Poslední zvonění žáků 9. ročníku 28. června 2024

V pátek 28. června 2024 jsme se rozloučili s 65 žáky 9. ročníku. Za zvuku školního zvonění a potlesku ostatních žáků školy opustili naše brány nejen deváťáci, ale také žáci 5. a 7. ročníku odcházející na víceletá gymnázia či sportovní školy. Do další etapy života jim přejeme mnoho úspěchů, ať jsou spokojení v nových školách a rádi se k nám vrací.