Malujeme bez hranic

Žáčci třídy 1. P i letos poslali svá výtvarná díla do již 3. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol Jihomoravského kraje a partnerské školy v Bratislavě.
Výkresy Lukáška Horského a Jarouška Hlavničky jsou vystaveny ve foyer Mahenova divadla v Brně, kde obdrželi při slavnostní vernisáži „Pamětní list“ soutěže a pan ředitel jim předal drobné ceny.
Gratulujeme!

Malujeme bez hranic

Ocenění ve výtvarné soutěži

Děti ze speciální třídy 1. P  úspěšně reprezentovaly školu ve 2. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol Jihomoravského kOLYMPUS DIGITAL CAMERAraje a partnerských škol města Stuttgart „Malujeme bez hranic“. Ve velké konkurenci získala ocenění za 4. místo naše žákyně Alžbětka Papežová.  Cenu si převzala se svými rodiči a třídní učitelkou v Mahenově divadle v Brně. Gratulujeme!

Mgr. M. Růžičková

 

 

MALUJEME BEZ HRANIC

Žáci speciální třídy 1. P se zúčastnili 1. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami škol Jihomoravského kraje. Záštitu nad soutěží převzal 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Stanislav Juránek, který nám na vernisáži v Brně v Domě pánů z Lipé předal Pamětní list.OLYMPUS DIGITAL CAMERA