Léto nekončí – školní družina 2019

První dva týdny  nového školního roku jsou za námi, a díky tomu, že nám počasí přálo, jsme si každý den, mohli připomínat léto.  Proto jsme většinu času trávili venku, kde jsme hráli různé hry. Míčové hry jako je fotbal, nebo vybíjená nás baví nejvíce. Učili jsme se chodit na chůdách a hráli si v pískovišti. Stihli jsme si něco vyrobit i namalovat obrázky.

69993728_384745099088928_9163942282322247680_n

Ze školní družiny – září 2018

Třetí školní týden v naší školní družině proběhly dvě velké akce. V úterý jsme IMG_20180921_134235MALOVALI NA CHODNÍKU se Sluníčkem z České pojišťovny, která nám věnovala materiál a odměny. Během dvou hodin se chodníky kolem školy rozzářily kresbami dětí a dělaly radost nejen jim, ale i všem kolemjdoucím.

 V pátek jsme se vydali do Hasičského domu, kde nás mile přivítali, vše nám ukázali a trpělivě odpovídali na otázky dětí. Každý si mohl vyzkoušet oblečení, přilbu i stříkání z hadice.  Tím jsme zahájili projekt „ABY NIKDE NEHOŘELO“, ve kterém jsme se věnovali tématu bezpečného zacházení s ohněm.

Obě akce jsou již tradiční, těšíme se na ně, protože přinesou dětem vždy něco nového.

Za spolupráci děkujeme České pojišťovně v zastoupení paní Ludmily Janíčkové a Veroniky Janíčkové a místním dobrovolným hasičům, především bratrům Kozinovým, panu Kondlerovi a panu Karlovi za vynikající spolupráci.

 Vychovatelky školní družiny.

A jeli jsme s větrem o závod……….

IMG_20180511_123406Ve dnech 7.-11.5.2018 proběhla ve všech odděleních školní družiny soutěž v jízdě na koloběžkách „Koloběžkový Superman“.

Jízdu zručnosti i jízdu na čas zvládly děti báječně.

Vyhodnocení dopadlo následovně:

1.třída – chlapci: 1. Petr Kvapil, 2. Tibor Konečný, 3. Adam Loffler

- dívky: 1.Gabriela Bauerová a Kteřina Nováková, 2. Eliška Křečková a Natálie Zitková

2.třída- chlapci: 1.Lukáš Hladík, 2. Alexnder Oliva, 3. Matěj Prát

- dívky: 1. Karolína Janderová, 2. Lenka Benešová, 3. Lucie Demková

3.třída: 1. Matěj Ševčík, 2. Laila Pecová, 3. Ina Bortlová a Jáchym Pelán

PS: Koloběžky nás bavíííí…. ;-)

Děti a  vychovatelé školní družiny

Lada Vostalová

Den ZEMĚ ve školní družině

IMG_20180504_133810Projektu „ DEN ZEMĚ“ jsme se podle možností jednotlivých oddělení věnovali celý dubnový týden. Každý den probíhaly jiné aktivity, při kterých jsme se seznamovali s různými zajímavostmi života na Zemi.

Začali jsme úklidem papírků v okolí školní družiny, připomněli si, jak třídit odpad, sestavovali puzzle- poznávačku kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, procvičovali se v rozpoznávání předmětů neživé přírody podle hmatu, poznávali různé vůně a pachy (skořice, houby, jehličí, levandule, ….), zjišťovali dobu rozkladu různých odpadků, ale také vývojová stádia včely, motýla, žáby, jabloně, jahodníku,….

Vyprávěli jsme si o důležitosti VODY a shlédli dokument „ Putování kapky vody“.

Celý projekt jsme zakončili vytvářením velkoplošných plakátů, vyjadřujících, co my děti můžeme pro naši planetu ZEMI dělat, aby se nám zde dobře žilo.

Dny, které jsme projektu věnovali, byly mimořádně teplé a pěkné a tak většina aktivit probíhala pod širým nebem na družinové zahradě.

Děti a vychovatelé ŠD

Lada Vostalová

Návštěva policisty v naší družině

1111 211Již od útlého dětství je třeba v dětech pěstovat vědomí práva a správného chování. Protože jednání, které se jim vštípí v dětství nejen ve škole, ale zejména v rodině, si ať vědomě, ale hlavně nevědomě odnesou do dospělého života a budou je považovat za standardní a přirozené.

I z tohoto důvodu jsme se v družině v rámci společných akcí rozhodli naplánovat setkání s příslušníkem policie, který by se dostavil a povyprávěl dětem o své namáhavé a záslužné práci.

Policista, pan praporčík František Svoboda, přijel v policejním automobilu, který zejména u chlapců vzbudil velký zájem. Dovolil všem dětem, které o to stály, plný vstup do vozidla, takže se uvnitř chvílemi hemžilo i osm dětí. Měly ovšem přísný zákaz na cokoli sahat. Této nabídky využili snad všichni.

Poté otevřel kufr a předvedl jeho obsah. Oprávněnou pozornost si získaly neprůstřelné vesty, které s sebou měl ve dvou stupních balistické ochrany. Ty si chtěli vyzkoušet i některé dívky, ovšem jen na chvíli, protože se jim přece jen zdála docela těžká.

Předvedl i teleskopický obušek, který se dá mávnutím ruky prodloužit na trojnásobek. Na rozdíl od obušku si děti mohly policejní pouta vyzkoušet i prakticky. A to z pohledu pachatele, který byl dopaden a kterému byla nasazena „želízka“. Pro urychlení poutavé poutací akce byly k sobě připoutány vždy dvě děti současně. Rovněž zmínil existenci jednorázových pout z umělé hmoty. Na vybraných jedincích následně převedl i eskortování nespolupracujícího delikventa z místa činu do vozidla. Kupodivu o roli delikventa byl mezi chlapci překvapivě tak velký zájem, že opravdu nebyl čas eskortovat úplně všechny. Celá tato ukázka byla všemi přítomnými oceněna zaslouženým obdivem.

Hovořil i o pistoli, kterou byl vybaven. Jednalo se o standardní zbraň České policie CZ model 75 D Compact, ráže 9×19. Předvedl i tester na alkohol firmy Dräger, který je velice přesný. Sám demonstroval jeho použití, kdy fouknul přes násadku do přístroje, který ukázal správných 0,00 promile.

V rámci propagace rozdal dětem pexesa s policejní tématikou a brožurky o správném a bezpečném chování v běžném životě i v dopravním provozu. Velkou část jeho návštěvy vyplnilo zodpovídání zvídavých dotazů dětí o policejní práci, řešení různých situací a trestných činů, policejních psech, a podobných věcech.

Na závěr jsme se všichni s panem policistou rozloučili, poděkovali mu za jeho návštěvu a jeho čas. Při odjezdu pustil houkačku a děti mu na rozloučenou zamávaly. Je tedy možno říci, že jeho návštěva měla smysl a přinesla dětem mnoho informací i podnětů k zamyšlení. A my všichni se těšíme na další podobné akce v naší družině!

 

Čarovné barvy Země 2018

WP_20180412_007Do malířské soutěže „Čarovné barvy Země“  posíláme dva obrazy. Již osmý ročník pořádá Slovanské hradiště v Mikulčicích a letošním tématem pro druhou kategorii jsou místopisné pověsti. Podmínkou soutěže je malování přírodními jíly a dolepování přírodnin vlastnoručně vyrobeným lepidlem. Sedm děvčat 3. ročníku vytvořilo výtvarné práce nazvané: „Strom života“ (stařenka pravidelně čerpá mízu ze stromu a nestárne až do dne, když strom mstivý sedlák porazí, v ten okamžik zemře.) a „O založení města Miroslavi“ (o kněžně Miroslavě, která utekla před lopeživým manželam a nechala postavit v roce 912, na úpatí Markova kopce, tvrz).  Obě pověsti pochází z knížky, kterou napsal Martin Sklenář.
Děvčata společné tvoření velmi bavilo.

Pavla Ryšavá

Školní družina v knihovně

V minulém týdnu proběhla v naší družině návštěva místní knihovny. Během pondělí až čtvrtka IMG_20180307_140544_BURST002se v ní jednotlivá oddělení prostřídala. Smyslem akce hlavně bylo seznámit děti s prostředím knihovny – některé možná i s její samotnou existenci :-) a informovat je, co všechno jim knihovna může nabídnout.

V dnešní přetechnizované době, kdy mnohé děti jen s obtížemi a krajní nevolí odkládají svoje mobilní telefony a tablety (zřejmě z nejistoty, zda bez nich vůbec budou schopny těch několik minut přežít), je kniha v jejich rukou jev velice vzácný. Tím spíše je třeba co možná nejvíce děti ke čtení klasických knih motivovat.

Jako skoro ve všem záleží na nastavení přímo v rodině. Kde jsou rodiče sami zvyklí knihy číst a běžně je kupovat, tam je to stejně běžné i pro děti. Pokud je to možné, co možná nejvíce malým dětem číst, a později je k četbě vést, kupovat jim jejich vlastní knížky úměrné věku. V takovém případě je četba pro dítě něčím naprosto přirozeným.

V knihovně nás přivítala velice sympatická knihovnice. Seznámila nás všechny s rozmístěním knižních oddělení, sdělila, kde je literatura pro děti a kde pro dospělé a kde je polička s časopisy. Také informovala o možnosti využít knihovnu i jako informační středisko, kde lze využít počítač s internetem a tiskárnou – možností kopírovat si dokumenty a články a vůbec si vyhledávat potřebné informace a údaje.

Probrala řazení knih v odděleních, jak se knihy půjčují, na jak dlouho, jak je to s půjčováním časopisů, využitím internetu, jak se registrují čtenáři, zkrátka jak vůbec knihovna funguje. Potom odpovídala na dotazy dětí o knihovně a jejím dalším provozu. Nejvíce času pak děti využily k samostatnému prohlížení knihovny, zejména pak k listování a prohlížení jednotlivých knih. Protože žádná čtečka a žádný tablet nemůže zprostředkovat ten pocit vzít knihu do ruky, otevřít ji, přivonět k ní, nechat si listy probíhat mezi prsty a naslouchat jejich šustotu.

Jak už to bývá, některé to bavilo více, některé méně. Několik malých návštěvníků hned na místě projevilo zájem stát se členem. Na závěr jsme společně ochotné paní knihovnici poděkovali za její čas a rozloučili se.

Pokud opravdu aspoň někdo svůj úmysl stát se novým čtenářem knihovny myslel vážně a dotáhl ho do konce vyplněním přihlášky a zaplacením členského poplatku, splnila návštěva svůj hlavní smysl.

Mgr. Josef Škoda

Veselá notička – pěvecká soutěž ve školní družině

2018-01-11 099Ve dnech 9.1. a 11.1. 2018 proběhlo ve školní družině předkolo MIROSLAVSKÉHO KLÍČKU pro mladší děti, soutěž VESELÁ NOTIČKA. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích.

Děti z první a druhé třídy soutěžily v úterý 9.1. Přihlásilo se 22 soutěžících a na prvních čtyřech místech se umístily :

1. Lenka Benešová

2. Denisa Kounická

3. Klára Konupčíková

4. Pavlína Zahrádková

Děti ze třetí a čtvrté třídy soutěžily ve čtvrtek 11.1. Z jedenácti soutěžících se na prvních místech umístily :

1. Naďa Benešová

2. Ingrid Bortlová

3. Sabina Balážová

Cenu diváků získala Naďa Benešová.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a za odvahu a těm, kteří zvítězili přejeme hodně úspěchu v dalším kole.

Lada Vostalová

Čarování s vařečkou ve školní družině

IMG_20171122_123519Naše školní družina zavoněla vanilkou. Domluvili jsem se, že si ještě dříve než budou vánoce, něco dobrého ukuchtíme. Ale nebylo to tak jednoduché, jak se zdálo na první pohled. V každém oddělení se tvořilo něco jiného – piškotové dortíčky slepované nutelou, stále více oblíbené mufiny a dokonce se smažily palačinky. Nejprve jsme si museli doma zjistit recepty, za pomocí našich vychovatelek a pana vychovatele následovalo počítání, kolik budeme celkem potřebovat mouky, cukru, vajec, másla atd. Abychom si vyzkoušeli všechno, co ke kuchtění patří, seznámili jsme se s postupem, jak připravit těsto. Suroviny na těsto jsme si i sami ve skupinkách navážili a uhnětli. Každý se nějak zapojil. Žáci si donesli z domu váleček a podložku na válení, protože přece jenom jich v naší kuchyňce tolik na půjčení nemáme. Když bylo hotovo všichni jsme si pochutnali. Vše nám šlo hladce také díky mamince pana vychovatele, která nám přišla pomoct. Tímto jí moc děkujeme za výbornou spolupráci.
Akce se velmi povedla, každý si pochvaloval plné a spokojené bříško.

Den stromů

Stromy mají pro nás velký význam jak po stránce ekologické, tak i estetické. Proto jsme se říjen 2017 045rozhodli připomenout si jejich den i ve školní družině. Jednotlivá oddělení si s tímto úkolem poradila různě. Především jsme se snažili, aby děti poznaly stromy v bezprostředním okolí družiny a také stromy, se kterými se mohou setkat v lese či v okolí domova. Znamenalo to naučit děti poznávat stromy podle jejich listů a plodů. A to jednak na stromech rostoucích přímo před budovou družiny, tak i podle předkládaných obrázků.

Také jsme toto téma zpracovali výtvarně. Děti malovaly obrázky stromů, dělaly otisky stromové kůry na papír a koláže z listů. Menší děti vybarvovaly omalovánky s tématy stromů a listů. Rovněž zpracovaly podzim jako takový – padání listů – a to právě dokreslovanou koláží stromu s listy, které se jakoby snášejí z větví na zem pod stromem coby symbol jednoho končícího vegetačního období a zároveň příslib nového života v dalším roce.

Děti měly také možnost využít přírodovědné výukové programy v počítačové učebně. Určitou nevýhodou však je, že z časových důvodů není možné jít na vycházku do lesa ani do zámeckého parku.

Mgr. Josef Škoda