Vznik a vývoj života

život vznikl pravděpodobně ve vodě látky anorganické (neústrojné)  látky organické (ústrojné)  jednobuněčné organismy  mnohobuněčné organismy

Buňka

 •  základní stavební a funkční jednotka organismů

Cytoplazma

 • polotekutá hmota tvořící obsah buňky

 • obsahuje ústroječky (organely) Buněčná stěna

 • ochrana buňky

 • určuje tvar buňky

Plazmatická membrána

 • zajišťuje výměnu látek s okolím

 • polopropustná – propouští jen některé látky

Jádro

 • řídí činnost buňky a její rozmnožování

 • nese dědičnou informaci Mitochondrie

 • energetické centrum buňky

 • místo buněčného dýchání Chloroplasty

 • obsahují zelené barvivo chlorofyl

 • probíhá zde fotosyntéza

Vakuoly

 • obsahují buněčnou šťávu

Podmínky života

 • voda

 • kyslík

 • slunce

 • živiny

Projevy života

 • dýchání

 • příjem vody a potravy

 • vylučování odpadních látek

 • rozmnožování

 • růst a vývoj