Dyslektická olympiáda 2019

P1040375V úterý 28. května se uskutečnil na ZŠ Pražská ve Znojmě  již 11. ročník dyslektické olympiády. V letošním roce se zúčastnila olympiády stovka žáků z I. stupně ZŠ ze Znojma a okolí.  Síly si změřili  celkem v deseti disciplínách, které byly pojaty netradičně, zajímavě a pro děti velmi atraktivně. Mezi všemi soutěžícími vládla přátelská atmosféra.

Jako každý rok si žáci vyzkoušeli ošetření zranění, netradiční sportování, znalosti z přírodovědy, českého jazyka, matematiky a angličtiny. Museli prokázat vědomosti z dopravní výchovy i zručnost jízdy na koloběžce. Hudební stanoviště prověřilo znalosti netradičních nástrojů. Děti si vyzkoušely i základy programování pomocí včelky Bee. Stanoviště hasičských dovedností a prohlídka policejního vozu byla pro většinu největším lákadlem.

A výsledek? Spokojení vítězové, žádní poražení. Všechny děti odcházely se zlatou medailí a spoustou krásných dárků.  Závěrečné poděkování, že se opět olympiáda vydařila, patří vedení školy, sponzorům a v neposlední řadě i paním kuchařkám, které pro všechny zúčastněné upekly lahodný moučník.

Velkou pochvalu si zaslouží žáci 3. – 5. tříd, kteří úspěšně reprezentovali naši školu: Janderová, Dvořáková, Mach, Slámová, Šmíd, Trinh, Vítámvás, Varga, Prokeš, Landsman a Patočka. Soutěžili ve dvou družstvech a představili se tímto pokřikem:

KUBA, PATRIK, ŠTĚPÁN, JAN,

PŘIJELI JSME DNESKA K VÁM.

KÁJA, VERČA, GÁBI,

SPORTOVAT NÁS BAVÍ.

MICHAL, HONZÍK, ADAM, DAN,

BEZ BOJE SE NEVZDÁVÁM.

SOUTĚŽIT A SBÍRAT BODY,

MY JSME DĚCKA DO NEPOHODY.

OLYMPIJSKÉ KLÁNÍ ZDRAVÍ

DYSLEKTICI Z MIROSLAVI.

Dyslektická olympiáda 2018

P1030681Ve středu 30. května proběhla již podesáté dyslektická olympiáda. Tato akce se konala na ZŠ Pražská Znojmo. Krásné počasí podpořilo přátelskou atmosféru celé akce. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet žáků prvního stupně – 120 žáků z deseti základních škol okresu Znojmo si změřilo síly v osmi disciplínách. Všechny disciplíny byly pojaty netradičně, zajímavě a pro děti velmi atraktivně. Stanoviště zajistili: Policie Znojmo, hasiči Znojmo, NP Podyjí, Lesy ČR, PPP Znojmo, žáci střední zdravotní školy. Soutěžící si vyzkoušeli ošetření zranění, skládání lidské kostry z puzzlí, netradiční sportování, znalosti z přírodovědy, českého jazyka, matematiky a angličtiny. Museli prokázat vědomosti z dopravní výchovy i zručnost jízdy na koloběžce. Hudební stanoviště prověřilo znalosti méně známých nástrojů. Děti si vyzkoušely i základy programování pomocí včelky Bee. Stanoviště hasičských dovedností všechny v parném dopoledni ochladilo. Body navíc získali soutěžící za originální prezentaci svého družstva a za skládání tangramů, což byl nelehký úkol pro jejich pedagogický doprovod. Že se dysolympiáda vydařila, svědčí i to, že všechny děti odcházely spokojené, se zlatou medailí na krku a se spoustou drobných dárků. Závěrečné poděkování patří vedení školy, sponzorům a v neposlední řadě i paním kuchařkám, které pro všechny zúčastněné upekly jahodový moučník.

Velkou pochvalu si zaslouží žáci 2.-5. tříd, kteří úspěšně reprezentovali naši školu: Markéta a Karolína Janderovy, Petr Leitmančík, Pavel Slatinský, Stanislav Solař (družstvo č.1), Štěpán Varga, Jakub Patočka, Jan Prokeš, Jan Mach, Patrik Landsman (družstvo č.2).

Mgr. Olga Široká

Dyslektická olympiáda 2017

P1020943V úterý 23. května 2017 se konal již 9. ročník dyslektické olympiády, poprvé v novém prostředí, a to na ZŠ Pražská ve Znojmě. Olympiáda byla určena pro žáky prvního stupně a celkem se jí účastnilo 95 žáků z 10 škol Znojemska. Ti soupeřili v pětičlenných družstvech a plnili úkoly z přírodovědy, matematiky, českého jazyka, angličtiny, dopravní výchovy a požární ochrany. Dále museli prokázat znalosti a zručnost při poskytování první pomoci. Ověřili si sportovní obratnost při netradičních disciplínách i jízdu na koloběžce. Ta byla o to těžší, že si nasadili brýle s viděním po požití návykových látek. Hudební vlohy uplatnili na stanovišti netradičních hudebních nástrojů. Všechny soutěžící lákala i doplňující nebodovaná stanoviště s ukázkou a přednáškou o historických zbraních, canisterapie – výcvik psů a díky záchranné službě si soutěžící mohli vyzkoušet práci záchranářů s prohlídkou vybavení vozu první pomoci. Velkým lákadlem bylo osvěžení u čokoládové fontány s ovocem. Body navíc mohlo získat družstvo i při poslední disciplíně, která vyžadovala notnou dávku soustředění a trpělivosti – při stavění věže z kostek za pomocí gumičky a provázků, které ovládali soutěžící spolu se svým pedagogickým doprovodem.

Nejen počasí nám přálo, ale i naše snažení bylo náležitě oceněno. Miroslavské družstvo složené z žáků třetích a čtvrtých ročníků ve složení: Jakub Patočka, Patrik Landsman, Markéta Janderová, Staník Solař a Pavel Slatinský skončilo, s rozdílem jednoho jediného bodu, na krásném 2. místě. Kromě medailí, drobných dárků a upomínkových předmětů, si naše družstvo odváželo i čokoládový dort. Gratulujeme!!!

. Mgr. Olga Široká

Dysolympiáda 2016

1. VítězstvíV úterý 17. května se uskutečnil v Blížkovicích 8. ročník okresního kola dyslektické olympiády. Celkem 24 pětičlenných družstev ze základních škol znojemského regionu bojovalo o cenné medaile.

A v čem se soutěžilo? Družstva plnila různé úkoly z oblasti přírody, sportu, matematiky, českého jazyka, angličtiny, zdravovědy a dopravní výchovy. Olympiáda probíhala v krásném prostředí blížkovické školy a v jejím blízkém okolí. Všichni účastníci si dopoledne patřičně užili, i když zrovna nevyhráli. Všichni získali medaili, dárečky i sladkou odměnu. Atmosféru z olympijského zápolení si můžete vychutnat ve školní fotogalerii.

A jak olympiáda dopadla? Pro Miroslav letos velmi úspěšně! Na 1. a 2. místě skončila družstva naší školy s rozdílem jednoho bodu, a domů si tak přivezla vítězný pohár. Naše třetí družstvo skončilo na pěkném místě v druhé desítce.

1. místo: Vilém Bednařík, Natálka Vodáková, Viktorka Koleňáková, Vojtěch Horák.

2. místo: Přemysl Novotný, Broněk Nejedlý, Alžběta Michalová, Lukáš Huraj, Ben

Drzymalla.

Ve třetím našem družstvu soutěžili: Jakub Hůlka, Sabina Šmidová, Natka Kohoutková,

Michal Neček, Roman Vlček.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Mgr. Olga Široká, Bc. Milana Pelajová

 

Dyslektická olympiáda 17.5.2016

Dyslektická olympiáda

Dyslektická olympiáda 12.5.2015

V úterý 12. května se uskutečnil v Blížkovicích 7. ročník okresního kola dyslektické olympiády. Z devíti základních škol bojovalo o cenné medaile 18 pětičlenných družstev.

A v čem se soutěžilo? Družstva plnila různé úkoly z oblasti přírody, sportu, matematiky, českého jazyka, angličtiny, zdravovědy a dopravní výchovy. Bodoval se i domácí úkol – portrét soutěžících libovolnou technikou.

Zvlášť byla hodnocena soutěž jednotlivců –  interaktivní bludiště na čas. Zde byl z nás nejlepší Přemek Novotný, který skončil na 4. místě s časem 11 sekund.

A jak olympiáda dopadla? Na 1. místě skončila tradičně ZŠ Nové Syrovice. Naše družstvo ve složení Jan Muška, Eva Skočovská, Petr Hrůza, David Kucharík, Broňa Nejedlý a náhradník Adam Plechatý skončilo na krásném 7. místě. O půl bodu méně mělo naše další družstvo ve složení Zuzana Vodáková, Michal Neček, Přemysl Novotný, Natálie Vodáková a Roman Vlček. Skončili tak na krásném 8. místě.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Olga Široká