Výlet za permoníky do Oslavan

     O permonících jsme slýchali v pohádkách a z vyprávění našich babiček, ale že bychom si na ně mohli zahrát přímo ve zrekonstruované těžební věži Kukla v Oslavanech, tak to byla velmi lákavá nabídka, kterou jsme bez váhání využili a v rámci školního výletu jsme se vydali poznávat oslavanské pověsti. Žáci pátých tříd naší školy se vžili po celé čtvrteční dopoledne do rolí permoníků a uprostřed výrobního areálu oslavanských strojíren hledali ukryté číselné kódy,  díky nimž získali slíbenou odměnu – malé permoníčky. Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Permoníci se plavili napříč důlním 083jezírkem na vorech, procházeli sopkou propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, hledali únikové cesty z největšího nadzemního bludiště v ČR, ale také z pralesa a z důlních štol. Pomocí moderních informačních technologií v interaktivní hře „Magic Permon“ si vyzkoušeli, jak důležitá je vzájemná pomoc a týmová spolupráce. Díky slunečnému počasí bez mráčků jsme ze 40m vysoké těžební věže měli možnost obdivovat i nádhernou okolní krajinu. Žákům obou pátých tříd se výlet moc líbil, domů se vraceli sice unavení, ale plni nádherných zážitků.
Mgr. Jana Pavlů

Vyhodnocení matematických soutěží za školní rok 2017-18

20180614_095806Ve čtvrtek 14.6. 2018 proběhlo již počtvrté vyhodnocení matematických soutěží na ZŠ Miroslav za celý školní rok. Je to shrnutí výsledků a ocenění jednotlivých úspěšných řešitelů všech matematických soutěží, a to Matematické olympiády, Pythagoiády a Matematického klokana, kteří se umístili na prvních třech pozicích školního kola a postoupili do kola okresního a i tam se popřípadě umístili na prvních místech. Za letošní školní rok bylo oceněno 37 žáků, nejúspěšnějšími matematiky jsou tito žáci:

1. místo – Radka Sovová – 5.B a Ondřej Kadlec – 7.A

2. místo – Miroslav Novotný – 9.B

3. místo -Daniel Boháč – 6.A

Podrobné výsledky všech soutěží najdete na : http://www.zsmiroslav.cz/akce-skoly/matematicke-souteze/

Okresní kolo Pythagoriády 2018 – opět velký úspěch

Ve středu 29.5. se konalo okresní kolo Pythagoriády 5. – 8. ročníku  ve Znojmě. Naší školu reprezentovali 4 žáci s tímto umístěním:

5.ročník

1. místo – Radka Sovová – 5.A

5. místo – Jakub Uher- 4.B

7. ročník

2. místo – Ondřej Kadlec – 7.A

Našim počtářům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za vyučující matematiky

Mgr. Jana Kadlecová

Čtvrťáci na exkurzi v Modré u Velehradu

Modrá u Velehradu2018(46)Názornost ve výuce hraje ve vzdělávání významnou roli, přispívá k lepšímu pochopení a naučení učiva. Čtvrťáci se tak v rámci vlastivědného učiva vydali poslední květnový den roku 2018 prozkoumat dávný svět Slovanů. Archeoskanzen Modrá u Velehradu je zavedl do dob věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Děti na vlastní oči viděly, jak dávní Slované žili, jaká stavěli obydlí, jaká provozovali řemesla a s čím obchodovali a platili. Měly možnost ochutnat i něco málo ze staroslovanské kuchyně, vyzkoušet si dobové zbraně a výuku v budově školy, kde se žáci-kněží nejen učili, ale kde také bydleli.

Celodenní exkurze obsahovala i přírodovědnou část. Děti navštívily blízkou expozici Živá voda, zaměřenou na život v rybníce a kolem něj. Prohlédly si rostliny, vycpaná i živá zvířata uvnitř i vně areálu. Největším zážitkem však bylo „ponoření“ se pod hladinu rybníka, respektive skleněný tunel se sladkovodními rybami proplouvajícími nad hlavami dětí. Kapři a jeseteři byli opravdu výstavní. V slunečném a téměř tropickém dni přišlo vhod koupáním v rybníce, což pro některé děti byla také obrovská  atrakce. V Modré u Velehradu bylo prostě krásně, zkuste tyto expozice navštívit i vy.

Mgr. Jana Benešová (třídní učitelka)

A jak vše vnímali sami žáci? Exkurze očima dětí:

Modrá

Dnes jsme navštívili Modrou u Velehradu. Po zhruba dvouhodinové cestě autobusem jsme dorazili na místo. Nejdříve jsme šli do archeoskanzenu. Zde šlo vidět spoustu zajímavých věcí, například jsem zjistil, že písmu hlaholice, které vymysleli Cyril a Metoděj, by se mělo správně říkat glagolice, jelikož v hlaholici není h. Potom následoval přesun do expozice Živá voda. Zde bylo k vidění také hodně zajímavých věcí, jako příklad uvedu Vyzu velkou – až osmi metrovou rybu. Potom už následovalo jen koupání v rybníce. Na tyto zážitky nikdy nezapomenu a zde už končím.

Robin Lipovský (žák 4.B)

Archeoskanzen Modrá

Co to vlastně je? Je to postavená vesnička, ve které to má vypadat jako v 9. století. Teď k výletu. První jsme prošli bránou s opevněním (Christinovým valem) a poté jsme se přesunuli ke studni, ze které Slované získávali spíše užitkovou vodu. Pan průvodce nám trochu povyprávěl o historii a potom nám dal rozprch. Já šla jako první do nadzemního domu se srubovou konstrukcí¸ poté jsem šla do nadzemního domu s hrázděnou konstrukcí, neboli hliněnými cihlami a kůly. Když jsem si to prohlédla, podívala jsem se do zemnice s přístavkem. Společně jsme se pak přesunuli do školy, kde nám dával průvodce různé otázky a v pekárně jsme ochutnali kousek pečiva. V hrnčírně nám pán ukázal, jak se dělal hrníček z hlíny. Na střelnici jsme si vystřelili pár šípů z luku a pak už jsme si šli koupit suvenýry a nějaké jídlo k obědu. Tímto končím vyprávění o archeoskanzenu Modrá a doufám, že se Vám líbilo.

Lenka Počarovská (žákyně 4.B)

Na návštěvě v Podyjí

Ochrana přírody se stala prvořadým úkolem nás všech, protože moderní civilizace v globálních rozměrech  nenávratně ničí přírodní hodnoty. Jednou z možností je územní ochrana hodnotných, zachovalých a jedinečných květen 2018 066celků krajiny. Na území ČR se nachází 4 národní parky a jedním z nich je i NP Podyjí, který minulý týden navštívili žáci pátých tříd naší školy. Exkurzi předcházelo seznámení s videozáznamy z této malebné oblasti, která však ve skutečnosti předčila naše očekávání. Celým dopolednem nás provázela paní Svatava Holubová, která velmi úzce spolupracuje se všemi školami znojemského okresu, kterým není ochrana přírody lhostejná. Chuť přírody jsme vyzkoušeli všemi smysly. Poznávali jsme druhy nejvíce zastoupených stromů i květin, není jich zrovna málo a stejně jako u živočichů je to dáno polohou, klimatem, geomorfologií a zachovalostí území. Cílem naší turisticko-poznávací trasy byla vyhlídka na zříceninu hradu Haardeg a pohled na kaňon řeky Dyje, meandry lemované skalními útvary, ale i vyhřívající se ješterky a stále pracující mravenci nás doslova uchvátili. Národní park můžeme přirovnat moderní Noemově arše, která pečuje o velké množství rostlin a živočichů, chrání jejich domov, bez něhož by určitě vyhynuli. Všichni žáci určitě pochopili, že do národního parku bychom měli přicházet jako pokorní a vnímaví návštěvníci, abychom mohli vnímat velkolepost přírodních sil, které občas přesahují naše chápání i náš pozemský život. Vydejte se i Vy na výlet do jedinečné oblasti, kterou můžeme „zatím“ ještě obdivovat. A nezapomeňte dodržovat návštěvní řád!

Mgr.Jana Pavlů

Dyslektická olympiáda 2018

P1030681Ve středu 30. května proběhla již podesáté dyslektická olympiáda. Tato akce se konala na ZŠ Pražská Znojmo. Krásné počasí podpořilo přátelskou atmosféru celé akce. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet žáků prvního stupně – 120 žáků z deseti základních škol okresu Znojmo si změřilo síly v osmi disciplínách. Všechny disciplíny byly pojaty netradičně, zajímavě a pro děti velmi atraktivně. Stanoviště zajistili: Policie Znojmo, hasiči Znojmo, NP Podyjí, Lesy ČR, PPP Znojmo, žáci střední zdravotní školy. Soutěžící si vyzkoušeli ošetření zranění, skládání lidské kostry z puzzlí, netradiční sportování, znalosti z přírodovědy, českého jazyka, matematiky a angličtiny. Museli prokázat vědomosti z dopravní výchovy i zručnost jízdy na koloběžce. Hudební stanoviště prověřilo znalosti méně známých nástrojů. Děti si vyzkoušely i základy programování pomocí včelky Bee. Stanoviště hasičských dovedností všechny v parném dopoledni ochladilo. Body navíc získali soutěžící za originální prezentaci svého družstva a za skládání tangramů, což byl nelehký úkol pro jejich pedagogický doprovod. Že se dysolympiáda vydařila, svědčí i to, že všechny děti odcházely spokojené, se zlatou medailí na krku a se spoustou drobných dárků. Závěrečné poděkování patří vedení školy, sponzorům a v neposlední řadě i paním kuchařkám, které pro všechny zúčastněné upekly jahodový moučník.

Velkou pochvalu si zaslouží žáci 2.-5. tříd, kteří úspěšně reprezentovali naši školu: Markéta a Karolína Janderovy, Petr Leitmančík, Pavel Slatinský, Stanislav Solař (družstvo č.1), Štěpán Varga, Jakub Patočka, Jan Prokeš, Jan Mach, Patrik Landsman (družstvo č.2).

Mgr. Olga Široká

LOUKA PLNÁ DĚTÍ

P1030685Ve středu 30. května se uskutečnilo na znojemské plovárně Louka setkání mladých, začínajících sportovců, žáků 2. – 3. tříd. Pořadatelem akce bylo OS ČUS Znojmo. Je to náborová akce mladých sportovců a prezentují se zde sporty, které si můžou děti osobně vyzkoušet: fotbal, hokej, florbal, korfbal, košíková, aerobic, tenis, taekwon-do, kanoistika, atletika, plavání, americký fotbal, volejbal, gymnastika, národní házená, cyklistika, biketrial. Uvedené akce se zúčastnili i naši druháčci pod vedením p.uč. Novotné a paní vychovatelky Svobodové. Ke zdárnému průběhu celého dopoledne přispělo i velmi teplé počasí. Nadšení malí sportovci ovládli prostor koupaliště a všude bylo živo. Za své sportovní úsilí byly děti odměněny zlatou medailí a zážitky, které si z akce odnesly, si budou pamatovat jistě dlouho. Nejvíce se dětem líbilo plavání, soutěžení a skotačení v bazénu. Velmi chválíme všechny děti za sportovního ducha a odvahu, se kterou se vrhly do sportovního zápolení.

Za žáky a pedagogický doprovod Mgr. Olga Široká

Ministerstvo školství ocenilo žáky miroslavské školy – vítěze celostátní soutěže

Žáci 5. A  třídy (skupina A1) vyhráli celostátní soutěž v anglickém jazyce SING A SONG. Soutěž pod patronací YouTube Star Steva R. Wattse, Velvyslanectví Velké Británie a se záštitou MŠMT měla jasná kritéria hodnocení: použití anglického jazyka, týmová práce a nápaditost- ve všech těchto kategoriích jsme uspěli na jedničku s hvězdičkou. Byli jsme tudíž pozváni na MŠMT na slavnostní vyhlášení, abychom si převzali ocenění z rukou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy.foto

A proto jsme se vydali 22. května v brzkých ranních hodinách do Prahy. Společně s páťáky se slavnostního ocenění zúčastnili i žáci David Březina, Simona Lapešová ze 7.A a Michal Krontorád z 9.A. Jmenovaní žáci druhého stupně ZŠ se významnou měrou podíleli na vzniku díla, především David Březina, který snímek natočil a nastříhal.

Po slavnostním zahájení a představení členů poroty soutěže se přistoupilo k vyhlášení vítězných snímků. Jelikož byli miroslavští žáci zařazeni do kategorie – Skupiny 1. stupeň ZŠ (v této kategorii soutěžilo letos 300 snímků), ocenění si nedalo na čas. Za nápadité, obsahově, umělecky a jazykově kvalitní zpracování songu Something just like this získali žáci Základní školy Miroslav výukové materiály v podobě deskových her do anglického jazyka a výukových CD. Dále na děti čekaly školní pomůcky různého charakteru.

I když slavnostní vyhlášení proběhlo velmi rychle, dlouhý výlet do hlavního města Prahy na MŠMT stál bezesporu zato a utkvěl hluboko v paměti nás všech. Ještě jednou musíme však poděkovat i panu řediteli Růžičkovi a jeho dceři Kateřině Růžičkové ze SVČ Miroslav, bez kterých by náš videosong vůbec nikdy nevznikl.

Také bychom chtěli vzkázat všem žákům, kteří se podíleli na tomto projektu, že odvedli neskutečnou práci, za kterou si zaslouží obrovskou pochvalu. Jste naše jedničky!

Mgr. Vladimíra Hrušková a Mgr. Andrea Bartuňková

Světový den orientačního běhu

wod-logo-colorWP_20180524_11_15_44_Pro

 

 

 

Po celém světě 23. 5.2018 se konal World Orienteerig Day. Ke Světovému dnu orientačního běhu – WOD patřil také náš orientační běh zámeckým parkem, který pro naše žáky zorganizovali manželé Bednaříkovi společně se SVĆ Miroslav v pátek 19. května.

Žáci v doprovodu třídních učitelek obdrželi průkazky, vyslechli si instrukce, jak postupovat při závodě, jak zacházet s mapou a jak kleštičkami razit nalezené kontroly do průkazky. Postupně odstartovali do závodu a snažili se, co nejrychleji obíhat všechny kontroly na své trati. Tratě byly připraveny dvě podle věku žáků (krátká a dlouhá), jejich autorem byl ing. Bednařík. Po skončení běhu žáci dostali diplomy, propagační materiály s tematikou a sladkou odměnu lízátko.

Organizátorům patří poděkování za zdařilou akci. Žáci měli radost z běhu a pobytu v pěkném prostředí.

Výsledky:

KRÁTKÁ TRAŤ

dívky: Ludmila Komárková 1.P1 :25

chlapci: Pavel Krejčí 1.P 1:33

Tadeáš Peca 1.B 1:33

DLOUHÁ TRAŤ

dívky : Tereza Pelánová 3.B 1:58

chlapci: Martin Jelínek 3.A 1:40

Za vyučující 1. stupně

PaedDr. Jaromíra Svobodová

Liga škol v orientačním běhu

všichniMapa, buzola, chuť závodit, kouzelná příroda, zážitky z hledání a objevování nejschůdnějších cest – to je orientační běh. Již druhým rokem si na naší škole skupinka dětí oblíbila tento pěkný, ale náročný sport. Účastní se během celého školního roku Ligy ZŠ v orientačním běhu. Soutěží se ve čtyřech kategoriích dívek a chlapců (podle věku).

První kolo závodu proběhlo 5. října 2017 v Brně, Králově Poli ( z naší školy 5 dívek a 7 chlapců).

Druhé kolo se běhalo za krásného slunečného dne 16. října2017 v Brně – Kraví hora ( 8 dívek, 6 chlapců). Na pěkném čtvrtém místě skončil Drastík Václav ze 3.A v kategorii H1, Vojta Horák ze 7.A obsadil 5. místo v kategorii H3.

Jarní část závodů se otevřela třetím kolem 18. dubna 2018 a to v části Brno – Juliánov, Bílá hora. Závodů se zúčastnilo 306 závodníků. Z naší školy v kategorii D3 se umístilo 5 dívek do 20 místa ze 64 závodnic. V kategorii H3 byli velice úspěšní: 2. místo Dvořák Dominik, 3. místo Spěvák Petr, 5. místo Horák Vojtěch, 11. místo Kadlec Ondřej – z 57 závodníků. V kategorii H4 byl devátý Jan Veselý, 10. místo obsadil Martin Uher a 17. místo Martin Říha ze 42 účastníků.

Za slunečného letního počasí a za účasti 243 závodníků proběhlo 9. května 2018 finále. Dějištěm závodu bylo Brno – Lesná. V kategorii D3 jsme měli 6 dívek, H3 – 4 chlapci, H4 – 3 chlapci. V kategorii H1 byl na krásném 6. místě Václav Drastík.

V umístění škol jsme získali 9. místo s 96 body.

Velice si ceníme manželů Bednaříkových, kteří nás k tomuto sportu přivedli a ukázali nám jeho krásy i záludnosti. Byli nápomocni s organizací i účastí na soutěžích. Děkujeme za ochotu, trpělivost a podporu.

Ještě jednou moc a moc děkujeme a už teď se těšíme na další ročníky.

„Správný směr“ přejí závodníci: Drastík Václav, Bystrianská Nikol, Divišová Barbora, Dostálová Kateřina, Dvořák Dominik, Horák Vojtěch,Kadlec Ondřej, Koleňáková Viktorie, Lapešová Simona, Lapešová Žaneta, Spěvák Petr, Sobotková Lucie, Svoboda Radek, Říha Martin, Uher Martin, Veselý Jan.

Mgr. Jarmila Maiová

Nabídka volitelných předmětů pro žáky 7. – 9. ročníku

Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Žák si na začátku školního roku vybere z aktualizované nabídky volitelných předmětů jeden, který bude v aktuálním školním roce navštěvovat.

Výuka volitelných předmětů je zařazena v 7. -9. ročníku, v každém ročníku 1 hodina týdně.

Počet volitelných předmětů nabízených pro konkrétní školní rok je závislý na počtu žáků v jednotlivých ročnících.

Žáci si mohou vybrat z těchto možností:

Konverzace v anglickém jazyce 7. a 8. ročník

Tento předmět doplňuje, rozšiřuje a rozvíjí znalosti získané v běžných hodinách anglického jazyka. Proto není koncipován jako doučování, ale bude zaměřen na získání dalších znalostí a především na rozvoj komunikačních dovedností.

Učivo bude uspořádáno do jednotlivých tematických celků, které jsou koncipovány tak, aby navazovaly na učivo předmětu anglický jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie i gramatiky. Cílem je rozšíření slovní zásoby a její aktivní osvojení a zvládání komunikativních situací pomocí dialogů.

Cvičení z českého jazyka a matematiky 8. a 9. ročník

Rozšiřující výuka českého jazyka a matematiky, zábavné úlohy a náročnější příklady, originály testových úloh.

Praktika z biologie

7. ročník mikroskopování, práce s klíčem k určování rostlin a živočichů, tvorba herbáře, vycházky a exkurze.

9. ročník mikroskopování, práce s klíčem k určování rostlin a živočichů, tvorba prezentací, ekologie.

Domácnost (chlapci i dívky) 7. ročník

Prohloubení a upevnění dovedností v oblasti přípravy pokrmů a stolování, vaříme zdravě.

Tvořivé práce 8. a 9. ročník

Předmět na pomezí pracovních činností a výtvarné výchovy.

Sportovní hry, chlapci, 7. – 9. ročník základy míčových her.

Sportovní hry, dívky, 7. – 9. ročníkzáklady míčových her.

Den zdraví 7. ročníku 2018

Každý tým měl zhodnotit Den zdraví básní.

IMG_4026Tým č. 1

název: KAČENKY

Tým č. 2

název: PRINCEZNY

Den zdraví jsme přežily,

docela jsme si to užily.

Pomazánky ochutnaly,

koktejly si namíchaly,

a k tomu pár novinek,

máme mnoho vzpomínek.

Tým č. 3

název: OMEGA TOXXYK

Ve škole je spousta tříd,

v každé třídě jistě klid.

Učíme se nové věci,

je to tu jak v kleci.

Škola nás snad naučí,

nebo aspoň poučí.

Když jsme jedli bylinky,

tak jsme si trochu ublinkly.

Z dnešního posilování

mě pěkně bolí prcina.

Všechno nám to natočil,

ten náš Adam Březina.

Dělali jsme Shaky,

a pak jsme si daly žvejky.

Dnešní burgery chutnaly,

málem jsme se o ně poprali.

Tým č. 4

název: MALVÍNKY

Malvinky jsou nejlepší,

ostaní jsou vedlejší.

Máme rádi saláty

od Ádi a od Káti.

Všechny stanoviště jsme už prošly

až nakonec k vám došly.

Hej hej hej Malvínky jsou nej.

Tým č. 5

Název: DELFÍNCI

Výchova ke zdraví,

každého baví.

Dostaly jsme bylinky

od Jitčiny maminky.

Zjistili jsme, že

„smůtýčko“ je dobrý pitíčko

a nezasytí maličko.

Pan Popela má plný stůl,

z toho všeho sní jen půl.

Nikol po nás všechno dojedla,

tak snad se moc nepřejedla.

byl to super den,

plný jídla jen.