Drumben – multifunkční didaktická pomůcka do školy

IMG_20210922_100250Co je to drumben? Na to vám odpoví již i naši žáčci z přípravné třídy a samozřejmě i ostatní žáci naší školy… Na konci září k nám totiž již po několikáté zavítal pan Zdeněk Roller se svým workshopem s drumbeny. Děti si vyzkoušely různé druhy bubnování, zahrály si rytmickou ozvěnu a dozvěděly se spoustu zajímavostí i o australském didgeridoo, na které jim pan Roller zahrál. Bubnování všechny nadchlo!

Drumben je originální český výrobek, multifunkční pomůcka ve tvaru válce (hudební nástroj a sedák v jednom) z recyklovaného materiálu, která je pevná k bubnování i sezení a na jehož vývoji se podílel i právě Z. Roller, který pochází ze Znojma. Díky Sdružení rodičů a jejich příspěvku jsme mohli do naší školy koupit 24 drumbenů různé velikosti a proškolením našich pedagogů si tuto pomůcku nejen na bubnování můžeme užívat po celý školní rok. Bubnování uvolňuje napětí, podporuje rozvoj hudebního cítění, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pomáhá v aktivitách posilujících týmovou práci, při nácviku komunikace, harmonizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry a v neposlední řadě rozvíjí kreativitu. Děkujeme Sdružení rodičů za tento dar!Drumben - multifunkční didaktická pomůcka do školy 2

Mgr. Jana Benešová

 

Když rodiče pomáhají

Rodiče, kteří aktivně podporují vzdělávání svých dětí jsou na naší škole vždy vítáni a velmi mě těší, že na miroslavské škole takoví rodiče jsou. Nebojí se nabídnout své zkušenosti, dovednosti nebo podporují různé aktivity školy nějakým hmotným či finančním darem. Tentokrát mohu napsat o štědrém daru paní Horákové (maminka žáků Kuncových), která nám do tříd 3.A a 4.B poslala balíky plné užitečných věcí (řezačky na papír, krabiciKdyž rodiče pomáhají 3 kancelářských papírů, pevné bílé kartičky na popis a výkonné USB flash disky.) Vážím si i aktivity pana V. Antla, který si udělal čas a v rámci výuky “Bezpečná cesta do školy” pro žáky třetích ročníků připravil krátkou přednášku s ukázkou o povinné výbavě silničního kola. Každá taková pomoc je pro nás učitele i žáky příjemným zpestřením výuky a také obohacením vzájemného vztahu mezi žákem, učitelem i rodičem. Všem aktivním rodičům moc děkujeme!

Mgr. Jana Benešová

Když rodiče pomáhají 2Když rodiče pomáhají 1

Desatero pro primární prevenci

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.  Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování.

Po shlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní online kvíz, který si žáci jednoduše vyplní přes online rozhraní.  Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.

Bezpečně na internetu na ZŠ Miroslav

193733552_2847533898845768_3896025130922718865_nV úterý 25.5. 2021 se na naší škole v Miroslavi konal projektový den, který jsme mohli uspořádat díky programu O2 Chytrá škola. V rámci tohoto programu proběhlo již několik přednášek, o kterých jste byli informováni na našich webových stránkách již začátkem školního roku. Tato školení pokračovala i v pondělí 24. 5. 2021.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci s naším partnerem, kterým je organizace  „Nebuď oběť“, zastoupená panem Mgr. Lukášem Látalem. Pod jeho vedením bylo v celé budově školy připraveno 11 stanovišť, které spojovalo stejné téma, jak správně používat moderní technologie, sociální sítě. Jedním slovem, jak se bezpečně pohybovat na internetu.  Role průvodců na jednotlivých stanovištích se zhostili žáci devátých ročníků, kteří ve skupinkách po čtyřech či pěti organizovali všechny úkoly, které na stanovištích bylo třeba plnit. Všichni přistupovali ke svým úkolům velmi zodpovědně a díky tomu se nám projektový den opravdu vydařil.

Této akce se zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých ročníků, kteří byli rozděleni do družstev po 15. Každé družstvo doprovázel jeden vyučující, který pouze dohlížel na dodržování časového harmonogramu. Organizaci měli na starost naši „deváťáci“, kteří v roli instruktorů museli každé zadání vysvětlit, zorganizovat jeho splnění, objasnit jeho účel a důvod. Tak skupiny prošly všech 11 stanovištˇ a úspěšné splnění úkolu bylo zaznamenáno do karty účastníka. Úkoly byly různorodé, od tvoření plakátů, myšlenkových map, přes ztvárnění komiksu nebo natočení krátké filmové scénky. Děti tak mohly uplatnit různé talenty. Družstva byla úspěšná a postupně získala všechny podpisy. Ani pro deváťáky nebyla jejich nová role snadná.  Vysvětlit zadání opakovaně každé skupině, zajistit alespoň trochu potřebné kázně, dohlédnout na zdárný průběh akce není vždy úplně jednoduché. Zkusili si tak práci učitele a odpoledne se cítili už značně unaveni.

Celý projektový den proběhl ve vnitřních prostorách školy. Organizačně byl dost náročný, ale společnými silami se nám podařilo vše zvládnout a užít si ho.

Za všechny zúčastněné

Karin Boháčová, metodik prevence ZŠ Miroslav

Nástrahy internetu z rukou odborníka na naší škole v Miroslavi

Internet představuje v dnešní době již nezbytnou součást společnosti, která však spolu s velkým množstvím výhod nese i negativní stránky této sítě. Při pohybu na internetu totiž můžeme přijít do styku s hrozbami, které bychom měli být schopni rozpoznat a využít vědomosti z oblasti zabývající se ochranou informací tzn. informační bezpečnosti.Nástrahy internetu 1

V rámci našeho grantu O2, Chytrá škola, jsme si pozvali na naší školu odborníka, aby nám vyškolil naše děti a ty byly ušetřeny všech těchto nepříjemných věcí, které se mohou stát, když užíváte sociální sítě a nedodržujete daná pravidla. Tímto odborníkem byl pan Mgr. Lukáš Látal z organizace Nebuď Oběť, který nebyl na naší škole poprvé a věříme, že to nebylo ani naposledy.

 Postupně nám pan Látal vyškolil sedm tříd včetně dohlížejících pedagogů a posléze také pedagogický sbor společně s asistenty pedagogů. S jeho přednáškami se pojily cizí slova jako Kyberšikana, Kybergrooming, Sexting, Kyberstalking. Další věci, které byly také do přednášek zahrnuty, byly názvy jako fake video apod. Pan Látal navštívil naší školu již před dvěma lety. Některé z jeho přednášek jsem absolvovala. Mohu říci, že vzhledem k vyvíjející se technologii se také přednášky a školení pohybují směrem kupředu. Přednášející se snaží zareagovat na rychle vyvíjející se trh a podávat rady, které se týkají nejnovějších nástrah spojených s používáním sociálních sítí.

Děti pozorně sledovaly jeho výklad, protože to bylo téma, které je jim blízké a přednášky byly velmi poutavé. Věřím, že jsme si všichni odnesli nové poznatky a budeme se mnoha z nich řídit, když se budeme na těchto nebezpečných sociálních sítích pohybovat. Jsem přesvědčena, že když budeme alespoň část z nich dodržovat, tak budou pro nás tyto sítě bezpečné. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Látalovi a budeme se těšit opět na jeho návštěvu u nás v Miroslavi.

        Karin Boháčová – Metodik prevence.

Fotogalerie

Neny a Pája 25. a 26. 6. 2019

IMG_4310Dne 25. a 26. června u nás na škole proběhl koncert slavného zpěváka Nenyho, doplněný o sportovní výkony parkouristy Pavla Mackaniče.

Neny byl na naší škole se svým programem „Staň se hrdinou svého života“ již v roce 2017 a letos svůj motivační program zaměřil na téma „ Člověk je tvor společenský“. Během vystoupení vyprávěl Neny svůj životní příběh, zpíval vlastní písničky a celý koncert okořenil Pavel Mackanič svým parkourem.

Oba „kluci“ zapojili do dění celý dav a pár jedinců se dostalo i na pódium. Buď skákali s Pájou, nebo zpívali s Nenym.

Všichni z publika měli možnost předvést to, co umí, ale jen někteří sebrali odvahu a vystoupili, bravo.

Celé dva dny si děti užily, mohly si zde zakoupit upomínkové předměty, vyfotit se jak s Nenym, tak i s Pájou a všichni mohli dostat autogram.

Z mého pohledu to byla velmi povedená akce a děkujeme klukům, že nám takhle zlepšili poslední dny ve škole.

Na celé akci vypomáhali tito žáci: Robin Lipovský a Natka Nováková 5.B, David Březina 8.A, Žaneta Lapešová 8.A a já, Nikol Bystrianská 8.A. Samozřejmě děkujeme paní učitelce Holcrové, protože nebýt jí, tak za námi Neny a Pavel vůbec nepřijeli.

Užijte si prázdniny a zase další školní rok, ahoj!

Autorem tohoto skvělého videa je David Březina, 8.A

Projektové dny 25.a 26.6.2019

IMG_5125Letošní projektové dny se konaly v úterý 25.6. a ve středu 26.6. v okolí školy a letního kina za krásného počasí. Téma, které se promítlo do těchto projektových dnů, bylo POVOLÁNÍ. Každé stanoviště se tedy neslo v duchu jiného povolání. Žáci působící na stanovištích se snažili co nejvíce přiblížit podstatu jimi vybraného povolání a naučit ostatní nové věci. A toto se jim také povedlo. Byla zde stanoviště cukrářů, lékařů, parkouristů, popelářů, herců, policistů, sportovců, zoologů, zedníků a švadlen. Na každém z těchto stanovišť se plnily jak pohybové, manuální, tak vědomostní úkoly, které měly ověřit jak fyzičku, tak vědomosti. Záměrem projektových dnů nebyla jen ukázka různých pracovních oborů, ale také seznámení mladších žáků se staršími. Dětem se tyto dny líbily a odnáší si z nich spoustu zážitků, nových přátel i vzpomínek. I žáci, deváťáci, pracující na stanovištích si tyto dny patřičně užili. Celkově se nám tedy letošní projektové dny povedly a chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za snahu a pomoc.

Eva Skočovská, 9.B

Jak se aktivně bránit při napadení

65194885_2329840743907437_2614695026592055296_nŽákům 9. tříd byl určen preventivní program Jak se aktivně bránit při napadení, který se setkal s velkým úspěchem. Během programu se žáci seznámili s teorií sebeobrany a následně nacvičili několik sebeobranných technik, které mohou prakticky využít v běžném životě. Pod vedením lektora řešili situace spojené s riziky, jako je např. fyzické napadení.

Poděkování patří veliteli Městské policie Moravský Krumlov, panu Rudolfu Fráňovi.

Mgr. Radka Holcrová

Ukliďme Česko, ukliďme Miroslav

Nejen rodiče s dětmi uklidili Miroslav

Ani nepřízeň počasí neodradila maminky se svými ratolestmi, žáky školou povinné, pedagogy a dobrovolníky z řad občanů města, aby se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ u nás letos pod názvem „Rodiče s dětmi uklízejí Miroslav“. Vybaveni teplým oblečením, pevnou obuví, se svačinkou a pitím v batůžku, si na startu úklidu u základní školy vyzvedli pytle, děti i rukavice, vyslechli si důležité bezpečnostní pokyny a vyrazili do terénu. Letošních 32 dobrovolníků sesbíralo v centru a v blízkém okolí města zhruba 50kg odpadu, z toho 25kg odpadu recyklovaného. Cestou jsme narazili na jednu černou skládku a jednu odhozenou pneumatiku, což je celkem potěšující informace. V letošním roce se sběr zaměřil právě na v přírodě volně poházené pneumatiky. Za dobře odvedenou práci si všichni pomocníci opekli u zámeckého ohniště špekáčky, které pro všechny zajistila paní starostka, a protože na nás vykouklo i sluníčko, vyřádili se při společných hrách, třeba ve skákání v pytlích. Všem, kteří přišli, moc děkujeme a těšíme se na další setkání na některé z akcí zaměřených nejen na ochranu přírody.

Mgr. Jana Pavlů

56835636_325917894732306_7679069833513664512_n

Návštěva z NP Podyjí

V uplynulých měsících nás každou středu na 1. stupni naší ZŠ navštěvovala paní Svatava 20190306_083516Holubová z NP Podyjí se svými pomocnicemi z řad studentek Pedagogické školy ve Znojmě. Žáci se hravou formou seznamovali především s rostlinami a se živočichy, kteří obývají území našeho nejmenšího NP v ČR. Nejvíce je bavily připravené praktické úkoly, v nichž tvořili ekosystémy kolem řeky Dyje a jejích meandrů. Tento enviromentální program Správy NP Podyjí s názvem „Národní park přichází do škol“ je určen především pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ. Děti v něm doslova poznávají přírodu všemi smysly a nejenom tu chráněnou. S NP Podyjí rovněž spolupracujeme na projektu „Poznejme a srovnejme přírodu svého bydliště či školy s NP Podyjí“. Smyslem pětiletého projektu je porovnání různých biotopů Miroslavi a nejbližšího okolí s přírodou v Národním parku Podyjí. Do tohoto zajímavého projektu se zapojili letošní prvňáčci. Vybrali si lokalitu zámeckého parku, kde poznávají především flóru a ze svých pozorování pořizují jednoduché záznamy, na které budou postupně navazovat a přiřazovat další zajímavá zákoutí až do 5. třídy, kdy projekt ukončí závěrečnou zprávou. Paní Holubové a jejím pomocnicím moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Za učitelky 1. a 2. třídy

Mgr. Jana Pavlů

Co je kyberšikana?

Únor 2018 006Pondělní dopoledne trávili žáci pátých tříd se zkušenými lektorů ze společnosti „Podané ruce“. Téma, o němž spolu diskutovali, bylo velmi aktuální a zajímavé, protože s kyberšikanou se mohou žáci setkat kdykoliv. Kyberšikana nebo též počítačová šikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefon, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Zahrnuje opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. Oběť vnímá to, co se děje, jako nepříjemné a ubližující. Prevence je důležitá a je třeba o těchto jevech s dětmi neustále diskutovat, abychom je včas odhalili a pomohli jim najít zpět pocit bezpečí, jistoty a soukromí. Internet a digitální zařízení dnes hrají v životě dětí významnou roli. Virtuální světy pronikají stále více do škol i domácností, pomáhejme proto našim dětem lépe se v nich orientovat a bránit se nešvarům, které skrývají.

 Mgr. Jana Pavlů

Neny aneb najdi svou cestu

20171222_113632Je mnoho způsobů jak si předávat informace, zvláště ty, které nás mohou poznamenat na celý život, které nám napomohou splnit si určitý sen, ujasnit si vlastní cíl, nalézt vlastní potenciál. Tuto cestu si musí najít každý sám, ale je dobré, když nám někdo předá vlastní zkušenosti a nabídne techniky jak všeho docílit.

Toto a mnohem více do svého programu NAJDI SVOU CESTU zakomponoval i český raper NENY, který na naší školu zavítal 22.12.2017.

Žákům 5.- 9. ročníku popovídal o svém ne lehkém životě, svých snech, úspěších i pádech. Jeho vystoupení bylo nabito energií, proloženo řadou autorských písní. Do programu se zapojili i žáci, kteří se mohli otevřeně ptát na vše, co je zajímá; měli možnost ukázat, co umí. V závěru programu se vyfotit, získat autogram či si osobně s Nenym popovídat.

A tím to neskončilo! Dále mohou s Nenym komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Pro další podporu a motivaci byl vytvořen FB profil na adrese http://www.facebook.com/najdisvoucestu, kde mohou žáci komunikovat i s kamarády stejného zaměření, získat řadu informací k podpoře osobního rozvoje.

Stop kyberšikaně a netolismu

netolismus 31.10.2017 011Pojmy kyberšikana a netolismus jsou pro mnohé z nás neznámým pojmem, ale přísloví a životní zkušenosti nám říkají „neznalost neomlouvá“. Především děti jsou snadným terčem, mnohdy věří lžím a „kouzelným slovíčkům“, proto je třeba je předem chránit a připravovat na nebezpečí, která na ně číhají doslova na každém kroku.

Netolismu, závislosti na počítači a internetu, naše „moderní“ děti jen stěží odolávají, musíme jim tedy ukázat, jak se bránit a jak čelit tomuto  pokušení.

Mnohem nebezpečnější a těžko rozpoznatelná je kyberšikana. Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií jako jsou např. internet, mobilní telefony aj.

Společnost PODANÉ RUCE proto navštěvuje základní školy, aby žákům, prostřednictvím mladých lektorů, poradila a ukázala, jak se mají zachovat v těchto situacích, na koho se mohou obrátit a koho požádat o pomoc. V úterý, 31.10.2017, si žáci pátých tříd na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se asi cítí člověk závislý na internetu a sociálních sítích, čemu musí čelit zastrašované děti a hlavně poznali, že mohou pomoci, pokud se o něčem takovém dozví, byť jen náhodou z vyprávění kamaráda.

Buďme tedy ostražití a raději těmto nešvarům předcházejme, dětské duše jsou velmi snadno zranitelné.

Mgr. Jana Pavlů

První pomoc na naší škole

 

img_2605Dne 25. 10. 2016 proběhlo interaktivní školení První pomoci pro žáky pátého a osmého ročníku pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno.

Jednalo se o tříhodinový program (hodina teorie a dvě hodiny praktických ukázek a nácviků).

Žáci se v teoretické části seznámili se základními složkami integrovaného záchranného systému, linkami tísňového volání a telefonováním na tyto linky; s první pomocí při zlomeninách, krvácení a při zástavě dechu i krevního oběhu.

V praktické části ošetřovali žilní krvácení, vyzkoušeli si masáž srdce na resuscitační figuríně, transport raněného a nacvičovali si situaci při dopravní nehodě.

Mgr. Radka Holcrová

Když chceš, tak to dokážeš!

Hned v pondělí ráno  po jarních prázdninách proběhl v prostorách naší školní tělocvičny program s názvem „Když chceš, tak to dokážeš“ pod taktovkou skvělého Radka Bangy ze skupiny Gipsy.cz. Povyprávěl nám svůj osobní příběh, příběhy svých příbuzných, kamarádů a známých a kladl různé otázky k zamyšlení. Odcházeli jsem s vědomím, že když chceme, tak to dokážeme, stačí CHTÍT, VĚŘIT A KONAT!