Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

2

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Díky této dotaci budou otevřeny kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a bude využíváná ICT technika ve vzdělávání.

 

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.