Červen 2024 ve školní družině

Poslední měsíc ve školním roce jsme pokračovali ve Dni dětí. Celý týden jsme plnili úkoly a hádali hádanky, které si pro nás paní vychovatelky připravily. Vyráběli jsme ze zapékací fólie a dodělávali poslední výrobky z pryskyřice. Také jsme ozdobili náš park před školní družinkou malováním na strečovou fólii. Soutěžili jsme o švihadlového a koloběžkového krále. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici, kde jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací. Mohli jsme si vyzkoušet helmu a oblečení, nakoukli jsme také do hasičského automobilu. Dále jsme absolvovali prohlídku Miroslavského zámku, prošli jsme nádvoří, bývalé vězení a další místnosti. Na konci měsíce jsme dostali sladkou odměnu v době cukrové vaty a lívanců. Těšíme se na další školní rok.
Děti a vychovatelky ŠD

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1