Soutěž tříd „Umíme třídit odpad?“

V rámci projektu Den Země se třídy celé školy zapojily do soutěže „Umíme třídit odpad?“.

Nejdříve se žáci seznámili proč,  jak a kam odpad třídit, poté na cvičných kontejnerech vytřídili společně velké množství běžných a častých  odpadků z domácnosti. Zjistili, že je celkem 10 možností, jak s ním naložit.

Nakonec vyplnili soutěžní test Umíme třídit odpad?, aby si ověřili své získané znalosti a dovednosti,  s těmito výsledky ( maximum možných dosažených bodů je 20):

I. stupeň:

 1. 1.B, 4,B – 18 b.
 2. 2.B, 4.A, 5.B – 17b.
 3. 1.A, 5.A, 1.P – 16 b.
 4. 2.A, 3.A – 15 b.

II. stupeň:

 1. 6.C, 7.A, 7.B – 20b.
 2. 6.A, 6.B – 19b.
 3. 8.A, 9.B, 9.C – 17b.
 4. 8.B – 16 b.

Nespornější otázky, které při vyplňování testu vyvolaly ve třídě největší diskuzi,  byly tyto:

2.  Kam patří kosti od kuřete?  V případě, že nemáte domácího mazlíčka, který si na nich pochutná, patří do směsného odpadu, ne na kompost nebo do biodopadu.

10. Kam patří karton od vajíček? V nejlepším případě na kompost, ne do kontejneru na papír, protože karton je na konci recyklačního procesu, má krátká vlákna  a nelze jej již recyklovat.

11. Kam patří rozbité zrcadlo? Do směsného odpadu, ne do skla, protože je zezadu potřeno barvou  a skleněný odpad by byl tak znehodnocen.

Všem vyučujícím i žákům, kteří se zapojili, děkuji a přeji mnoho zdaru a zapálení pro třídění odpadu.

Mgr. Jana Kadlecová

Vyhodnocení soutěže „Nejhezčí ekoláček“

Naše porota složená ze členů školního parlamentu vyhodnotila soutěž tříd „Nejhezčí ekoláček“. Rozhodování bylo velice těžké, protože naprosto všichni ekoláčci byli krásní,  originální a do detailu vypracovaní. Můžete si je připomenout ve fotogalerii.

Ekoláček 24.4.2015

Porota se tedy rozhodla, že ocení naprosto všechny a pro přehlednost je rozdělila do následujících kategorií:

I. stupeň

Papíráci

 1. 1.B
 2. 2.P
 3. 5.B

Plasťáci

 1. 2.A, 5.A
 2. 2.B, 1.P
 3. 4.B

Kreativci

 1. 1.A
 2. 3.A
 3. 4.A

II. stupeň

Papíráci

 1. 9.A
 2. 8.A
 3. 6.B

Plasťáci

 1. 8.B
 2. 7.A

Kreativci

 1.  6.A
 2. 6.C
 3. 9.C

Všem třídám i vyučujícím, kteří se do soutěže zapojili, velice děkujeme a nezapomeňte po skončení výstavy vše rozebrat a roztřídit do správných kontejnerů.

Za školní  parlament ZŠ Miroslav

Mgr. Jana Kadlecová

Den Země ve 4.A

Žáci 4.A  měli různé aktivitky ke Dni Země. Zapojili se do sběru papíru. Nasbírali celkem 1025 kg papíru, v soutěži skončili na 7. místě.
Podnikli vycházku na kopec Větrňák, kde se seznámili s přírodními podmínkami v okolí Miroslavi, určovali druhy stromů a prohlédli si  na informačních tabulích chráněné rostliny.
V hodinách ČJ komunikovali na téma třídění odpadů, četli a pracovali s textem „Odpadková myš“, v němž si vyhledávali informace, co do kontejnerů patří, jak by vypadal svět, kdyby se odpad netřídil.
Zapojili se do tvoření, vyrobili Ekolačku z různých druhů papíru.
Sesbírali PET lahve na školním hřišti, prošli a uklízeli prostranství kolem DPS , školní jídelny a družiny.

PaedDr. Jaromíra Svobodová

Ekotýden ve 4.B třídě

P1010804       V týdnu od 20. do 24. dubna probíhal v naší třídě projektový týden.

       V pondělí jsme se vydali po Miroslavi mapovat sběrná místa pro komunální odpad. Zároveň jsme kontrolovali, zda jsou v kontejnerech odpadky, které tam opravdu patří. Cestou jsme se stavili ve  sběrném  dvoře firmy A.S.A, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a hlavně kam míří svezený odpad dál. Při zpáteční cestě jsme si vyzkoušeli ve škole roztřídit připravený odpad do cvičných kontejnerů.

   V úterý jsme dokončili mapování sběrných míst fotodokumentací a pustili jsme se do výroby Ekoláčka. Ten náš byl celý z plastu.

   Ve středu 22. dubna jsme oslavili Den Země výpravou na Markův kopec. Prošli jsme si naučnou stezku národní přírodní památky Miroslavské kopce, poznávali rostliny a opakovali jsme si orientaci v krajině s pomocí busoly. Nakonec jsme vytáhli plastové pytle a rukavice a pustili se do úklidu. Během chvilky jsme měli plný pytel odpadků.

   Ve čtvrtek jsme se vydali na hlavní budovu vyzkoušet hru ve třídění odpadů. A ve slohu jsme si vyprávěli a zapisovali získané poznatky z uplynulých dní. Také jsme si předávali informace získané z internetu.

   V pátek jsme úspěšně dokončili našeho Ekoláčka a vyrobili mu ještě malého kamaráda, taktéž z plastu. Své dílo jsme nazvali Plastboy SemEco a jeho Plastpig. Někteří z nás stihli ještě namalovat veselé popelnice. Na závěr jsme vyplnili a odevzdali závěrečný soutěžní test o třídění odpadů.

Mgr. Olga Široká

Ekotýden ve 4.B třídě

Ekoláčci

V rámci Dne Země probíhala na naší škole soutěž „Nejhezčí ekoláček,, .

Šlo o to, aby každá třída vyrobila  svého ekoláčka, který musí být pouze z jednoho materiálu, který se potom může zrecyklovat. 

Všem, co se podíleli na výrobě  ekoláčků,  velice děkujeme a držíme palce při vyhodnocování. 

Jak se nám to povedlo můžete posoudit sami ve fotogalerii.

Ekoláček 24.4.2015

Ochránci přírody z pátých ročníků

Místo školy do přírody uklízet

V pátek 2. 5. jsme v rámci Dne Země šli místo do školy uklízet odpadky do Štěpánova. Vycházky se zúčastnily obě páté třídy naší ZŠ Miroslav. S sebou jsem si do batohu vzala gumové rukavice, velký igelitový pytel, pití a svačinu. Sraz byl v osm hodin u školy a odtud jsme pod vedením našich třídních učitelek Mgr. Jany Benešové a Mgr. Veroniky Vráblíkové vyrazili směrem do Štěpánova.
Nálada byla výborná a počasí nám přálo. Ve Štěpánově jsme se pustili do díla: začali jsme svačinou a pak jsme se pustili do úklidu odpadků, které do přírody nepatří, přírodu hyzdí a pro zvěř mohou být i životu nebezpečné. Nasbírali jsme tři velké pytle odpadků a s dobrým pocitem jsme se vrátili do Miroslavi.
Jaký asi pocit mohou mít občané, kteří těmi odpadky přírodu znečišťují?

Autor: Jana Tesařová, 5. B

Štěpánovský lom

 Je jaro a po jaru následuje léto. Jsou to dvě nejteplejší roční období a proto většinou nesedíme celý den doma, radši bychom mohli chodit ven na vycházky. Na Den Země jsme se se spolužáky a učitelkami pátých tříd Základní školy Miroslav vydali uklidit u Štěpánovského lomu odpadky.
Ve Štěpánovském lomu se do 70. let 20. století těžíval kámen. Dnes zde naleznete skálu vysokou 250 až 281 m. n. m. a pod ní rostou stromy a keře a jiné rostliny…kameny vyhřáté jarním či letním sluncem vám můžou posloužit jako přírodní křesla. Tento lom patří od roku 2013 do přírodních chráněných památek, ale podle těch odpadků si myslím, že to tam za tu dobu ještě nikdo neuklidil. Po našem úklidu to už vypadá jako chráněná oblast, kde se můžete setkat i s ještěrkou pod stromy nebo keři.

Autor: Klára Němcová, 5. B

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA