Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku v Kulturním domě v Miroslavi

boy-160168_1280Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni v Kulturním domě v Miroslavi starostou města Ing. Martinem Plechatým, místostarostou města Mgr. Svatoslavem Ryšavým, ředitelkou školy Mgr. Janou Kadlecovou, svými třídními učitelkami Mgr. Irenou Náhlíkovou, Mgr. Janou Benešovou, paní asistentkou Kateřinou Křečkovou a vedoucí vychovatelkou Ladou Vostalovou.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat.

Ukončení bude v 9.40 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku 2022_23 pro žáky přípravné třídy, 2. – 9. ročníku

  • chalkboard-1264200_1920Zahájení školního roku 2022-23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 do 9.40 hodin.
  • Žáci se dostaví do svých tříd, kde se svými třídními učiteli zahájí nový školní rok.
  • Žáci 6. ročníku se shromáždí na školním dvoře, v případě deště v šatnách, kde počkají na své nové třídní učitele.

Tentokrát na téma „bylinky“

Bylinky již mnoho let patří do života lidí. Často rostou přímo v divoké přírodě a díky tomu jsou i snadno dostupné. Samozřejmě je však dnes můžeme i pěstovat na svých zahrádkách neboIMG_1864 zakoupit v obchodě. Byliny se užívají nejen ke konzumaci, ale také na různé obklady či koupele. Můžeme z nich vařit čaje i je přidávat do pokrmů. Na co vše bylinky působí, které z nich patří mezi ty nejznámější a jaké způsoby jejich uchovávání známe, se vydali zjistit naši prvňáčci do Suchohrdel u Miroslavi, kde sídlí společnost Bylinky s.r.o. Průvodcem bylinkového světa od semínka až po hotovou bylinku se nám stal pan Souček, který provázel děti po celé rozlehlém skleníkovém areálu a vysvětloval jim, co je třeba všechno udělat proto, aby ze semínka vyrostla chutná a voňavá bylinka, která po zabalení putuje do obchodních řetězců, kde si ji mohou zakoupit i lidé, kteří nemají možnost si ji vypěstovat na svých zahrádkách. Že je zde pěstování bylinek zcela biologické, tedy bez chemie,  bylo pro nás všechny velkým překvapením. Neváhali jsme proto cestou kolem jednotlivých druhů bylinek nejenom přivonět, ale také ihned ochutnat. To byla dobrota! Dokonce jsme si odnesli i pár bylinek domů, třeba pro přípravu zdravé svačinky do školy.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Byli jsme se pochlubit

Konec prvního školního roku se kvapem blíží a naše letošní prvňáčky čeká jejich první velké a opravdové vysvědčení. Pochlubí se určitě doma, babičkám, dědečků, tetám i strýčkům.IMG_1773 Nezapomínají však ani na své bývalé paní učitelky z MŠ Sluníčko a MŠ Pastelka. Mají toho tolik, s čím by se jim chtěli opět svěřit a co by jim všechno potřebovali sdělit. Už umí číst, psát, bravurně počítat a těch společných zážitků ze školních lavic a na výletech, co společně prožili! Školkové paní učitelky je vždy rády vyslechnou, popovídají si s nimi, ale také zavzpomínají na to, co spolu ve školce tropili a vyváděli. Školkové děti, pod vedením svých zkušených učitelek, si pro školáky připravily perfektní program a vynikající občerstvení. Letos jsme do mateřských školek zavítali dokonce dvakrát a pokud to bude jen malinko možné, zajistíme si návštěvu i jako druháci. Tentokrát však bude návštěva ryze pracovní, protože jsme se domluvili, alespoň v MŠ Sluníčko, na společném plnění úkolů v projektu Recyklohraní a Prototýpci rostou v Miroslavi. Na spolupráci se už teď moc těšíme!

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Expedice za syslími rodinkami

Představte si, že se nacházíte na nádherné louce miroslavského letiště. Najednou uslyšíte jemné, ale výrazné písknutí. Podíváte se kolem sebe, ale nic nevidíte. Uděláte pár kroků a znovuIMG_1832 písknutí, za ním další a další. Zastavíte se, zpozorníte a při dalším písknutí zaměříte pozornost kousek od sebe na drobného nehybného tvora v trávě. Chvilku na sebe nedůvěřivě koukáte, no a ve zlomku sekundy ten neznámý tvor udělá pár hbitých krůčků a zmizí v tmavé chodbě pod zemí. Měli jste ohromné štěstí, potkali jste sysla obecného. Syslů je stále méně a pozorovat je je stále vzácnější. My jsme dokonce měli možnost si sysla i pohladit a dozvědět se o něm a jeho životě hodně zajímavostí. Lokalita miroslavských kopců je jednou z mála v celé ČR, která se může pochlubit tak vzácnými obyvateli ze zvířecí říše. Před sedmdesáti lety žili sysli téměř na každé mezi. Lidé je tenkrát hubili jako škůdce. Začali více kosit louky, méně pásli koně, používali více chemikálií, rozorávali meze a zakládali pole o stále větších rozlohách. Dnes patří sysli k ohroženým druhům, proto si važme toho, že je tady u nás máme a můžeme, alespoň z dálky, pozorovat jejich roztomilé panáčkování a skotačení.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Květen ŠD

V květnu nám přálo počasí a proto jsme většinu času trávili venku. Sportovali jsme, hráli různéIMG_20220503_130920 hry, navštívili dopravní hřiště, chodili na procházky a také jsme si něco vyrobili. Přichystali jsme dárky pro maminky ke dni matek. Tvořili jsme z pryskyřice, malovali zámek a také erb města. Bylo toho opravdu hodně.

smart

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи: Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022, 13 – 14 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Miroslav, hlavní budova

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Miroslavi dne/дата 3. 6. 2022

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání česko-ukrajinsky:  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání česko-ukrajinsky

Žádost o odklad školní docházky česko-ukrajinsky:   Žádost o odklad česko-ukrajinsky  

Oznámení o výsledku zápisu do ZŠ 22_23: Oznámení o výsledku zápisu do ZŠ 22_23

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Policii České republiky Jihomoravského kraje ve Znojmě

1654086591715 (1)Ve čtvrtek 26. května 2022 se žáci 4. A jeli podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Policii České republiky Jihomoravského kraje ve Znojmě.

Prohlédli si techniku, výzbroj i výstroj. Představili se zde například policisté z obvodního oddělení, dopravní policisté, cizinecká policie, kriminalističtí technici, speciální pořádková jednotka, policejní potápěči, pyrotechnici, zásahová jednotka.

Zajímavé byly ukázky výcviku a zákroku psovodů. Nejvíce žáky zaujaly ukázky policistů na koních.

Mgr. Zdeňka Novotná

 Fotogalerie

Páťáci navštívili Pevnost poznání

IMG_8646Ve středu 25. 5. 2022 se celý pátý ročník vypravil na poznávací školní výlet. A tak na malou chvíli byli naši páťáci ve službách Marie Terezie. Oblékli si kostýmy, vymýšleli válečné a obranné strategie nebo navrhli a sestavili model vlastní pevnosti. Mimo připravený vzdělávací program si mohly děti projít všechny čtyři expozice nebo zhlédnout zajímavý a naučný film v planetáriu. Vyzkoušely si na vlastní kůži i gyroskop, mohly si zahrát 3D piškvorky, sestavit šifru, prolézt mozkem či okem, putovat korytem řeky a poznávat další nové věci.

Pevnost poznání se nachází v Olomouci a má čtyři stálé expozice (Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma, Do historie!) přístupné veřejnosti. Pokud neznáte, doporučujeme navštívit! Užijete si spoustu legrace, i když je venku deštivo (tak jako se přihodilo nám). Myslím si, že si výlet naši páťáci naplno užili (fotogalerie).

Ing. Veronika Adámková

Neustále rozvíjíme kreativitu a podnikavost

IMG_8426Na prvním stupni jsme se aktivně zapojili do projektu Prototýpci a vyzkoušeli jsme si některé z jejich výzev. Čtvrtý ročník se zaměřil na peněženkovou výzvu a páťáci na batůžkovou výzvu. O co jde? Děti rozvíjí tímto projektem svou podnikavost, kritické myšlení a hlavně tu kreativitu. Na chvíli se stali žáci designéry a navrhovali. Vytvořili papírový model svého návrhu, popřemýšleli nad cenou a zjišťovali potřeby potenciálních zákazníků (svých spolužáků), podle kterých jim navrhovali peněženku nebo batoh na míru.

Taky jsme si užili se čtvrťáčky v kuchyňce. Upekli jsme si štrůdl a mini pizzy. Mňam! Žáci 5. B teď usilovně pracují na autíčku s vlastním pohonem (např. na balónek,  IMG_8358natažení gumičky), jsou teď na chvíli designéři, konstruktéři, karosáři a mechanici. Jsem zvědavá, jak jim autíčka pojedou. :-)

Šesťáci si také chtěli vyzkoušet vařit, tak jsme obsadili kuchyňku i v jiné dny. Spolu jsme už přichystali jednohubky (dva druhy pomazánek), špagety, corn dogy, sushi, palačinky, a také mini pizzy. I tady jsou děti velice šikovné.

IMG_8530

V sedmém ročníku jsme se zaměřili na vytváření modelů v TinkerCADu. Žáci se úspěšně seznamují s novým programem. Dokonce máme už první model Eiffelovky na 3D tiskárně vytisknutý. Brzy vznikne mnoho zajímavých klíčenek nebo praktických věcí i od ostatních žáků.

Fotogalerie.

Ing. Veronika Adámková

Předprázdninový speciál a rozloučení

IMG_8688Do tříd přistálo poslední číslo našich novin. Je to předprázdninový speciál plný zábavy (nejen) pro žáky. Také stojí za přečtení odpovědi žáků 9. ročníků na anketní otázky.

Miroslavoviny 06/2022

A s kroužkem školních novin jsme se dnes i naposledy sešly a oslavily vydařený školní rok jak se patří.

Užijte si poslední předprázdninový speciál a snad příští školní rok na viděnou!

Za školní redakci Ing. Veronika Adámková

Náš první školní výlet

Svůj první školní výlet si užili žáci 1.A, 1.B a přípravné třídy poněkud netradičně. Vydali se totiž společně do nedalekých Ivančic, kde na ně ve SVČ čekalo překvapení v podobě pohybových aIMG_1484 výtvarných aktivit. Počasí se nad nimi slitovalo, celé dopoledne tak mohli řádit na prostorné zahradě nejen s neposednou žížalou, s níž děti plnily pohybové dovednosti a hravou formou procvičovaly svoje motorické schopnosti, ale také s Indiány, původními obyvateli Ameriky. Opět hravou formou měly děti možnost seznámit se s činnostmi, které jsou pro Indiány charakteristické – střelba z luku, stavba totemu, rýžování zlata, lovení ryb, plavba ve člunu rozbouřenou řekou aj. V polytechnické dílně se z malých prvňáčků rázem stali velcí umělci. Měli možnost vyzkoušet si výtvarnou techniku s názvem „enkaustika“, při níž vytvářeli svá dílka z horkého vosku. Také si vytvořili přívěsky ze smršťovacích obrázků a ty jim budou určitě připomínat nádherné chvíle a zážitky z netradičního prostředí jejich prvního školního výletu.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Oslavy výročí školy

Naše miroslavská škola slaví velké narozeniny. Nádhera. 90 let vzdělávání dětí. To už je co slavit. A i přes tu devadesátku je škola stále ve vynikající kondici.  Myslím, že s klidným svědomím můžeme říct, že s věkem se její kondice stále zlepšuje. Určitě jste si toho všimli vy všichni, kteříB47AFA76-5E57-4023-BB5C-F6D2F1310ED2 jste ji přišli 1.května poblahopřát. Tolik barev, zvuků, informací, chutí do vzdělání a aktivit, které se občas “zcela náhodou” překlopí  ve zlobení žáčků – to nemůže být stará dáma. To je prostě mladice plná energie. Tím vším ji naplňují pochopitelně děti a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. A mě osobně, protože jsem jedna z nich,  to naplňuje pýchou na ten úžasný živý organismus, který perfektně šlape. Občas si i radostí z úspěchu vyskočí do výšky. Jako třeba nedávno, když kluk z naší devítky získal druhé místo v krajském kole konverzační soutěže anglického jazyka. Nebo jako právě v těchto dnech, kdy zjišťujeme, že většina vycházejících žáků byla přijata na obě střední školy. Anebo přímo 1.května, kdy pěvecký sbor dětí naší školy “ Miroslavíci” zpíval státní hymnu. 1.květen pro nás byl opravdu důležitý. Chtěli jsme vám všem ukázat, jak pestrý je školní život, který zdaleka netvoří pouze suchá fakta znalostí a vědomostí. Ráda bych tady citovala slova jedné z mých kolegyní: “I když žijeme v informačním věku, měli bychom mít na zřeteli, že budoucnost lidstva nespočívá v technice, ale v budování dobrých mezilidských vztahů.” A o  to se v naší škole snažíme. O spolupráci při výuce, o sdílení nadšení z objevování nových informací. O kreativitu, akceptování jiných názorů, o nekonfliktní řešení problémů. Chtěli jsme, aby toto všechno na vás dýchalo v každém okamžiku  prezentace naší školy. Máte pocit, že se nám to povedlo? Já ano. Určitě jste to mohli vnímat při  aktu pamětní desky Františku Pospíšilovi. A pochopitelně ještě víc při pestrých aktivitách o výuce v naší škole v jednotlivých učebnách a prohlídce výtvarných prací oživující chodby.

Škola je prostě živý organismus. A dobře fungující organismus školy je pro nás všechny tou pozitivní zpětnou reakcí. Přeji naší škole, aby ji mladický elán doplněný o dětskou zvídavost, fantazii a smích provázel dalšími lety.

za 2. stupeň Lenka Biberlová

Jako 1. stupeň jsme nezaháleli a k oslavám výročí jsme se rovněž připojili. Třídy a chodby jsme pěkně uklidili, vyzdobili dětskými výrobky a pro návštěvníky připravili ukázky metod a činností, které využíváme v běžných hodinách a které napomáhají k zefektivnění výchovně – vzdělávacího procesu.

Nejdříve mohl návštěvník nakouknout do přípravné třídy, která brzy bude slavit první rok své existence. Paní učitelka Mgr. Olga Široká přichystala spoustu didaktických pomůcek.IMG_3301 Všechny pomůcky si kladou za cíl lépe připravit budoucího prvňáčka na vstup do první třídy. V přípravné třídě čekala na návštěvníky včelka Bětka. Bee-Bot Včelka je zábavná edukativní hračka rozvíjející prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Vhodná je pro praktickou výuku základů programování u dětí předškolního a mladšího školního věku. Děti z přípravné třídy ukázaly také hru na Drumbeny, multifunkční didaktickou pomůcku. Tento ryze český hudební nástroj učí děti rytmu. V 1.B čekalo šest Prototýpků, badatelů oblečených do bílých plášťů a ochranných brýlí. Prototýpci objevili kouzlo rozvíjejících kytiček, předvedli, jak lze rozpohybovat autíčko na balónkový pohon nebo ukázali, jak si to vytvořit tzv. vaječný hopík, vajíčko naložené v octu. To vše probíhalo za pomoci paní učitelky Mgr. Jany Pavlů.

Ve třídě 2.B bylo pěkně živo! Pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Šimšové hráli žáci na Boomwhackers, unikátní perkusní nástroj laděný na určité tóny. Díky odlišné délce každý kus Boomwhackers vydává při úderu jinak vysoký tón. Ze 3.A, stejně tak jako z přípravné třídy, se linuly tóny Drumbenů. Návštěvníci překonali počáteční ostýchavost a společně s dětmi a paní učitelkou Mgr. Jana Benešovou si zkusili na tento hudební nástroj zahrát jednoduché rytmické hry a písně. Ve třídě 4.A s třídní učitelkou Mgr. Zdeňkou Novotnou byly prezentovány robotické stavebnice Lego WeDo 2.0. Žáci předváděli veřejnosti jejich funkci a možnosti ovládání na chromeboocích. Ostatní třídy 1.stupně byly k nahlédnutí s ukázkou učebnic, deskových her a jiných, i vlastnoručně vyrobených, pomůcek.

za 1. stupeň Vladimíra Vančurová

Prvního května jsme neslavili pouze narozeniny naší základní školy. My na „ specce” letos slavíme naše srdcové 60. výročí vzniku speciálního školství v Miroslavi a 10. výročí „pod jednou střechou”, kdy skončilo vzdělávání handicapovaných žáků v tzv. zvláštní škole, a celé třídy byly integrovány do ZŠ.IMG_3311

Historii speciálního školství v Miroslavi připomínala výstava fotografií a dobových dokumentů. Absolventi naší školy se zabavili hledáním fotografií sebe a svých přátel. Současní žáci také mohli najít svůj výtvor na výstavě výtvarných prací.

Nejen fotografie a obrázky ale návštěvníky seznamovaly s naší každodenní realitou. Dveře našich tříd zůstaly otevřené a každý mohl nahlédnout, v jakém prostředí probíhá výuka, jaké pomůcky používáme a jak jsou naše děti šikovné. Absolventi zavzpomínali na školní léta.

K této příležitosti byly vydány i „speciální noviny”. Návštěvníci odcházeli nejen plně nabití dojmů, ale každý si i odnesl malý dáreček v podobě  školy z keramické hlíny vyrobený našimi žáky.

za třídy zřízené podle paragrafu 16/9 ŠZ  Miloslava Růžičková, Vendula Hráčková

 

Fotogalerie č. 1, Fotogalerie č. 2, Fotogalerie č.3