Výpočty

Vyčíslování rovnic – zákon zachování hmotnosti, molární hmotnost, relativní atomová hmotnost,  látkové množství a koncentrace, hmotnostní (procentuální) zlomek prvků ve sloučenině. Nosit si MFCH tabulky pro vyhledávání molární hmotnosti, přihlásit se do google classroom přes zvací odkaz.

Soli

Znát jednotlivé zástupce a skupiny solí a jejich využití, rozdělení solí, orientovat se v názvosloví solí.

Zápis je k dispozici na sdíleném disku.

Hydroxidy

Jsou to žíraviny, vodné roztoky – louhy.

hydroxid sodný NaOH – bílá pevná látka, výroba mýdel, papíru, čištění odpadních potrubí.

hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (tzv. hašené vápno)bílá pevná látka, málo rozpustná, použití: cukrovary, papírny, součást malty

Kyseliny

kyselina chlorovodíková HCl- 35%, používá se k očištění kovů před pájením, k odstraňování vodního kamene (záchody), máme ji v žaludku (0,4%).

kyselina sírová H2SO4 surovina síra, 96-98%, v ovzduší je příčinou kyselých dešťů,  výroba průmyslových hnojiv, plastů, náplň autobaterií

kyselina dusičná HNO3- 65%, výroba průmyslových hnojiv, plastů, výbušnin

kyselina uhličitá H2CO3 – součást perlivých nápojů

Při práci s kyselinou je nutné používat ochranné pomůcky a při míchání nikdy nelít vodu do kyseliny!