Kontakty

  • výchovný poradce Mgr. Lenka Biberlová

biberloval@zsmiroslav.cz           775 282 212

Konzultační hodiny – pondělí 7.45-9.30 , čtvrtek 14.00-16.00 nebo v jinou dobu na základě telefonické dohody

  • speciální pedagožka  Mgr. Miloslava Růžičková

ruzickovam@zsmiroslav.cz         604 468 505

Konzultační hodiny čtvrtek – 14.00 – 16.00 hodin
nebo v jinou dobu na základě telefonické dohody.