Základní informace

Naše škola

Název školy:                   Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo školy:                      Třináctky 19, 671 72 Miroslav
Právní forma:                 Příspěvková organizace města
IČO:                                    49438000
Zřizovatel školy:             Město Miroslav
Sídlo zřizovatele:            Náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav
Email školy:                     zsmiroslav@zsmiroslav.cz

ID schránky:  hzgg66d

Ředitelka školy:                        Mgr. Jana Kadlecová

736 760 113 kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Zástupkyně ředitelky školy:          Mgr. Radka Holcrová

606 041 616 holcrovar@zsmiroslav.cz

Výchovná poradkyně:        Mgr. Lenka Biberlová

775 282 212 biberloval@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka:         Mgr. Miloslava Růžičková

604 468 505 ruzickovam@zsmiroslav.cz

Metodička prevence:         Bc. Karin Boháčová

724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz

Karierová poradkyně:         Bc. Karin Boháčová

724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz

Vedoucí vychovatelka:      Lada Vostalová

732 380 066 vostaloval@zsmiroslav.cz

Vedoucí školní jídelny:       Marcela Krulová

515 333 173 krulovam@zsmiroslav.cz

Sekretářka školy:                Bc. Jitka Jakubcová

515 333 123 jakubcovaj@zsmiroslav.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:                Petra Peschelová

725 654 319 gdpr@jkaccounting.cz

Telefonní kontakty:
Vedení školy                           515 333 123
Budova I. stupně                   515 333 389
Školní družina                        ŠD1 – 732 380 066, ŠD2 – 724 178 368, ŠD3 – 702 071 411, ŠD4 – 607 036 981
Školní jídelna                          515 333 173

P.č. Titul Příjmení a jméno E_mail Zařazení
1 Bc. Balážová Nina balazovan@zsmiroslav.cz učitelka
2 Mgr. Bartuňková Andrea bartunkovaa@zsmiroslav.cz učitelka
3 Mgr. Bednaříková Daniela bednarikovad@zsmiroslav.cz učitelka
4 Mgr. Benešová Jana benesovaj@zsmiroslav.cz učitelka
5 Mgr. Biberlová Lenka biberloval@zsmiroslav.cz vých.poradce
6 Bindzarová Lucie bindzaroval@zsmiroslav.cz učitelka
7 Bc. Boháčová Karin bohacovak@zsmiroslav.cz vých.poradce
8 Mgr. Buchtová Dita buchtovad@zsmiroslav.cz učitelka
9 Dočekalová Zdeňka docekalovaz@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
10 Mgr. Dostál Marek dostalm@zsmiroslav.cz učitel
11 Mgr. Drahokoupil Vladan drahokoupilv@zsmiroslav.cz učitel
12 Mgr. Hanzelová Kamila hanzelovak@zsmiroslav.cz učitelka
13 Mgr. Hlávková Adéla hlavkovaa@zsmiroslav.cz učitelka
14 Mgr. Holcrová Radka holcrovar@zsmiroslav.cz zástupce ŘŠ
15 Mgr. Hráčková Vendula hračkovav@zsmiroslav.cz učitelka
16 Mgr. Kadlecová Jana kadlecovaj@zsmiroslav.cz ředitelka školy
17 Mgr. Klejdusová Helena klejdusovah@zsmiroslav.cz učitelka
18 Mgr. Klímová Ivana klimovai@zsmiroslav.cz učitelka
19 Bc. Koubková Kateřina koubkovak@zsmiroslav.cz vychovatelka
20 Kudláčková Radka kudlackovar@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
21 Leitnerová Tereza leitnerovat@zsmiroslav.cz vychovatelka
22 Mgr. Máca Jaroslav macaj@zsmiroslav.cz učitel
23 Mgr. Maiová Jarmila maiovaj@zsmiroslav.cz učitelka
24 Málková Irena malkovai@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
25 DiS. Mašová Kateřina masovak@zsmiroslav.cz učitelka
26 Matějková Hana matejkovah@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
27 Michalová Jana michalovaj@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
28 Mgr. Náhlíková Irena nahlikovai@zsmiroslav.cz učitelka
29 Mgr. Novotná Zdeňka novotnaz@zsmiroslav.cz učitelka
30 Mgr. Pavlů Jana pavluj@zsmiroslav.cz učitelka
31 Redl Silvie redls@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
32 Mgr. Rozmahelová Vladimíra rozmahelovav@zsmiroslav.cz učitelka
33 Mgr. Růžičková Miloslava ruzickovam@zsmiroslav.cz speciální pedag
34 Mgr. Řeřucha Jaroslav reruchaj@zsmiroslav.cz učitel
35 Mgr. Schlesingerová Ludmila schlesingeroval@zsmiroslav.cz učitelka
36 Svobodová Hana svobodovah@zsmiroslav.cz vychovatelka
37 Mgr. Šabatová Miroslava sabatovam@zsmiroslav.cz učitelka
38 Šimšová Hana simsovaha@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
39 Mgr. Šimšová Helena simsovah@zsmiroslav.cz učitelka
40 Mgr. Široká Olga sirokao@zsmiroslav.cz učitelka
41 Bc. Škutová Lucie skutoval@zsmiroslav.cz učitelka
42 Mgr. Vančurová Vladimíra vancurovav@zsmiroslav.cz učitelka
43 PhDr. Volfová Marie volfovam@zsmiroslav.cz učitelka
44 Vostalová Lada vostaloval@zsmiroslav.cz vedoucí vycho.

Málková Irena 776 218 992 malkovai@zsmiroslav.cz
Matějková Hana 606 513 640 matejkovah@zsmiroslav.cz
Michalová Jana 608 037 578 michalovaj@zsmiroslav.cz