SPECIÁLNÍ TŘÍDY ve školním roce 2021/2022

V letošním školním roce vzděláváme žáky se SVP ve 3 speciálních třídách s označením  1. P, 2. P a 3. P.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy
s úpravou minimálních výstupů a základní školy speciální 1. a 2. díl.
Výuku zajišťuje 5 speciálních pedagožek :
Mgr. Miloslava Růžičková,  Mgr. Vendula Hráčková, Mgr. Vladimíra Rozmahelová,
Bc. Nina Balážová, Bc. Lucie Škutová.
3 asistentky pedagoga: Hana Matějková,  Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová.

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová 
Třída I. P: celkem 4 žáci (1 chlapec a 3 dívky) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 1. díl.
2. P
Třídní učitelka Mgr. Vendula Hráčková
Asistentka pedagoga: Hana Matějková
Třída II. P: celkem 5 žáků (4 chlapci a 1 dívka) - vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů ŠVP ZŠS 1. díl.
3. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Jana Michalová
Třída III. P: celkem 6 žáků (4 chlapci a  2 děvčata) – žáci  jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 2. díl.

SPECIÁLNÍ TŘÍDY ve školním roce 2020/2021

V letošním školním roce vzděláváme žáky se SVP ve 3 speciálních třídách s označením  1. P, 2. P a 3. P.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy
s úpravou minimálních výstupů a základní školy speciální 1. a 2. díl.
Výuku zajišťuje 5 speciálních pedagožek :
Mgr. Miloslava Růžičková,  Mgr. Vendula Hráčková, Mgr. Vladimíra Rozmahelová,
Bc. Nina Balážová, Bc. Lucie Škutová.
3 asistentky pedagoga: Hana Matějková,  Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová.

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová 
Třída I. P: celkem 5 žáků (2 chlapci a 3 dívky) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 1. díl.
2. P
Třídní učitelka Mgr. Vendula Hráčková
Asistentka pedagoga: Hana Matějková
Třída II. P: celkem 6 žáků (4 chlapci a 2 dívky) - vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů.
3. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Jana Michalová
Třída III. P: celkem 6 žáků (3 chlapci a  3 děvčata) – žáci  jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 2. díl.

Speciální třídy ve školním roce 2019/2020

V letošním školním roce vzděláváme žáky se SVP ve 2 speciálních třídách –  1. P a 2. P.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy
s úpravou minimálních výstupů, podle přílohy pro žáky s LMP  a základní školy speciální 1. a 2. díl.
Výuku zajišťují 4 speciální pedagožky :
Mgr. Miloslava Růžičková,  Mgr. Vladimíra Rozmahelová, Mgr. Vendula Hráčková,
Bc. Nina Balážová
Další vyučující: Mgr. Kamila Hanzelová, Mgr. Jaroslav Máca.
Pomáhají 3 asistentky pedagoga: Hana Matějková,  Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková, 2. pedagog ve třídě Mgr. Vendula Hráčková
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová a Jana Michalová
Třída I. P: celkem 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, ŠVP ZŠS 1. a 2. díl.
2. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Hana Matějková
Třída II. P:
celkem 7 žáků (2 chlapci a  5 děvčat) – žáci 6. až 8. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, 9. ročníku podle přílohy pro žáky s LMP.

Školní rok 2018/2019 ve třídách pro děti se SVP

V letošním školním roce vzděláváme žáky se SVP ve 3 speciálních třídách –  1. P, 2. P a 3. P.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy
s úpravou minimálních výstupů, podle přílohy pro žáky s LMP  a základní školy speciální 1. a 2. díl.
Výuku zajišťují 3 speciální pedagožky (třídní učitelky) :
I.P  Mgr. Miloslava Růžičková,  II.P  Mgr. Vladimíra Rozmahelová, III.P Mgr. Andrea Volcová.
Další vyučující: Bc. Karin Boháčová, Mgr. Andrea Bartuňková, PhDr. Marie Volfová , Mgr. Jaroslava Maiová, PaedDr. Jaromíra Svobodová, Nina Balážová, Mgr. Vladan Drahokoupil, Mgr. Jakub Popela, Mgr. Helena Šimšová, Mgr. Irena Náhlíková
Pomáhají 3 asistentky pedagoga: Hana Matějková,  Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová
Třída I. P: celkem 6 žáků (4 chlapci a 2 dívky) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů.
2. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Hana Matějková
Třída II. P:
celkem 6 žáků (1 chlapec a  5 děvčat) – žáci 6. a 7. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, 8. a 9. ročníku podle přílohy pro žáky s LMP.
3. P
Třídní učitelka Mgr. Andrea Volcová
Asistentka pedagoga: Jana Michalová
Třída III. P:
celkem 4 žáci (3 chlapci a 1 dívka) – žáci jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠS 1. a 2. díl.

Školní rok 2017/2018 ve třídách pro děti se SVP

V tomto školním roce jsme otevřeli 3 speciální třídy pro děti se SVP, s lehkým, středně těžkým
a těžkým mentálním postižením – třídy s označením 1. P, 2. P a 3. P.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy
s úpravou minimálních výstupů, podle přílohy pro žáky s LMP  a základní školy speciální 1. a 2. díl.
Vzdělávání zajišťují 3 speciální pedagožky (třídní učitelky) :
I.P  Mgr. Miloslava Růžičková,  II.P  Mgr. Vladimíra Rozmahelová, III.P Mgr. Andrea Volcová.
Další učitelky: Mgr. Karin Boháčová, Bc. Andrea Bartuňková a PhDr. Marie Volfová (angličtina)
3 asistentky pedagoga: Hana Matějková Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková (e-mail: rmiloslava@seznam.cz)
Asistentka pedagoga: Hana Matějková
Třída I. P: celkem 6 žáků (3chlapci a 3 dívky) – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů.
1. ročník 2 žákyně
2. ročník 
– 1 žák
3. ročník - 1 žák
4. ročník 
– 2 žáci

2. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová
Třída II. P:
celkem 8 žáků (3 chlapci a  5 děvčat) – žáci 5. a 6. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s úpravou minimálních výstupů, 7. a 9. ročníku podle přílohy pro žáky s LMP.
5. ročník - 1 žák
6. ročník
- 2 žákyně
7. ročník
– 2 žákyně
9. ročník – 2 žáci
10. ročník –
1 žák – vzděláván podle ŠVP ZŠS 1. díl

3. P
Třídní učitelka Mgr. Andrea Volcová
Asistentka pedagoga: Jana Michalová
Třída III. P:
celkem 5 žáků (5 chlapců) – žáci 2., 3., 4. a 6 ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP ZŠS 1. a 2. díl.

Školní rok 2016/2017 ve speciálních třídách pro žáky s postižením

Třídy I.P a II.P jsou třídy základní školy, kde jsou integrovaní žáci s lehkým, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením více vadami a autismem.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy praktické a speciální s motivačními názvy:
„Škola pro všechny“, „Škola do života“, „Škola k samostatnosti“, 5 žáků 1. stupně má výuku rozšířenou o anglický jazyk.
Vzdělávání zajišťují 2 speciální pedagožky (třídní učitelky) :
I.P  Mgr. Miloslava Růžičková,  II.P  Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Další učitelky: Mgr. Radka Čížková Šebesta (angličtina)
3 asistentky pedagoga: Hana Matějková Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková (e-mail: rmiloslava@seznam.cz)
Asistentky pedagoga: Hana Matějková a Jana Michalová

Třída I. P: celkem 8 žáků (7 chlapců a  1 dívka)

1., 2. a 3. ročník základní školy praktické5 žáků – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s přílohou pro žáky s LMP a motivačním názvem „Škola pro všechny“
2. a 5. ročník základní školy speciální
– 2 žáci – vzděláváni podle ŠVP ZŠS I. díl s motivačním názvem „Škola do života“
4. ročník základní školy speciální
– 1 žák– vzděláváni podle ŠVP ZŠS II. díl s motivačním názvem „Škola k samostatnosti“.

2. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová

Třída II. P: celkem 9 žáků (3 chlapci a  6 děvčat)

4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník základní školy praktické8 žáků – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s přílohou pro žáky s LMP a motivačním názvem „Škola pro všechny“
9. ročník základní školy speciální
1 žák – vzděláváni podle ŠVP ZŠS I. díl s motivačním názvem „Škola do života“.

Školní rok 2015/16 ve speciálních třídách pro žáky s postižením

Třídy I.P a II.P jsou třídy základní školy, kde jsou integrovaní žáci s lehkým, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením více vadami a autismem.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy praktické a speciální s motivačními názvy:
„Škola pro všechny“, „Škola do života“, „Škola k samostatnosti“.
Vzdělávání zajišťují 2 speciální pedagožky (třídní učitelky) :
I.P  Mgr. Miloslava Růžičková,  II.P  Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Další učitelky: Radka Čížková Šebesta (angličtina), Mgr. Olga Široká (řečová výchova), Bc. Milana Pelajová
3 asistentky pedagoga: Bc. Milana Pelajová,  Jana Michalová, Zdeňka Dočekalová

1. P
Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková
Asistentky pedagoga: Bc. Milana Pelajová a Jana Michalová
Třídní důvěrník: paní Olga Papežová

Třída I. P: celkem 10 žáků (7 chlapců a  3 děvčata)

1. a 2. ročník základní školy praktické6 žáků – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s přílohou pro žáky s LMP a motivačním názvem „Škola pro všechny“
4.  ročník základní školy speciální
– 1 žák – vzděláváni podle ŠVP ZŠS I. díl s motivačním názvem „Škola do života“
3. a 10. ročník základní školy speciální
– 3 žáci– vzděláváni podle ŠVP ZŠS II. díl s motivačním názvem „Škola k samostatnosti“.

2. P
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Rozmahelová
Asistentka pedagoga: Zdeňka Dočekalová

Třída II. P: celkem 9 žáků (3 chlapci a  6 děvčat)

3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročník základní školy praktické8 žáků – vzděláváni podle ŠVP ZŠ Miroslav s přílohou pro žáky s LMP a motivačním názvem „Škola pro všechny“
8. ročník základní školy speciální
1 žák – vzděláváni podle ŠVP ZŠS I. díl s motivačním názvem „Škola do života“.

Školní rok 2014/15 ve speciálních třídách pro žáky s postižením

Třídy I.P a II.P jsou třídy základní školy, kde jsou integrovaní žáci s lehkým, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní školy speciální s motivačními názvy:

„Škola pro všechny“, „Škola do života“, „Škola k samostatnosti“

Vzdělávání zajišťují 2 speciální pedagožky (třídní učitelky) :

I.P  Mgr. Miloslava Růžičková,  II.P  Mgr. Helena Halášková

Další učitelky: Jana Nohová (angličtina), Bc. Milana Pelajová

2 asistentky pedagoga: Bc. Milana Pelajová a Jana Michalová

1. P

Třídní učitelka Mgr. Miloslava Růžičková

Asistentky pedagoga: Bc. Milana Pelajová a Jana Michalová

Třídní důvěrník: paní Olga Papežová

Třída I. P: celkem 10 žáků (5 chlapců a  5 děvčat)

1., 2. a 3. ročník základní školy praktické4 žáci – vzděláváni podle ŠVP „Škola pro všechny“

3. a 7. ročník základní školy speciální – 2 žáci – vzděláváni podle ŠVP „Škola do života“

3., 9. a 10. ročník základní školy speciální – 4 žáci– vzděláváni podle ŠVP „Škola k samostatnosti“