Exkurze žáků 7. ročníku do Centropenu Dačice

Dne 19. září 2017 navštívili žáci sedmých ročníků naší školy v rámci slohového vyučování: Popis pracovního postupu v předmětu český jazyk prostory největšího výrobce psacích prostředků nejen evropského, ale i světového formátu, jímž je firma CENTROPEN DAČICE, a.s.

Měli tak jedinečnou možnost seznámit se s procesem výroby jak fixů, tak i dalších psacích pomůcek. Chlapci a děvčata prošli během své exkurze výrobní prostory v doprovodu průvodce, který je současně svým odborným výkladem seznamoval s jednotlivými fázemi výroby těchto popisovačů. Umožnil jim navštívit nejdůležitější výrobní haly, v nichž sledovali vznik fixů od prvopočátku jejich výroby.

Viděli tak vstřikovací halu, v níž se lisuje pětice hlavních komponentů ke kompletaci fixů a dalších popisovačů. Celá zdejší výroba je plně automatizovaná. Na správný chod robotických zařízení dohlíží pouze několik odborně zaškolených dělníků, kteří bedlivě kontrolují správný chod zařízení a bezporuchovost strojů.

Naši žáci se měli možnost seznámit v jednotlivých výrobních sektorech s dalšími fázemi výrobního procesu, např. navíjení vláken, jejich tvrzení žhavou pryskyřicí, modelování a lisování náplní do fixů včetně automatické výroby různých profilů a průměrů hrotů. Na automatických linkách probíhalo samozřejmě kompletování fixů nebo dalších popisovačů, jejich potiskování a finální fáze- kompletování fixů včetně jejich třídění do sad. O tom, že Centropen Dačice expeduje svoje výrobky do celého světa, svědčily potisky pro jednotlivé zahraniční zadavatele: mísí se na nich latinka, japonština, čínština, ruština, ale i názvy různých exotických zemí i světadílů.

Centropen je ryze moderní a velkoplošnou továrnou, již řídí členové akciové společnosti, v jejímž čele stojí syn původního zakladatele zdejší továrny.

Chlapci a děvčata se také dozvěděli několik zajímavostí z historie této továrny. Datum jejího založení je 27. srpen 1940 a oba zakladatelé – zdejší dačičtí občané – si kladli za cíl výrobu plnicích per. Zatímco v 60.tých letech minulého století vyráběla továrna ročně 2 370 000 plnicích per a 70 druhů dalších produktů ročně, usilovalo vedení tehdejší továrny o vývoj stále dokonalejších výrobků a současně o zvyšování produkce nejen za rok, ale i denně. V tomto desetiletí tak zde vzniklo první pero s vyměnitelnou bombičkou s inkoustem a bylo určeno hlavně pro žáky základních škol.

Ve II. polovině 60.tých let vznikl v Japonsku nový psací prostředek – popisovač, známý pod zkratkou „ fix.“ Z dětských popisovačů se postupně vyvinula řada dalších výrobků – např. linery, rollery, permanentní popisovače atd.

V roce 1997 se stal Centropen Dačice světovým monopolním výrobcem foukacích fixů a počet zaměstnanců v té době čítal nejvyšší počet v historii firmy: 628 lidí. Od té doby počet zaměstnanců klesá díky moderním technologiím při výrobě produktů a současně stoupá počet vyrobených kusů výrobků za rok.

V roce 2012 bylo dosaženo historicky nejvyššího počtu vyrobených psacích prostředků – 258 milionů za rok. Firma v témže roce uvedla na trh převratnou novinku: TORNADO COOL, při jejíž výrobě bylo poprvé v historii použito měkčeného gumového úchytu pro snadnější držení při psaní.

Zájem žáků o tuto výrobu fixů a ostatních popisovačů byl během jejich návštěvy v Centropenu opravdu velký a prohlídka této plně automatizované a roboticky řízené továrny posunula jejich obzory zase výš.

Naše poděkování patří celému vedení této továrny, které nám tuto jedinečnou exkurzi i zážitky umožnilo.

Mgr. Vladislava Smékalová

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

2Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Díky této dotaci může na naší škole pracovat školní psycholog, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2017/2018  budou otevřeny kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Logická olympiáda 2017

logicka-olympiada-366x210Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali Vaše děti  k účasti v soutěži Logická olympiáda 2017 pořádané Mensou ČR. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Harmonogram soutěže:

1. srpen 2017 – 30. září 2017 – registrace soutěžících a škol 

Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  ve dnech 1. – 7. října 2017
 kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2017
 kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2017
 kategorii MŠ a A1: mateřské školy a 1. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2017

www.logická olympiáda.cz

Ovoce a zelenina + mléčné výrobky do škol zdarma

ovoce-zeleninaOvoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové štávy a doprovodné, vzdělávací a informační programy pro děti zcela zdarma.

Od září 2017 mají žáci základních a středních škol  nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc, a dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
Bovys – Dodavatel projektu ovoce a zelenina do škol

Ředitelské volno

V pátek 22. září a v pondělí 23. října  bude ředitelské volno z důvodu školení SEMIŠ – prevence šikany.

Škola nezajišťuje provoz školní družiny, žáci nemají nárok na školní stravování.

Slavnostní přivítání prvňáčků na Městském úřadu v Miroslavi

boy-160168_1280Žáci do 1. ročníku 17_18

V pondělí 4.9.2017 v 8.00 hod. budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni na Městském úřadu  v Miroslavi zástupci města, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Mácou a jejich třídními učitelkami Mgr. Helenou Klejdusovou  a Mgr. Helenou Šimšovou. Na prvňáčky do speciální třídy bude čekat jejich třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat. Výuka bude ukončena v 9.40 hodin.

Projektový den školního parlamentu 27. – 28.6.2017

Ve dnech 27.-28. června se uskutečnila akce školního parlamentu, která měla za úkol zlepšit vztahy mezi 1. a 2. stupněm ZŠ. Děti byly rozděleny do skupinek po dvaceti napříč ročníky a za dozoru učitele obcházely celkem devět stanovišť. První den vyrazily liché ročníky a druhý den zase sudé. Původně byla akce plánovaná na Markově kopci, ale kvůli nepříznivému počasí se přesunula do blízkosti školy. Všechna stanoviště si pečlivě připravili členové školního parlamentu. Akce se povedla. Žákům se nejvíce líbilo stanoviště zaměřené na myslivost a stanoviště zaměřené na znalosti o Miroslavi, na dalších stanovištích žáci plnily úkoly o znalosti zvířat, chráněných rostlin, třídění odpadu, první pomoci, dvě stanovište měla sportovní zaměření a velice populární byla ochutnávka se zavázanýma očima.

Za organizaci děkujeme paní učitelkám Radce Holcrové a Lence Biberlové. Za fotodokumentaci děkujeme paní učitelce Janě Kadlecové.

Tým školního parlamentu :)

Vyhodnocení matematických soutěží

IMG_2521V pátek 23.6. proběhlo již potřetí vyhodnocení matematických soutěží na ZŠ Miroslav za celý školní rok. Je to shrnutí výsledků a ocenění jednotlivých úspěšných řešitelů všech matematických soutěží, a to Matematické olympiády, Pythagoiády, Matematického klokana a Vedrovické Lískulky,  kteří se umístili na prvních třech pozicích školního kola a postoupili do kola okresního a i tam se popřípadě umístili na prvních místech. Za letošní školní rok byli nejúspěšnějšími matematiky tito žáci:

1. místo – Ondřej Kadlec – 6.A

2. místo – Anežka Němcová – 5.A

3. místo – Jakub Uher – 3.B,  Jiří Šmíd – 5.A, Miroslav Novotný – 8.B, Jiří Počarovský – 8.B

Podrobné výsledky všech soutěží najdete na : http://www.zsmiroslav.cz/akce-skoly/matematicke-souteze/

Vedrovická Lískulka

Ve čtvrtek  22. června  se žáci I. stupně naší školy zúčastnili matematické olympiády Lískulka pořádané MŠ a ZŠ Vedrovice.  Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle ročníku. Letos naší školu reprezentovalo 5 žáků s těmito výsledky:

1. kategorie

2. místo – Tereza Novotná- 1.B

3. kategorie

1. místo – Jakub Uher – 3.B

4. kategorie

1. místo – Radka Sovová – 4.B

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

DIVMIŠ – divadelní festival v Miroslavi

Krásný dárek k začínajícímu létu nám připravilo SVČ a město Miroslav, kteří uspořádali v Miroslavi divadelní festival s názvem DIVMIŠ. Žáci 1. stupně tak ve středu 21. června navštívili v kulturním domě zdarma představení s názvem „Loutkohraní“, které zahrály dvě úžasné herečky Kateřina Rakovčíková (z divadla Paravánek) a Marcela Renátová ( Brněnské písničkové tetiny). Představily nám poutavou formou všechny druhy loutek, zapojily do představení i naše žáky a všem se nám jejich vystoupení s písničkami moc líbilo.

Děkujeme!

Foto z představení brzy!                                                                             Mgr. Jana Benešová