Hrajeme na BOOMWHACKERS

Boomwhackers jsou barevně odlišné plastové trubky, laděné na určité tóny – díky odlišné délce, které jsou určené na edukační i zábavné účely.
Hraní na Boomwhackers je snadné i bez předchozí zkušenosti s hudbou nebo rytmem. Je dokázáno, že skupinové bubnování odbourává stres a posiluje imunitu, stmeluje kolektiv.
Toto bylo hlavním cílem páteční muzikofiletiky v Rubikonu.
Žáci našich speciálních tříd měli možnost poprvé si na „barevné trubky“ sáhnout, ve formě hudebních hádanek si poslechnout a posléze vyzkoušet hru na tento netradiční hudební nástroj.

Perfektně nám to šlo.

Mgr. Miloslava Růžičková

Výuka a aktivity v Rubikonu

I v letošním školním roce se pravidelně scházíme v „Rubikonu“, (projekt SVČ Miroslav
pro jedince se SVP – „Když pomoci můžeme, tak pomoci musíme“).
Na první schůzku jsme si připravili pro kamarády překvapení – pohádku „O červené Karkulce“.pohádkaPotom jsme využili krásného slunečného počasí
ke sportovhrajeme2hrajemeání.

 

 

 

 

Na druhé schůzce se děti z 1. P a 3. P učily zacházet v kuchyňce s některými spotřebiči
a nářadím (připravily všem teplou svačinku) a potom výtvarně relaxovaly v ateliéru.IMG_20171020_092409 IMG_20171020_092439

 

 

 

 

 

 

IMG_20171020_111558