6.A,B – základní informace

Pravidla pro hodnocení žáků: aktivita a práce v hodinách, vedení poznámek a zápisů v sešitě, skupinová práce, výsledky z písemného zkoušení.