Slavnostní přivítání prvňáčků na radnici

Miroslavští vítali prvňáčky!!

Jak už bývá v Miroslavi každým rokem tradicí, tak i letos byli prvňáčci slavnostně přivítáni na místním Městském úřadě. Na radnici se sešlo hned 25 nedočkavých prvňáčků. Přivítala je samotná starostka města Miroslav paní Bc. Eliška Nohavicová, místostarosta pan Petr Augusta aDSCN2848 rovněž ředitelka Základní školy Miroslav paní Mgr. Jana Kadlecová. Druháci si pod vedením svých třídních učitelek přichystali pro své kamarády krátké vystoupení básniček a písničky. Při příchodu na městský úřad se na prvňáčky usmálo hezké sluníčko z jednatelství České pojišťovny v Miroslavi paní Ludmily Janíčkové, která si pro ně připravila moc pěkné dárky. Po slavnostním ceremoniálu se žáčků ujaly jejich třídní učitelky. 1.A povede paní učitelka Mgr. Jana Benešová a o 1.B se bude starat paní učitelka Mgr. Irena Náhlíková.

Všem prvňáčkům přejeme jen šťastné vykročení do školního světa!

Mgr. Vladimíra Vančurová

Naši noví prvňáčci

Tradiční přivítání představiteli města a školy v Miroslavi mají za sebou i letošní prvňáčci. Do obřadní síně miroslavské radnice   jich v pondělí 3. září 2018 dorazilo, spolu se svými rodiči a mnohdy i prarodiči, celkem 33 ze dvou letos otevřených prvních tříd. Vstup do školy je pro děti a jejich blízké výjimečnou a slavnostní událostí, proto pro ně i jejich spolužáci ze druhých tříd, pod vedením třídních učitelek, připravili krásné vystoupení, aby předvedli, co se během jednoho školního roku ve škole naučili.

Nechybělo ani „Sluníčko“ z České pojišťovny, od nějž všichni dostali pěkný dárek na památku a nádhernou sluníčkovou medaili. Ačkoliv předpověď počasí hlásila ošklivé a deštivé počasí, sluníčko se nenechalo zastínit dešťovými mraky a doprovodilo prvňáčky na jejich první cestě do školy, kde je přivítaly jejich nové a usměvavé paní učitelky, Mgr. Vladimíra Vančurová/1.A/  a Mgr. Jana Pavlů /1.B/.

Všem se ve školních lavicích moc líbilo, dokonce si namalovali i první školní obrázek a těšili se na další společný den ve škole. Ne každý si uvědomuje důležitost tohoto kroku, není vůbec jednoduché přiblížit se dětskému vidění světa a je mnohem obtížnější se snažit ovlivnit dětský pohled na svět správným směrem. Proto mějme všichni na paměti:

„Žije – li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.“

„Žije – li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat.“

„Je – li dítě při učení vedeno k činnosti, učí se dávat pozor.“

„Je – li dítě chváleno, učí se uznávat druhé.“

„Je -li dítě vedeno k sebekontrole, učí se kombinovat a myslet.“

„Je – li dítě přijímáno a obklopováno přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku.“

Snad se nám to všem společně podaří.

Mgr. Jana Pavlů

Slavnostní přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků (1)V pondělí 4. září začal pro všechny děti školou povinné nový školní rok. Slavnostním dnem bylo pondělí zejména pro 44 prvňáčků, kteří byli přivítání na Městském úřadu v Miroslavi zástupci města – starostou Ing. Augustinem Formanem a místostarostou panem Romanem Volfem, ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Mácou a jejich třídními učitelkami Mgr. Helenou Klejdusovou (1.B), Mgr. Helenou Šimšovou (1.A) a Mgr. Miloslavou Růžičkovou (1.P).

V prostorách úřadu vítalo děti a jejich doprovod SLUNÍČKO z jednatelství České pojišťovny paní Ludmily Janíčkové, které prvňáčkům rozdávalo tašku plnou dárků včetně krásného trička s logem sluníčka a nápisem Prvňáček 2017. Pozdravit prvňáčky přišli i žáci druhých tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili pěkné kulturní vystoupení.

Po slavnostním zahájení se prvňáčci přemístili se svými třídními učitelkami do malé budovy školy, kde na ně čekaly připravené a vyzdobené třídy s dalšími dárečky v podobě novotou vonících učebnic, sešitů a dalších školních pomůcek.

Děkujeme žákům druhých tříd a jejich paní učitelkám O. Široké a Z. Novotné za kulturní program, paní vychovatelce Haně Svobodové za organizační pomoc „sluníčkového dopoledne“ a za sponzorské dary paní Ludmile Janíčkové, firmě Bovys – Ovoce do škol a městu Miroslav.

Mgr.Olga Široká

Naši prvňáčci

01Čtvrtek 1. září byl slavnostním dnem zejména pro děti, které šly do školy poprvé. Zahájení školního roku probíhalo v zasedací místnosti MěÚ v Miroslavi, kde prvňáčky, jejich rodiče, ale i prarodiče, přivítali ředitel školy Mgr. Jaroslav Máca, starosta města Ing. Augustin Forman a místostarosta pan Roman Volf. Novým žáčkům se představily i jejich třídní učitelky Mgr. Zdenka Novotná (1. A) a Mgr. Olga Široká (1. B). Pozdravit prvňáčky přišli i žáci druhých tříd, kteří si pro mladší kamarády připravili pěkný kulturní program. Celé slavnostní zahájení moderovala žákyně 6. ročníku Ivanka Veselá.

 V závěru uvítacího ceremoniálu obdrželi prvňáčci plnou tašku dárečků od SLUNÍČKA z jednatelství České pojišťovny paní Ludmily Janíčkové, které všechny vítalo hned při vstupu na MěÚ. Mezi dárečky našly děti krásné tričko s logem sluníčka a nápisem Prvňáček 2016, pokladničku, pexeso, pastelky, bezpečnostní vestu, pásek, odrazku a ventilky. Za dárečky i finanční obnos v částce 1000,- Kč pro každou první třídu paní Janíčkové velmi děkujeme.

Po slavnostním zahájení se prvňáčci přemístili se svými třídními učitelkami do malé budovy školy, kde na ně čekaly připravené a vyzdobené třídy s dalšími dárečky v podobě učebnic, sešitů a dalších školních pomůcek. Poděkování patří i Papírnictví Kmentová za sponzorský dárek v podobě písmenkových omalovánek se samolepkami a bombičkového pera.

                                                                                                   Třídní učitelky prvních tříd

Slavnostní zahájení školního roku 2013_14

V pondělí 2. září 2013 se stalo slavnostním dnem převážně pro děti, které šly do první třídy. Prvňáčky, jejich rodiče, ale i babičky a dědečky, přivítali v zasedací místnosti na MěÚ nejdříve ředitel školy Mgr. Jaroslav Máca, poté starosta města Ing. Augustin Forman a místostarosta pan Roman Volf. Moderátorkou slavnostního zahájení byla žákyně 3. ročníku Antonie Michalová a pěkný kulturní program připravili dětem jejich starší kamarádi z druhé třídy. Moc hezky se s dětmi přivítaly i jejich třídní učitelky Mgr. Helena Šimšová (1.A), Mgr. Helena Klejdusová (1.B) a Mgr. Miloslava Růžičková (1.P).

P1100404 P1100398