INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 5. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 5. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

 1. TÝDEN OD 10.5. DO 14.5. 2021 – žáci 6. a 7. ročníku

 1. TÝDEN OD 17.5. DO 21.5. 2021 – žáci 8. a 9. ročníku

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watchv=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují  a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd,

 • třída 6.A bude v učebně 8.A v přízemí,

 • platný rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích během víkendu, 

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

6.A – 13.05 hod.

6.B – 13.15 hod.

6.C – 13.25 hod.

7.A – 13.35 hod.

7.B – 13.40 hod.

Výuka – 2. týden 

 • bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 2. st., kde nad nimi vykonává dohled p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz