Uzavření základních škol od pondělí 1. března 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodla vláda o opětovném uzavření základních škol od 1. března 2021.

  • Žáci 1., 2. ročníku, 1., 2. a 3. P přecházejí opět na distanční výuku.

  • Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím aplikace Bakaláři a výuka bude probíhat v prostředí Google Meet.

  • Sledujte prosím každý den informace od třídních učitelek.

Školní jídelna

  • V pondělí si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11.00 do 12.30 hodin

  • Od úterý 2. 3. 2021  jsou všichni žáci odhlášeni z obědů.

  • Pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit v pondělí 1.3.2021 do 14.00  hodin nebo kterýkoli další den do 14.00 hodin  na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů nebo vedoucí školní jídelny paní Krulové na email: krulovam@zsmiroslav.cz.  nebo na tel. 515 333 173.

  • Cena oběda se nemění.

  • Oběd bude  vydáván pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 12.30

  • Popř. si můžete v jídelně nechat předchozí den nebo ráno prázdný jídlonosič, který si můžete vyzvednout kdykoliv po 11 hodině. Musí na něm být napsané příjmení, jméno a třída žáka.

Přeji Vám hodně zdraví  a trpělivosti

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy