsme se plnit zadané úkoly, které byly na vyznačené trase. Úkolem bylo zjistit tajemná slovíčka, která se ukrývala v tajence. Některé úkoly byly těžké a některé nás i naopak rozesmály. A jak to tak bývá, první svačinku jsme snědli hned za městem. Trasa pokračovala do polí, kde se nám otevřel nádherný výhled na celé širé okolí. Počasí se umoudřilo, sluníčko svítilo a nebe bylo bez mráčků. Děti běžely od stanoviště ke stanovišti a s velkým nadšením plnily nelehké úkoly. Musely rozplétat zaklínadla, hledat cestu, rozlišovat rostlinky, skákat, zkusily si říct svoje jméno s vypláznutým jazykem a spoustu dalšího. Vše se jim podařilo úspěšně splnit.

Než jsme všichni došli do cíle, dali jsme si velkou svačinku na rozkvetlé louce plné pampelišek. V cíli na nás opět čekaly Čarodějnice, a protože jsme rozluštili záhadu, kam se čarodějniceIMG-20210504-WA0009 Eufrozína chystá, měly pro nás připravenou malinkatou odměnu, která všem udělala radost. Záhadná slovíčka totiž zněla ,,Filipojakubská noc” – noc je od pradávna spojována s tajemnou silou a slétají se na ni čarodějnice ze všech koutů světa.

Celý výlet jsme si neskutečně užili. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, protože tohle malé dobrodružství jsme si už všichni opravdu zasloužili.

Za žáky a učitelky 1. tříd a speciálních tříd

Mgr. Bc. Ivana Klímová

Fotogalerie 

IMG_20210422_113105

Pochvala pro aktivní pomocníky

Rádi bychom, alespoň touto cestou, poděkovali všem, kteří se v měsíci březnu a dubnu zapojili do úklidu svého nejbližšího okolí v našem krásném městě. Nepořádku, který se objevil po dlouhých zimních měsících, bylo všude dost. Uklízelo se v celé republice v rámci akce „Ukliďme svět“, která se zaměřuje na likvidaci odpadů a nelegálních skládek v přírodě i ve městech.IMG_20210422_100915 Kampaň v Česku koordinuje od roku 1993 Český svaz ochránců přírody (ČSOP), je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška pokračuje opět samostatně a dobrovolníci si mohou vybrat libovolný den, kdy se do úklidu pustí a kterou část dané lokality si vyberou. Asi už nás ani nepřekvapí, co všechno v přírodě najdeme. Nicméně my to chápeme hlavně jako osvětovou akci, které se účastní i děti. A tím pádem si osvojí ohleduplnější přístup k životnímu prostředí. Dříve jsme to dělali v jeden den a na závěr jsme se společně setkali při opékání špekáčků. Ale to bohužel teď, v době různých vládních nařízení, nejde, proto si každý mohl vybrat svůj termín a vyrazit, kdy se mu to zrovna hodilo. Někteří žáci naší školy se do akce zapojili také v rámci „Dne Země“, který se od počátku 70. let koná 22. dubna. Původně souvisel s protesty proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se akce rozšířila do dalších zemí. Každoročně se k němu podle pořadatelské organizace EARTHDAY.ORG připojuje téměř 200 států světa a více než miliarda lidí, s nimiž se určitě shodneme na tom, že pořádek dělá zase pořádek. Pokud lidé uvidí, že se nikde neválí odpadky, také je tolik nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. A v tom je největší přínos akce. Proto velká pochvala pro ty, kteří se i letos do úklidu pustili s námi. Děkujeme!

Mgr. Jana Pavlů

Fotogalerie

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

2. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 2. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B – vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

2.A – 11.45 hod.

2.B – 11.55 hod.

3.A- 12.05 hod.

3.B – 12.15 hod.

3.P – 12.20 hod.

5.A – 12.35 hod.

5.B – 12.45 hod.

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd, kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden

2.A – třída ŠD3 -  p. vych.  Koubková  – budova ŠD

2.B – třída ŠD2 – p. vych. Svobodová – budova ŠD

3.A – třída ŠD1 -  p. vych. Vostalová – budova ŠD

3.B – třída 3.B -  p. asistentka – budova 1. st.

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konají třídní schůzky, tentokrát prostřednictvím aplikace Google Meet.

Třídní učitelé vás pozvou prostřednictvím Gmailu vašich dětí.

Schůzky se konají v obvyklých časech.

I. stupeň od 16,30 hodin

II. stupeň od 17,00 hodin

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci s některým vyučujícím vašeho dítěte, oslovte ho prostřednictvím Bakalářů, kdy si s ním domluvíte online schůzku na konkrétní čas.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

chalkboard-1264200_1920

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

 1. TÝDEN OD 12.4. DO 16.4. 2021 – žáci 1. a 4. ročníku, 1., 2. a 3. P

 1. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

 • také můžete shlédnout instruktážní videohttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží lékařské potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A– 7.45 hod.

1.B – 7.50 hod.

1.C – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

4.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

1.A – 11.45 hod.

1.B – 12.00 hod.

1.C- 12.15 hod.

3.P – 12.20

4.A – 12.35

4.B – 12.50

Výuka – 2. týden 

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně: bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 1. st., kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 1. týden

1.A – třída ŠD1 -  p. vych.  Vostalová – budova ŠD

1.B – třída ŠD3 – p. vych. Koubková – budova ŠD

1.C – třída ŠD2 -  p. vych.  Svobodová – budova ŠD

4.A – třída 4.A -  p. asistentka – budova 2. st.

4.B – třída ŠD4 – p. vych.  Leitnerová – budova 2. st.

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden - bude upřesněno

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

Zápis dětí do 1. ročníku, odklad školní docházky, přípravná třída, pro školní rok 2021_22 „elektronicky“

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat zápis dětí elektronicky, v měsíci dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Systém pro přihlášení k zápisu bude otevřen od 4. března 2021 do 9. dubna 2021

1. krok

Přístup k elektronické přihlášce najdete na adrese:

ZapisyOnline 930x180

Vyplníte formulář a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

3. krok

Po vyplnění si dokumenty uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

4. krok: Co doručíte škole?

Zápis do prvního ročníku

 • Žádost o přijetí.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 • Přihlášku do školní družiny, podle zájmu o docházku do družiny.

Odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravné třídy

 • Žádost o odklad školní docházky, pokud jste v žádosti uvedli, že budete pro vaše dítě žádat odklad školní docházky.
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu.
 • Doporučující posouzení dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře.
 • Žádost o zařazení do přípravné třídy, v případě zájmu.
 • Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (děti narozené v září 2015 a později)

 • Žádost o zařazení do přípravné třídy.
 • Písemné doporučení školského poradenského zařízení.

5. krok

Požadované dokumenty doručte škole, nejpozději do 16. dubna 2021, některým z těchto způsobů:

 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

Škola vydá do 14 dnů „Rozhodnutí“ opatřené ověřeným elektronickým podpisem a odešle je na e mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti.

Dne 30. dubna 2021 budou na webových stránkách školy zveřejněny anonymizované výsledky zápisu podle registračních čísel. Jsou uvedena na Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku (vpravo, nahoře).

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 760 736 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

 

Velikonoce ve 3.A

167803806_2128887800575681_5375767778800516225_nRok se s rokem sešel a Velikonoce nám opět klepou na dveře. Pro někoho jsou to svátky jara, pro jiného nejvýznamnější a nejdůležitější křesťanský svátek. Křesťané uctívají památku utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  V průběhu Pašijového týdne jsme si ve 3.A povídali, jaká je historie Velikonoc, jak slavili Velikonoce naši předkové, které zvyky dodržovali a které tradice se dochovaly dodnes. 168361153_2963948857227622_1159185306598317273_n

Stejně jako během ostatních významných tradičních svátků, které si připomínáme v průběhu roku, tak se i o Velikonocích připravovaly speciální pokrmy a pochutiny, které souvisely s tímto obdobím. A proto jsme ve třídě neváhali a vyhlásili první ročník kulinářské soutěže s názvem “Miroslavský MasterChef Junior”. Děti zavítaly do kuchyní svých maminek, oprášily osvědčené recepty a připravily něco dobrého k snědku.

168120362_455334702454822_7273297665663979834_nVajíčka symbolizují zárodek života, zdraví, štěstí, ale i vzkříšení celé přírody. Jsou nejdůležitějším symbolem velikonočního období. V naší soutěži proto nesměla chybět tradiční vajíčková pomazánka podle Matouška nebo plněná vejce podle Románka.

Bez velikonočního beránka si svátky jara neumí představit Baruška ani Amálka. Beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován.

165567084_482768636099278_4566978110438900574_nS přípravou mazance, bochánku pečeného ze sladkého kynutého těsta, pomáhala i Nicolka. Všechny potřebné ingredience nám Nicolka představuje ve svém videu. Pečení mazance dříve probíhalo tradičně na Bílou sobotu. Nesměl chybět v žádné domácnosti. Pečlivě se rozdělil mezi všechny členy rodiny i čeládku, drobečky se házely do ohně či studny.

168381903_4086523891378922_3143178115480245433_nŘíká se, že ten, kdo sní o Zeleném čtvrtku na lačný žaludek jidáška pokapaného medem, bude uchráněn před včelím štípnutím, hadím uštknutím a celý rok nezastůně. Svůj název získal podle proradného Jidáše, který zradil Ježíše. Příští rok budou určitě zdraví jako rybička Terezka a Eliášek. Eliášek natočil i video, jak si připravit Eldovi tradiční jidášky. Některé děti se mírně odklonily od zaběhlého pojetí Velikonoc, zakomponovaly ale tradiční symbol Velikonoc – vejce – do svých pokrmů. Je libo mrkvový dort od Kryštůfka nebo velikonočně zdobená bábovka podle Kristýnky?  V galerii se můžete na všechny 166722296_1639319886431305_7387270588994652070_nkuchtíky a jejich produkty podívat.

Tak co, necháte se inspirovat našimi malými kuchaři a připravíte si tak netradiční velikonoční pokrm nebo spíše vsadíte na klasiku? Máte snad tip, kdo se stane letošním vítězem/vítězkou soutěže “Miroslavský MasterChef Junior”? Konkurence je veliká!!

Za celou 3.A přeji příjemně strávené velikonoční svátky.

tř.učitelka Mgr. Vladimíra Vančurová

Fotogalerie