REGIONÁLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2020

Ve středu 12. února se uskutečnil již VIII. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu.

Celkem 36 recitátorů z osmi ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Mor. Krumlov-Klášterní, Dolní Dubňany, Vedrovice, Skalice, Miroslav – soutěžilo v pěti kategoriích. Pětičlennou porotu tvořily bývalé či současné p. učitelky českého jazyka z II. stupně naší ZŠ: Ludmila Schlesingerová, Adéla Hlávková, Věra Ševčíková a Jana Teplíková. Za Městskou knihovnu v Miroslavi zasedla v porotě paní Miluše Hrbová. Děkujeme porotě za její čas a nelehké rozhodování.

I. kategorie – žáci 1. tříd20200212_155054(0)

1. místo: Marie Drastíková (ZŠ Miroslav)

2. místo: Adéla Králová (ZŠ Olbramovice)

3. místo: Jan Pecina (ZŠ Dolní Dubňany)

II. kategorie – žáci 2. tříd20200212_155328

1. místo: Vojtěch Toufar (ZŠ Miroslav)

2. místo: Jiří Fiala (ZŠ Mor. Krumlov-Klášterní)

3. místo: Matyáš Mráz (ZŠ Dolní Dubňany)

Diplom a zvláštní cenu za vynikající přednes získali Daniela Horáková a Lukáš Fiala ze ZŠ Olbramovice.

III. kategorie – žáci 3. tříd20200212_155451

1. místo: Michaela Hlaváčová (ZŠ Hostěradice)

2. místo: Julie Hájková (ZŠ Mor. Krumlov-Klášterní)

3. místo: Daniel Janderka (ZŠ Vedrovice)

IV. kategorie – žáci 4. tříd20200212_155626

1. místo: Karolína Julie Široká (ZŠ Mor. Krumlov-Klášterní)

2. místo: Lenka Benešová (ZŠ Miroslav)

3. místo: Tomáš Kuchařík (ZŠ Vedrovice)

V. kategorie – žáci 5. tříd                                                      

1. místo: Elisabeta Chárová (ZŠ Dolní Dubňany)20200212_155831

Anežka Pecinová (ZŠ Dolní Dubňany)

2. místo: Eliška Dostálová (ZŠ Miroslav)

3. místo: Tereza Garčinská (ZŠ Prosiměřice)

Vítězové všech kategorií obdrželi diplomy a knihy. Všichni účastníci recitační soutěže si pak odnášeli pamětní list a jako dáreček záložku do knihy, kterou jim vyrobili žáci 4.B.

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně děkujeme za přípravu a organizaci regionálního kola recitační soutěže.

Mgr. Olga Široká

Školní kolo recitační soutěže 2020

Ve středu 29. ledna se uskutečnilo v malé budově I. stupně školní kolo recitační soutěže. Recitačního klání se zúčastnilo celkem 30 žáků 1.-5. ročníku a speciální třídy, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Velké poděkování patří porotě složené z p. učitelek na penzi: Jarmile Kopečkové, Věře Ševčíkové a Janě Teplíkové, za jejich nelehké rozhodování. Dále p. uč. Janě Pavlů, která celou soutěž moderovala, a v neposlední řadě děkujeme třídním učitelkám za přípravu recitátorů.

Výsledky školního kola:

20200129_144007I. kategorie – 1. ročník

1. místo     Amálie Nováková  (1.B)

2. místo     Marie Drastíková  (1.A)

3. místo     Toby Kunc  (1.A)

 

 

 

20200129_144115II. kategorie – 2. a 3.ročník

1. místo     Vojtěch Toufar  (2.B)

2. místo     Eliáš Jelínek  (2.A)

3. místo     Leontýna Vráblíková (3.B)

 

 

 

 III. kategorie – 4. a 5. ročník

1. místo     Lenka Benešová (4.A)

2. místo     Eliška Dostálová (5.A) a Denisa Kounická (4.B)

3. místo     Anna Kristýna Němcová (4.B) a Alex Oliva  (4.B)

20200129_144255

Diplom za pěkný přednes obdrželi i Libor Lauš a Tomáš Dvořák, žáci 1.P.

20200129_144404

Gratulujeme!

 

Za žáky a p. učitelky Mgr. Olga Široká

 

Recitační soutěž DĚTSKÁ SCÉNA 2019

 V úterý 26.3.2019 se uskutečnil 48.ročník okresního kola v recitaci Dětská scéna 2019.

V I . kategorii 2. a 3. tříd se z 24 žáků umístil na 2. místě Vojtěch Hlávka a Kristýna Novotná obdržela Čestné uznání poroty.

 V II. kategorii 4. a 5. tříd se zúčastnilo 35 žáků, mezi nimiž naši školu reprezentovaly žákyně Sabina Balážová a Madlen Krulová.

 Svůj podíl na úspěchu mají také paní učitelky : Náhlíková Irena , Šimšová Helena , Široká Olga.

 Děkujeme našim žákům za reprezentaci naší školy a výhercům blahopřejeme!

 

Okrskové kolo recitační soutěže 7.3.2019

DSCF4950V úterý 7. března 2019 se uskutečnil již VII. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu.

Celkem 36 recitátorů z deseti ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Mor. Krumlov-Klášterní, Mor. Krumlov-Ivančická, Dolní Dubňany, Bohutice, Vedrovice, Skalice, Miroslav, soutěžilo ve třech kategoriích.  Porota, ve složení Jana Schubertová, Jarmila Kopečková, Miluše Hrbová, Jana Teplíková a Bohumil Bubeník, to neměla vůbec lehké a rozhodla takto:

I. kategorie – žáci 1. tříd

1. místo: Matouš Bezděk (ZŠ Miroslav)

2. místo: Dominik Kryštof (ZŠ Prosiměřice)

3. místo: Kryštof Janků (ZŠ Miroslav)

II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd

1. místo: Lenka Benešová (ZŠ Miroslav)

2. místo: Jan Balík (ZŠ Hostěradice)

3. místo: Michaela Hlaváčová (ZŠ Hostěradice) a Eliška Tomková (ZŠ Vedrovice)

III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd

1. místo: Markéta Janderková (ZŠ M. Krumlov-Klášterní)

               Elisabeta Chárová (ZŠ Dolní Dubňany)

2. místo: Filip Buchta (ZŠ Hostěradice) a Oliver Vejvalka (ZŠ M. Krumlov-Ivančická)

               Madlen Krulová (ZŠ Miroslav)

3. místo: Veronika Čurdová a Anežka Pecinová  (ZŠ Dolní Dubňany)

Diplom a zvláštní cenu za vynikající přednes získala Marie Krejcarová (ZŠ Prosiměřice).

Vítězové všech kategorií obdrželi diplomy a knihy. Všichni účastníci recitační soutěže si pak odnášeli pamětní list a jako dáreček záložku do knihy, kterou jim vyrobili žáci 3.B.

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně děkujeme za přípravu a organizaci regionálního kola recitační soutěže.

Mgr. Olga Široká

Školní kolo recitační soutěže 19.2.2019

DSCF4683V úterý 19. února 2019 se uskutečnilo v malé budově I. stupně školní kolo recitační soutěže. Recitačního klání se zúčastnilo celkem 25 žáků 1.-5. ročníku, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Velké poděkování patří porotě z  řad češtinářek II. stupně, p. uč. Ševčíkové, Schlesingerové a Teplíkové, za jejich nelehké rozhodování. Dále p. uč. Janě Pavlů, která celou soutěž moderovala, a v neposlední řadě děkujeme třídním učitelkám za přípravu recitátorů.

Výsledky školního kola:

I. kategorie – 1. ročník

1. místo      Tereza Formannová  (1.A)

2. místo      Matouš Bezděk  (1.A)

3. místo      Kryštof Janků  (1.A)

II. kategorie – 2. a 3. ročník

1. místo     Kristýna Novotná  (3.B)

2. místo     Vojtěch Hlávka  (2.A)

3. místo     Lenka Benešová (3.A), Adéla Lapešová  (2.A)

III. kategorie – 4. a 5. ročník

1. místo      Robin Lipovský (5.B)

2. místo      Sabina Balážová (5.A)

3. místo      Madlen Krulová  (5.A)

Gratulujeme!

regionálním kole recitační soutěže, která se uskuteční  7. března  v Miroslavi, budou naši školu reprezentovat tito žáci: Formannová, Bezděk, Benešová, Lapešová a Krulová.

okresním kole „Dětská scéna 2019“, které proběhne 26. března ve Znojmě, nás budou reprezentovat vítězové II. a III. kategorie: Novotná, Hlávka, Lipovský a Balážová.

Přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Olga Široká

„Dětská scéna 2018″ – Okresní kolo recitační soutěže

Rok se s rokem sešel a v úterý 27. března se ve Znojmě konal již 47. ročník oblastní přehlídky dětských recitátorů s názvem „Dětská scéna 2018″. Základní školu Miroslav v I. kategorii reprezentovaly tyto dívky: Lenka Benešová z 2.A a Kristýna Novotná z 2.B. Za II. kategorii se představili: Madlen Krulová ze 4. A a Vojtěch Bartoněk z 5. A. Ve velké konkurenci obsadila Kristýna Novotná s básní Čert a Káča od Michala Černíka krásné třetí místo.wer

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších recitátorských úspěchů.

Mgr. Vladimíra Hrušková

Regionální kolo recitační soutěže 1.3.2018

IMG_3929Ve čtvrtek 1. března 2018 se uskutečnil již VI. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu.

Celkem 24 recitátorů z šesti ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Moravský Krumlov-Klášterní, Dolní Dubňany, Miroslav – se utkalo v recitačním klání. Porota ve složení: Jana Schubertová, Jarmila Kopečková, Miluše Hrbová a Jakub Popela měla opravdu těžké rozhodování. A jak to nakonec všechno dopadlo? Soutěžilo se ve třech kategoriích. ZŠ Miroslav reprezentovali žáci, kteří se ve školním kole umístili na krásném druhém místě. (Vítězové školního kola, žáci 2. – 5. ročníku, budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 27. března ve Znojmě).

I. kategorie – žáci 1. tříd

1. místo a diplom za pěkný přednes získaly:

Eva Kadlecová a Eliška Křečková (ZŠ Miroslav)

Laura Veselá (ZŠ Olbramovice)

Barbora Kadlecová (ZŠ Hostěradice)

II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd

1. místo: Eliška Dostálová (ZŠ Miroslav)

2. místo: Lenka Benešová (ZŠ Miroslav), Elisabet Chárová (ZŠ D. Dubňany)

3. místo: Elisa Dvořáčková (M. Krumlov-Klášterní), Oldřich Horčica (ZŠ Olbramovice)

III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd

1. místo: Roman Schaur (ZŠ Hostěradice), Robin Lipovský (ZŠ Miroslav)

2. místo: Markéta Janderková (ZŠ M. Krumlov-Klášterní)

3. místo: Marie Krejcarová (ZŠ Prosiměřice)

Vítězové všech kategorií obdrželi diplomy a knihy. Všichni účastníci recitační soutěže si odnášeli na památku malý dáreček a pamětní list.

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně za přípravu a organizaci regionálního kola recitační soutěže.

Mgr. Olga Široká

Školní kolo recitační soutěže 2018

imageV pátek 16. února 2018 se na 1. stupni základní školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v 5 kategoriích: 1.,2.,3.,4. a 5. tříd. V tělocvičně odrecitovalo celkem 21 recitátorů a recitátorek. Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. stupně, neměla vůbec jednoduchou úlohu, vybrat nejlepší recitátorku či recitátora jednotlivých ročníků.

A to jsou oni:

1. ročník

1. místo      Eva Kadlecová  (1.A)

2. místo       Eliška Křečková  (1.A)

3. místo       Tobiáš Jakub Sedláček  (1.B)

2. ročník

1. místo     Kristýna Novotná  (2.B)

2. místo     Lenka Benešová  (2.A)

3. místo     Anna Kristýna Němcová  (2.B)

3. ročník

1. místo   Eliška Dostálová  (3.A)

2. místo   Ingrid Bortlová  (3.A)

3. místo   Tereza Vlčková  (3.B)

4.ročník

1. místo   Madlen Krulová  (4.A)

2. místo   Robin Lipovský  (4.B)

3. místo   Lenka Počarovská  (4.B)

5. ročník

1. místo   Vojtěch Bartoněk  (5.A)

2. místo   Eliška Karlová  (5.A)

3. místo   Klára Rybarová  (5.B)

Gratulujeme!

Mgr. Jana Benešová

Okresní kolo recitační soutěže

V úterý 28. března se uskutečnil ve Znojmě již 46. ročník okresního kola v recitaci „Dětská scéna 2017“. A naši žáci byli opět velice úspěšní. V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd reprezentovali naši školu Naďa Benešová (3.A) a Robin Lipovský (3.B). V početné konkurenci 26 recitátorů skončila Naďa Benešová na krásném 2. místě a Robin Lipovský získal Čestné uznání poroty. Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd soutěžili Eliška Karlová a Vojtěch Bartoněk (oba ze 4.A). Ve velké konkurenci 32 soutěžících získala Čestné uznání poroty za svůj přednes také Eliška Karlová.

Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Olga Široká

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 23. února 2017 se uskutečnil již 5. ročník okrskového kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu.

Celkem 33 recitátorů z osmi ZŠ – Hostěradice, Skalice, Prosiměřice, Olbramovice, Jiřice, Moravský Krumlov-Ivančická, Moravský Krumlov-Klášterní, Miroslav – soutěžilo o cenné diplomy. Porota ve složení: Martina Výhodová (vedoucí dramat. oboru ZUŠ), Miluše Hrbová, Jana Schubertová a Jakub Popela měla opravdu těžké rozhodování. A jak to nakonec všechno dopadlo? Soutěžilo se sice ve třech kategoriích, ale pro velký počet šikovných recitátorů se nakonec porota rozhodla ohodnotit každý ročník zvlášť.

Žáci 1. tříd (I. kategorie)

 1.  místo: Tomáš Sýkora (ZŠ Miroslav)
 2. místo: Jakub Čemerka (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 3. místo: František Jurásek (ZŠ Prosiměřice)

Čestné uznání: Jan Balík (ZŠ Hostěradice), Roman Matějka (ZŠ MK, Ivančická)

 Žáci 2. tříd (II. kategorie)

 1.  místo: Tomáš Dvořák (ZŠ Miroslav)
 2.  místo: Jolana Markusová (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 3. místo: Viktorie Romanová (ZŠ Jiřice)

Čestné uznání: Lilien Minaříková a Mikuláš Řeřucha (ZŠ Olbramovice)

 Žáci 3. tříd (II. kategorie)

 1.  místo: Markéta Janderková (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 2.  místo: Madlen Krulová (ZŠ Miroslav)
 3. místo: Adéla Trochtová (ZŠ Prosiměřice)

Žáci 4. tříd (III. kategorie)

 1. místo: Marie Anna Kocandová (ZŠ Mor. Krumlov, Ivančická)
 2.  místo: Eliška Karlová (ZŠ Miroslav)
 3.  místo: Natálie Jurásková (ZŠ Prosiměřice)

 Žáci 5. tříd (III. kategorie)

 1. místo: Natálie Jelínková (ZŠ Miroslav)
 2.  místo: Nela Fráňová (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 3. místo: Andrea Lapešová (ZŠ Hostěradice)

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně za přípravu a organizaci okrskové soutěže.

Mgr. Olga Široká

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 31. ledna 2017 se na 1. stupni základní školy nejen vydávalo pololetní vysvědčení, ale konalo se i školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v 5 kategoriích: 1.,2.,3.,4. a 5. tříd. V tělocvičně odrecitovalo celkem 26 recitátorů a recitátorek. Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. stupně, neměla vůbec jednoduchou úlohu, vybrat nejlepší recitátorku či recitátora jednotlivých ročníků, a že bylo z koho vybírat.

A to jsou vítězové:

1. ročník – Tomáš Sýkora (1.B)

2. ročník – Tomáš Dvořák (2.A)

3. ročník – Madlen Krulová (3.A)

4. ročník – Vojtěch Bartoněk (4.A)

5. ročník – Natálie Jelínková (5.A)

Gratulujeme!!!                                                          Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. Jana Benešová

 

 

Okresní kolo recitační soutěže

Okresní kolo recitační soutěže 21.3.2016

V pondělí 21. března se uskutečnil ve Znojmě již 45. ročník okresního kola v recitaci „Dětská scéna 2016“.
V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd reprezentovali naši školu Robin Lipovský (2.B) aVojtěch Bartoněk (3.A). Ve velké konkurenci 28 recitátorů si vybojoval nejvyšší ocenění, a jako jediný  postup do krajského kola, Robin Lipovský.
Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd soutěžili Anežka Němcová (4.A) a Vilém Bednařík (5.A). V početné konkurenci 29 soutěžících získal za svůj přednes Čestné uznání poroty Vilém Bednařík.
   Všem jmenovaným recitátorům blahopřejeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší školy. Žáky na soutěž připravila a doprovodila Mgr. Olga Široká.

 

Regionální kolo recitační soutěže

Regionální kolo recitační soutěže25. února 2016

 

Ve čtvrtek 25. února 2016 se uskutečnil již 4. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol znojemského regionu.

Celkem 28 recitátorů ze sedmi škol z Hostěradic, Lesonic, Olbramovic, Moravského Krumlova-Ivančická, Prosiměřic, Dolních Dubňan a Miroslavi soutěžilo o cenné diplomy. Porota ve složení: Jakub Popela, Miluše Hrbová, Jana Schubertová, Jana Teplíková a Bohumil Bubeník měla opravdu těžké rozhodování. A jak to nakonec všechno dopadlo?

I. kategorie (žáci 1. tříd)

1. místo: Ingrid Bortlová (ZŠ Miroslav)

2. místo: Mikuláš Řeřucha (ZŠ Olbramovice)

3. místo: Anna Vejvalková (ZŠ Dolní Dubňany)

 II. kategorie (žáci 2. a 3. tříd)

1. místo: Natálie Jurásková (ZŠ Prosiměřice)

2. místo: Marie Anna Kocandová (ZŠ Mor. Krumlov)

3. místo: Robin Lipovský (ZŠ Miroslav)

Čestné uznání: Vojtěch Bartoněk (ZŠ Miroslav), Roman Schaur (ZŠ Hostěradice)

 III. kategorie (žáci 4. a 5. tříd)

1. místo: Antonie Michalová (ZŠ Miroslav)

2. místo: Lucie Chaloupková (ZŠ Prosiměřice)

3. místo: Jan Kylián (ZŠ Lesonice)

Čestné uznání: Lucie Sobotková (ZŠ Hostěradice) a Nela Houdková (ZŠ Lesonice)

Všechny soutěžící čekalo zasloužené občerstvení. Recitátoři si odnášeli domů pamětní list, dáreček od miroslavských žáků a knižní odměnu. Za zdařilou akci patří poděkování porotě, paní učitelkám z I. stupně a zástupci školy, kteří recitační soutěž připravili a o všechny se vzorně starali.

Mgr. Olga Široká

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže 23.2.2016

V pondělí 22.února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Celkem recitovali 23 žáci I. stupně ZŠ Miroslav.

První místo získali:

1. ročník – Ingrid Bortlová

2. ročník – Robin Lipovský

3. ročník – Vojtěch Bartoněk

4. ročník -  Natálie Jelínková

5. ročník -  Antonie Michalová

Vítězové postupují do regionálního kola, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 2. v malé budově ZŠ.

Další pořadí:

I. kategorie – žáci 1. tříd: Terezka Vlčková, Eliška Dostálová

II. kategorie – žáci 2. a 3. tříd: Naďa Benešová, Michaela Šušková

III. kategorie – žáci 4. a 5. tříd: Roman Krištof, David Březina

učitelky I. stupně

Okresní kolo recitační soutěžě „DĚTSKÁ SCÉNA 2015“

Ve čtvrtek 17. března se uskutečnil ve Znojmě již 44. ročník přehlídky dětských recitátorů. Naši školu zde reprezentovali žáci I. stupně: Vojtěch Bartoněk (2.A), Anežka Němcová (3.A), Tonička Michalová a Zuzana Vodáková (4.B).

V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd recitovalo celkem 26 dětí. Na krásném 3. místě se umístil Vojtěch Bartoněk a čestné uznání poroty získala za svůj přednes (a jistě za nejkrásnější úsměv) Anežka Němcová.

Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd přednášelo celkem 30 recitátorů. Čestné uznání poroty obdržela za svůj pěkný výkon Tonička Michalová.

Všem recitátorům blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Olga Široká

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 17.3.2015

Okrskové kolo recitační soutěže 5.2.2015

Okrskové kolo recitační soutěže 5.2.2015

Ve čtvrtek 5. února 2015 se uskutečnil již 3. ročník okrskového kola recitační soutěže. Celkem 20 recitátorů z I. stupně ZŠ z Hostěradic, Jiřic, Miroslavi a z Olbramovic soutěžilo    o cenné diplomy. Porota ve složení: Jakub Popela, Miluše Hrbová, Jana Schubertová a Kristýna Klejdusová měla opravdu těžké rozhodování.
A jak to nakonec všechno dopadlo?

I. kategorie (žáci 1. tříd)

1. místo:  Robin Lipovský  ZŠ Miroslav

2. místo:  Naďa Benešová   ZŠ Miroslav

3. místo:  Ondřej Kubík, Sabina Balážová   ZŠ  Miroslav

II. kategorie (žáci 2. a 3. tříd)

1. místo:  Natálie Jelínková  ZŠ Miroslav

2. místo:  Vojtěch Bartoněk  ZŠ Miroslav

3. místo:  Klára Rybarová     ZŠ Miroslav

Čestné uznání: Roman Krištof (ZŠ Miroslav), Ondřej Vaculík (ZŠ Olbramovice), Roman Schauer (ZŠ Hostěradice)

III. kategorie (žáci 4. a 5. tříd)

1. místo:  Zuzana Vodáková  ZŠ Miroslav

2. místo:  Lukáš Pavlíček       ZŠ Jiřice

3. místo:  Vilém Bednařík      ZŠ Miroslav

Čestné uznání: Barbora Dostálová a Nikola Sladká (ZŠ Miroslav)

Všechny soutěžící čekalo zasloužené občerstvení a všichni recitátoři si odnášeli domů pamětní list a knižní odměnu. Za zdařilou akci patří poděkování porotě a paní učitelkám z I. stupně, které recitační soutěž připravily a o všechny se vzorně staraly.

Mgr. Olga Široká

RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2014

Ve čtvrtek 27.2. se uskutečnilo v budově I. stupně ZŠ Miroslav okrskové kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 21 recitátorů ze čtyř škol moravskokrumlovského regionu. Porota, ve složení Bohumil Bubeník, Miluše Hrbová, Jana Teplíková a Jana Schubertová, měla nelehký úkol vybrat a ocenit ty nejlepší recitátory.
Za příjemně strávené odpoledne a pěkný kulturní zážitek je třeba poděkovat všem zúčastněným recitátorům, a především paní učitelkám I. stupně za přípravu a organizaci okrskového kola.

Výsledky okrskového kola v recitaci:
I.  kategorie (žáci 1. tříd):
1. místo: Vojta Bartoněk
2.místo: Klára Rybarová
3. místo: Radka Sovová

II.  kategorie (žáci 2. a 3. tříd):
1. místo: Antonie Michalová
2. místo: Roman Krištof
3. místo: Anežka Němcová

 III. kategorie (žáci 4. a 5. tříd):
1. místo: Ondra Štrauch (ZŠ Olbramovice)
2. místo: Klára Němcová
3. místo: Emma Bednaříková

V úterý 11. března se uskutečnilo ve Znojmě okresní kolo v recitaci „Dětská scéna 2014“.
V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd získala krásné 3. místo Antonie Michalová ze 3.B. Čestné uznání poroty ve stejné kategorii získala Anežka Němcová z 2.B třídy.
Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd se umístila na 1. místě Klára Němcová z 5.B třídy. Poslední zástupce naší školy, Ivana Sobotková, rovněž z 5.B, si přivezla Čestné uznání poroty.
Všem jmenovaným žákyním blahopřejeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší školy.

                                                                                 Za učitelky I. stupně Olga Široká