INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. 5. 2021 A OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY – DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

Testování

 • žáci 1. stupně budou testování vždy v pondělí, žáci 2. stupně budou testování  vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy neinvazivními antigenními testy pro samoodběr

 • můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 72 hodin

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny

Výuka – 1. stupeň – POZOR ZMĚNA 

 • dle platného rozvrhu v Bakalářích

 • ráno žáci již nečekajÍ před budovou školy na paní učitelku, ale vcházejí volně do šatny a do svých tříd

Výuka – 2. stupeň 

 • žáci 8. a 9. ročníku - dle upraveného rozvrhu – viz Bakaláři

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd

 • třída 8.B v učebně 7.B,  8.C bude v učebně D a třída 9.A bude v učebně 7.A a 9.B v učebně 6.C v přízemí

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

8.A,B,C – 13.25

3.P – 13.30

9.A, B – 13.35

Ranní  družina – POZOR ZMĚNA

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin dle běžného režimu, a to:

 • žáci 1. – 3. ročníku a speciálních tříd jdou do budovy ŠD

 • žáci 4. – 9. ročníku jdou na budově 2. stupně do učebny 7.B v přízemí

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do ranní družiny

Odpolední družina – POZOR ZMĚNA 

 • mohou chodit všichni přihlášení žáci

 • protože se obnovuje činnost SVČ a ZUŠ, vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod.

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme

1.A, B, C – p. vychovatelka Vostalová a Svobodová v ŠD1 a ŠD2 – budova ŠD

2.A,B – p. vychovatelka Koubková v ŠD 3 – budova ŠD

3 A,B – p. vychovatelka Leitnerová v ŠD 4 – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

4.A,B – p. asistentka Málková – učebna AjBo – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz