Přijetí žáků na radnici

IMG_4299Ve středu 12.6. bylo pozváno na radnici 55 nejúspěšnějších žáků naší školy, kde převzali ocenění od paní starostky za pečlivou přípravu na vyučovaní, celoroční snahu, aktivitu a práci pro školy, úspěchy v různých předmětových, sportovních i uměleckých soutěžích apod. Poté bylo pro ně připraveno pohoštění, které si všichni užili. Fotogalerie

IMG_4304

Ocenění žáků na radnici

IMG_4582IMG_4587

V úterý 19.6.2017 byli  jako každoročně přijati a oceněni vybraní žáci jednotlivých tříd starostou  města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou  Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi.

Žáky vybírají třídní učitelé na základě různých hledisek, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za příkladný postoj ke vzdělávání, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních, recitačních, výtvarných či vědomostních soutěžích (matematické, biologické, zeměpisné, dějepisné), v dyslektické olympiádě, orientačním běhu, za aktivní přístup při budování pozitivnímu klimatu ve třídě, za aktivní práci ve školním parlamentu, apod.

Děkujeme Kristýně Novotné z 2.B, Madlen Krulové ze 4.A a Robinu Lipovskému ze 4.B, kteří pod vedením p. uč. Široké zahájili přijetí na radnici svým krásným recitačním vystoupením.

Gratulujeme!

Mgr.Jana Kadlecová

Ocenění žáků na radnici

V úterý 20.6.2017 byli  jako každoročně přijati a oceněni vybraní žáci jednotlivých tříd starostou města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou  Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi.

Žáky vybírají třídní učitelé na základě různých hledisek, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za příkladný postoj ke vzdělávání, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních, recitačních, pěveckých, výtvarných či vědomostních soutěžích (matematické, přírodovědné, biologické, zeměpisné, dějepisné), v dyslektické olympiádě, orientačním běhu, plavání, za péči o třídní knihu, stmelování kolektivu, za aktivní práci ve školním parlamentu, pro webové stránky a facebook školy apod.

Gratulujeme!

Mgr.Jana Kadlecová

Ocenění nejlepších žáků na radnici

Ocenění nejlepších žáků na radnici 23.6.2015

V úterý 23.6.2015 byli  přijati a oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd starostou města Romanem Volfem a místostarostou Ing. Augustinem Formanem  na Městském úřadě v  Miroslavi.

Hlediska pro výběr žáků jsou různá, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích, péči o třídní knihu, stmelování kolektivu apod.

Gratulujeme!

Ocenění nejlepších žáků na radnici 3.6.2014

Již tradičně jsou na konci školního přijati a oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd starostou města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi. Znak

Hlediska pro výběr žáků jsou různá, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích, péči o třídní knihu, stmelování kolektivu apod.

Gratulujeme!